www.wimjongman.nl

(homepagina)

Moeten heidenen de Feesten van Israël houden?

Het antwoord is zowel 'Ja' als 'Nee'. Laat me het uitleggen

()

10 april 2020 | Dan Juster

Nu we het feestseizoen ingaan, wil ik de kwestie van de christenen die de Joodse feestdagen houden, aan de orde stellen.

Ik ben niet van plan om mijn interpretatie van de passages te verdedigen waarin gesproken wordt over niet-Joden die de Feesten van Israël houden, ook wel Gods tijden genoemd, of Feesten van de Joden in het Evangelie van Johannes. Het waren Gods ingestelde Feesten voor Israël. Zij staan nog steeds centraal in de Joodse traditie en in de Joodse identiteit, en ze zijn voortdurend gevierd, zelfs met de vernietiging van de Tempel en de verspreiding van de Joodse natie in de eerste en tweede eeuw. Het zijn allemaal nationale feestdagen in Israël.

Ik lees in Romeinen 14, Galaten 3 en Kolossenzen 2 wat er staat. Ik weet dat er argumenten zijn dat de passages niet echt betekenen wat ze op het eerste gezicht in bijna alle vertalingen lijken te zeggen. Romeinen 14 stelt dat het houden van bepaalde dagen volgens het geweten is van de persoon die deze houdt. Hij beveelt het houden ervan niet aan. In de context weet Paulus natuurlijk dat Israël werd en wordt bevolen om de Feesten en de Sabbat te houden, maar de context is dat het voor heidenen niet zo nodig is. Kolossenzen stelt dat de Feesten een schaduw zijn van de werkelijkheid in Jeshua, die de inhoud van de feesten is. De Kolossenzen worden aangespoord om niemand te laten oordelen over een feest, nieuwe maan of sabbatdag. De geschriften van het Nieuwe Testament eisen niet expliciet dat de Heilige Dagen door niet-Joden worden nageleefd, dus we willen vermijden dat we eisen dat niet-Joden deze dagen op dezelfde manier naleven als het Joodse volk. Maar het gevoel dat alle Schriftteksten nuttig zijn voor het onderwijs (2 Tim. 2:15-16) geeft aan dat het mogelijk is voor niet-Joden, zowel K'rovei-Yisraël (degenen die door de Heilige Geest zijn geleid om zich aan te sluiten bij Messiaanse gemeenschappen omwille van het Joodse getuigenis) als andere niet-Joodse gelovigen die als gast willen deelnemen bij Joodse gemeenten, geestelijke verrijking en grotere openbaring van Jeshua kunnen ervaren als gevolg van een verdiept begrip van en deelname aan de houden van de Bijbelse feesten en de Heilige Dagen.

De conclusie dat de Bijbelse feesten irrelevant zijn, is echter dwaas en onsamenhangend. De Feesten van Israël zijn openbarend en leren ons over Gods voorziening in onze behoeften, het werk van de Messias Jezus, en ze zijn profetisch voor het einde van dit Tijdperk en het Toekomstige Tijdperk. Het begrijpen van de Feesten maakt deel uit van het begrijpen van de Bijbel. Waarom stierf Yeshua tijdens het Pesach? Waarom werd hij uit de dood opgewekt op Eersteling? Waarom interpreteert het boek Hebreeën de verzoening van Jeshua op basis van de Verzoendag (Hebreeën 7-9) en de betekenis van ons geestelijk leven door de Sabbat (Hebreeën 4)? Als we dit begrijpen, dan kunnen niet-Joden steun verlenen aan de Joden die deze bijzondere dagen houden.

Ik denk dat een van de zeer goede manieren die ik bemoedigend vind is dat de kerken les zouden geven op de Feesten tijdens de perioden dat het Joodse volk ze viert. Dit brengt de realiteit naar boven dat de kerk een internationaal volk is dat zich bij Israël heeft aangesloten. Het begrijpen van Israël door de Bijbelse patronen van Israël is zeer nuttig. Een beeld is natuurlijk duizend woorden waard. Het samenkomen met Messiaans-Joodse gemeenten voor vieringen kan een geweldige manier zijn om de betekenis naar buiten te brengen; een belangrijk leermiddel. Velen doen Pesach-Seder-demonstraties voor kerken.

Moeten christenen de Feesten houden en bepaalde dagen van het jaar als sabbatfeestdagen nemen? Nee, naar mijn mening is de Bijbel duidelijk. Maar moeten christenen zich wel op verschillende manieren verbinden met de betekenis van de Feesten? Ja, als we de Bijbel beter willen begrijpen en meer in overeenstemming willen zijn met de beworteling in Israël.

Dr. Daniel Juster, oprichter en directeur van Tikkun International, is sinds 1972 betrokken bij de Messiaans-Joodse beweging en verblijft momenteel in Jeruzalem, Israël, van waaruit hij de Messiaanse beweging wereldwijd dient en ondersteunt.

Bron: Should Gentiles Keep the Feasts of Israel? | Israel Today