www.wimjongman.nl

(homepagina)

VAE: Wij zijn geen verraders; de Palestijnse leiders zijn corrupt.

door Khaled Abu Toameh - 1 september 2020

( )

De reacties van de Emiraten op de Palestijnse opruiingscampagne tegen de Verenigde Arabische Emiraten is een nieuw teken van de groeiende ontgoocheling van veel Golfburgers over de Palestijnse leiders en de Palestijnse kwestie. Op de foto, Zayed.

Aangezien de Palestijnse leiders de Verenigde Arabische Emiraten blijven veroordelen voor hun akkoord om de betrekkingen met Israël te normaliseren, hebben de Emiraten gereageerd met de beschuldigingen te verwerpen dat de VAE de Arabieren en de moslims, alsmede de Al-Aqsa-moskee, Jeruzalem en de Palestijnse kwestie hebben verraden.

De belangrijkste boodschap die de Emiraten en andere Golfburgers aan de Palestijnen en de rest van de Arabieren en moslims sturen, is iets wat in de lijn ligt van deze beschuldigingen: "We hebben niemand verraden. We hebben een wijze leider die heeft besloten te doen wat goed is voor zijn land, de Palestijnen en alle Arabieren en moslims. Jullie Palestijnen moeten van jullie corrupte leiders af."

De Emiraten verdedigen ook de beslissing van hun leider om de normaliseringsovereenkomst met Israël te ondertekenen door iedereen eraan te herinneren dat de VAE niet het eerste Arabische land is dat een vredesverdrag met Israël ondertekent. De Emiraten zeggen dat ze niet kunnen begrijpen waarom ze hard worden bekritiseerd door veel Arabieren en moslims die bijna niets hebben gedaan om de Palestijnen te helpen.

"De VAE is niet het eerste Arabische land dat een vredesverdrag met Israël sluit, en het zal zeker niet het laatste zijn", schreef Emirati journalist Sami Al-Reyami.

"Vele [Arabieren] openden hun deuren voor Israël en werkten met dit land samen zonder echt voordeel te behalen voor de Palestijnse zaak. Het is erg vreemd voor de VAE om te worden onderworpen aan kritiek van regeringen en de media van landen die al decennialang bezig zijn met het opzetten van betrekkingen met Israël."

Al-Reyami legde uit dat toen de Emiraten besloten om betrekkingen met Israël aan te knopen, dit niet uit de lucht gegrepen was:

"In plaats daarvan deed de VAE dit nadat zij verschillende verzoeken had ontvangen van Arabische, islamitische en andere landen met het verzoek om in te grijpen, om het probleem en het dilemma op te lossen van Israëls vastberadenheid om gebied op de Westelijke Jordaanoever te annexeren. De Arabieren, de leden van de Europese Unie en vele landen waren niet in staat om het [Israëlische] plan tegen te houden totdat de VAE tussenbeide kwam en deed wat de wereld niet deed, en was in staat om een verschil te maken en plannen tegen te houden om Arabisch land te annexeren. Waarom zijn deze kortzichtige mensen nu dan geërgerd?"

Al-Reyami gelooft dat het echte probleem dat de Palestijnen en andere critici hebben, niet de overeenkomst zelf is. "In plaats daarvan zit het probleem in hun harten die vol met haat zitten voor elke stap die de Emiraten zetten," zei hij.

"Dit is helemaal niet vreemd voor hen, en dit zal de VAE niet weerhouden van haar vooruitgang en ontwikkeling, en haar strategieën en beleid die rekening zal houden met haar belangen en de belangen van haar bevolking in de eerste plaats. De VAE is een soevereine staat en heeft leiders die precies weten wat ze willen en hoe ze moeten bereiken wat ze willen op het moment dat ze dat willen. Sinds haar oprichting heeft de VAE het belang van het Palestijnse volk hoog in het vaandel staan. De leiders van de Palestijnen mogen nu alle steun van de Emiraten negeren, maar de waarheid is duidelijk en die hoeven we niet te bewijzen.

Dr. Moza Alabbar, een Emirati-schrijver, wees erop dat de zogenaamde Arabische lente in sommige Arabische landen "de vooruitgang van de Palestijnse zaak heeft beïnvloed en deze heeft doen afnemen". Alabbar verwees naar de reeks anti-regerings protesten, opstanden en gewapende opstanden die zich in 2010 over een groot deel van de Arabische wereld verspreidden.

