www.wimjongman.nl

(homepagina)

Oude Astronauten en Egyptische symbolen tentoongesteld in de Kerststal van dit jaar op het Sint-Pietersplein

Door Leo Zagami - 10 december 2020

Het Vaticaan zal de Kerststal op het Sint-Pietersplein inwijden, naast de prachtige Vaticaanse kerstboom, een 28 meter hoge majestueuze spar, en deze scene zou een uitdaging kunnen zijn, zelfs voor veel samenzweringsexperts.

Op 11 december om 16.30 uur werd de kerststal, zoals gebruikelijk, door de Italiaanse stad Castelli (sinds de 16e eeuw het speerpunt van de keramiekindustrie) aan het Vaticaan geschonken... maar dit jaar lijkt het werk in kwestie, dat door leerlingen en leraren van het Kunstinstituut "F.A. Grue" werd gemaakt, op zijn zachtst gezegd schaamteloos occult en bizar.

"Oude astronauten" (of "oude buitenaardse wezens") verwijzen naar het pseudowetenschappelijke idee dat intelligente buitenaardse wezens de aarde bezochten en contact maakten met mensen in de oudheid en de prehistorie. Dit is zeker geen katholieke, of zelfs maar op afstand christelijke versie van de Geboorte van Christus. Wat proberen ze naar ons te communiceren met deze vreemde voorstelling van de geboorte van onze Heer? Achter het kindje Jezus schuilt een heel andere voorstelling en wel die van de aartsengel Gabriël, die aan Zacharias en de Maagd Maria verschijnt en de geboorten van Johannes de Doper en Jezus voorspelt (Lucas 1:11-38) en die is meestal in de traditionele geboorte scene opgenomen.

Dit jaar staat Hij echter duidelijk bovenop een djed, een van de meer oude en veel voorkomende symbolen in de oude Egyptische religie die van groot belang zijn voor de Illuminati en de Egyptische riten van de Vrijmetselarij in hun geheime rituelen. Het is een pilaarachtig symbool in Egyptische hiërogliefen dat staat voor stabiliteit. Het wordt geassocieerd met de scheppergod Ptah, ook zeer dierbaar voor de Illuminati, en Osiris, de Egyptische god van het hiernamaals, de onderwereld en de doden. Deze mysterie-schooltraditie begon toen de Illuminati van die tijd in de mysteries van de onsterfelijkheid van de menselijke ziel werden onderwezen. Hun werk was de wetenschap van de menselijke regeneratie en onsterfelijkheid. Dit symbool, waarvan algemeen wordt aangenomen dat het de ruggengraat van Osiris voorstelt, is iets wat we verbonden vinden met de Osiris-mythe die de Vrijmetselaars en de Illuminati dierbaar is, en niet de Geboorte van onze Heer Jezus Christus, maar hier gaan we met Kerstmis 2020, een andere iets voor de geschiedenisboeken van de schande en het Satanisme!

()

In de Osiris-mythe werd Osiris gedood door de kwaadaardige Set (later Satan genoemd) door in een kist te worden gestopt die precies bij Osiris past. Set liet de kist met de overleden Osiris in de Nijl gooien. De kist werd door de Nijl naar de oceaan gedragen en verder naar de stad Byblos, in Libanon. Het liep vast en een heilige boom wortelde en groeide snel rondom de kist, waarbij de kist in zijn stam werd ingesloten. De koning van het land, geïntrigeerd door de snelle groei van de boom, liet de boom omhakken en installeerde deze als een pilaar in zijn paleis, zich er niet van bewust dat de boom het lichaam van Osiris bevatte.

Ondertussen zocht Isis, geholpen door Anubis, naar Osiris en kwam hij te weten waar Osiris zich bevond in Byblos. Isis manoeuvreerde zichzelf in de gunst van de koning en de koningin en kreeg een geschenk. Ze vroeg om de pilaar in de paleiszaal en haalde na het verkrijgen ervan de kist uit de pilaar. Vervolgens wijdde zij de pilaar in, zalfde hem met mirre en wikkelde hem in linnen. Deze zuil werd bekend als de zuil van djed wiens geheimen nog steeds worden onderwezen in de Illuminati Mysteriescholen.

Een van de grootste van de mysteriescholen in het oude Egypte bevond zich in Gizeh, en voor de Illuminati was een van de grootste van de ingewijden in deze school een Hebreeër die vandaag de dag bekend staat als "Jezus de Christus". En om hun bewering te staven verwijzen ze naar deze controversiële passage in het Nieuwe Testament van de King James Versie van de Bijbel in Openbaring 11:8, waarin staat:

"En hun dode lichamen zullen liggen in de straten van de grote stad die spiritueel Sodom en Egypte heet, waar ook onze Heer werd gekruisigd."

Als de Bijbel letterlijk moet worden genomen...

"... waar ook onze Heer werd gekruisigd", betekent:

A. Jezus de Christus werd minstens twee keer gekruisigd; en;

B. Hij moest ten minste de eerste gebeurtenis hebben overleefd.

Deze passage, die de kern van het christelijke dogma letterlijk omverwerpt, is altijd serieus in overweging genomen door de vrijmetselaars, de Illuminati en theosofen als Eduard Schuré. Het is duidelijk dat de Grote Piramiden in Gizeh, in de precisie van hun afmetingen en bouwtechnieken, een realisatie van perfectie vertegenwoordigden door uiterst kundige personen die deze plek gebruikten voor hun inwijdingen. En voor de Illuminati, waarvoor Openbaring 11:8 feitelijk is, is het ook duidelijk dat de Mysterieschool in Gizeh ook in het bezit was van een methodologie die leidt tot een transdimensionaal bewustzijn dat de Illuminati nog steeds bezitten. Dit klinkt misschien ver weg, maar kijk eens naar de Illuminati-geboorte die dit jaar op het Sint-Pietersplein is tentoongesteld als je nog steeds twijfelt.

Officieel is de verantwoordelijke voor de meest ongewone Geboorte-scene tot nu toe een kunsthogeschool vanwege het ontwerp, die in het decennium 1965-1975 haar onderwijsactiviteit aan het kerstthema wijdde, maar sommige van de leraren van deze instelling zijn vrijmetselaars, en natuurlijk weten we allemaal dat paus Franciscus er ook een is.

Bron: Ancient Astronauts and Egyptian Symbols on display in this year’s Nativity in St.Peter’s Square – Leo Zagami