Alabbar merkte op dat de Palestijnen een zware prijs hebben betaald vanwege het "dwaze" beleid van hun leiders, met name het besluit om de invasie van Saddam Hoessein in Koeweit in 1990 te steunen, en schreef dat de PLO, die beweert de enige legitieme vertegenwoordiger van de Palestijnen te zijn, zijn geloofwaardigheid heeft verloren.

Ondertussen, zei ze, "blijft het buitenlands beleid van de VAE ten aanzien van de Palestijnse kwestie vast en duidelijk."

"Wijlen sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan [de heerser van Abu Dhabi voor meer dan 30 jaar en de grondlegger en belangrijkste drijvende kracht achter de vorming van de VAE] gaf veel om de Palestijnen en hun rechtvaardige zaak, met inbegrip van politieke, materiële en morele steun. De VAE blijft de Palestijnse zaak vastberaden steunen, want haar doel is om het Palestijnse volk in zijn geheel te steunen en niet een specifieke partij. De VAE richt zich in haar steun aan het Palestijnse volk op belangrijke ontwikkelingssectoren, die rechtstreeks verband houden met het leven van de Palestijnen, om hun levensonderhoud te verbeteren en hun toekomst te bevorderen. De VAE heeft jarenlang miljarden verstrekt om de Palestijnse zaak te steunen en de levensomstandigheden van de Palestijnen te verbeteren. De Emiraten blijven de Palestijnen helpen. De VAE heeft overeenkomsten ondertekend met de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) om onderwijsprogramma's in de Gazastrook te ondersteunen."

Alabbar zei dat de VAE "een staat van vrede en vreedzame coëxistentie is en in de afgelopen vijf decennia bewezen heeft dat het de Palestijnse zaak meer diende dan de zogenaamde voorstanders van het [Palestijnse] verzet, die jarenlang de zaak niet dienden, maar slechts met slogans die de Palestijnse zaak niet dienen."

Haar boodschap aan "de haters van vrede en tolerantie: Bent u de Hamas-beweging, die door Iran wordt gesteund en omarmd en tot doel heeft de Palestijnen te verdelen, bewust vergeten?"

Emirati journalist en dichter Ali Obaid Al Hameli schreef dat de VAE het Palestijnse volk en zijn rechten altijd heeft gesteund:

"De VAE bleef trouw aan haar oprechte standpunt over de Palestijnse kwestie, ondanks de verandering van de Palestijnse leiders. Sommige Palestijnse leiders ontkennen de vaststaande punten van de VAE. De Palestijnse zaak heeft zich teruggetrokken vanwege de verdeeldheid en de conflicten onder de Palestijnen. De Palestijnse zaak is verloren gegaan en het bloed ervan is verspreid over de stammen, facties, milities, partijen, groepen en de landen die handel drijven in deze [Palestijnse] zaak."

Hamad Al Kaabi, redacteur van de in Abu Dhabi gevestigde krant Al-Ittihad, verdedigde de overeenkomst tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en herinnerde de Arabieren en moslims eraan dat Egypte, Jordanië en de Palestijnen ook vredesakkoorden met Israël hadden ondertekend.

"Het is tijd voor deze regio om te genieten van vrede, stabiliteit en ontwikkeling," merkte Al Kaabi op.

"De afgelopen decennia hebben conflicten en spanningen de regio geteisterd en zijn er veel kansen verloren gegaan om de juiste weg te vinden die mensen naar een welvarend leven leidt en hoop mogelijk maakt.

De VAE, voegde hij eraan toe, heeft zich altijd aan de vrede gehouden en zal de rechten van het Palestijnse volk blijven steunen. "De Emirati-diplomatie maakt deel uit van alle inspanningen die de regio heeft geleverd om een rechtvaardige en eervolle vrede tot stand te brengen, en zij heeft al haar capaciteiten in deze richting geïnvesteerd," zei Al Kaabi.

"In 1979 tekende Egypte een vredesverdrag met Israël en herwon de Egyptische en Arabische rechten. De Palestijnse en Jordaanse broeders sloten in 1993 en 1994 twee overeenkomsten en de Arabische en islamitische landen sloten gedeeltelijke of volledige betrekkingen met Israël. De VAE heeft de tweestatenoplossing tot de basis gemaakt van haar weg naar vrede met Israël. De VAE is van mening dat vredeswinst niet kan worden vergeleken met verliezen in een conflict. In de wereld van vandaag is er geen alternatief voor wetenschappelijke samenwerking tussen landen om epidemieën, de risico's van klimaatverandering en andere rampen waar de mensheid mee te maken heeft, te bestrijden. Vrede in de visie van de Emiraten komt voort uit wijsheid, gematigdheid en rationaliteit; het garandeert de rechten van de volkeren en behartigt hun belangen."

De Emirati krant Al-Bayan merkte ook op dat de VAE standpunten heeft ingenomen ter ondersteuning van de Palestijnse zaak op alle politieke en diplomatieke niveaus als onderdeel van haar engagement voor een rechtvaardige en alomvattende vrede:

"De VAE beschouwt vrede als een fundamentele pijler van stabiliteit en duurzame ontwikkeling en hoopt in de internationale betrekkingen een nieuwe aanpak te volgen om te komen tot rechtvaardigheid, billijkheid, coëxistentie en verdraagzaamheid, waarbij iedereen welvaart en veiligheid geniet... De VAE werken aan de verspreiding van de cultuur van veiligheid, vrede en dienstbaarheid aan de mensheid en bouwen aan een communicatie met verschillende beschavingen, naties en volkeren."

Yaqoub Al Rayssi, een Emirati veiligheidsexpert, zei in een video die hij op Twitter plaatste dat hij geen reden zag waarom de Arabieren offers zouden moeten brengen voor de Palestijnse kwestie terwijl de Palestijnen verdeeld zijn en elkaar bestrijden. "Waarom zouden we de Palestijnse kwestie verdedigen ten koste van onze veiligheid, ideologie en beleid?" vroeg Al Rayssi. "Het kan ons niet schelen dat de Palestijnen ons verraders noemen. Mohammed Ben Zayed doet wat goed is voor zijn land, en de beledigingen van de Palestijnen kunnen ons niets schelen."

Als gevolg van de wijdverspreide ontevredenheid met de Palestijnen over de veroordeling van de vredesovereenkomst tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, zeiden verschillende sociale-media-activisten dat de Palestijnse leiders hun volk niets anders hebben gebracht dan ellende en corruptie.

"[Voormalig PLO-leider] Yasser Arafat leidde jarenlang de Palestijnse strijd tegen Israël", aldus een activist. "Het resultaat was dat zijn vrouw en dochter acht miljard dollar hebben geërfd. In andere berichten op Twitter, schreef een Emirati social media gebruiker: "Ik was tegen Israël, maar vandaag ben ik dat niet. De tijd heeft ons laten zien wie de echte vriend is en wie de vijand," en "Het echte verraad is wanneer je handel drijft met het Palestijnse volk en niet wanneer je de betrekkingen met Israël normaliseert."

In een reactie op het verbranden van VAE-vlaggen en foto's van Ben Zayed op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, schreef Emirati's veiligheidsanalist Abudullah Al Mazroui:

"Als een groep burgers in de VAE of Saoedi-Arabië de Palestijnse vlag of de foto van [de president van de Palestijnse Autoriteit] Mahmoud Abbas zou verbranden, zouden onze regeringen dan zwijgen? De burgers zouden onmiddellijk voor de rechter worden gebracht en zware straffen krijgen. Waarom worden onze vlaggen en beelden van onze symbolen voor de ogen van de Palestijnse regering verbrand, terwijl deze zwijgt?"

De reacties van de Emiraten op de Palestijnse opruiingscampagne tegen de VAE is een ander teken van de groeiende ontgoocheling van veel Golfburgers over de Palestijnse leiders en de Palestijnse kwestie. Uit de reacties blijkt ook dat de Arabieren voor het eerst sinds vele jaren de moed hebben om openlijk te zeggen dat zij de vrede met Israël verkiezen boven de voortzetting van de steun aan de Palestijnen, die hun zaak niet op orde kunnen krijgen en ervoor hebben gekozen zich aan te sluiten bij Iran, de Moslimbroederschap en de vijanden van de vrede en de stabiliteit.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist uit Jeruzalem, is een Shillman Journalism Fellow van het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H.W. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: UAE: We Are Not Traitors; Palestinian Leaders Are Corrupt