www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gebedsoproep

dd 30-10-2020 door Wim van Staalduinen

Hier in Nederland merken we er nog niet zoveel van, maar in de natuurlijke en geestelijke wereld is een heftige oorlog gaande met als inzet wie de volgende president van Amerika zal worden. Dat lijkt ver van ons bed maar is het zeker niet. Sta me toe dat ik eerst heel kort samenvat waarom de uitkomst van de verkiezingen (sluiten af op 3 november) in de VS ook voor ons van groot belang zijn.

In 2016 is Trump zeer verrassend president geworden. Hij was bijna kansloos maar door een ‘lastminute’ bovennatuurlijk handelen van God als antwoord op het gebed van miljoenen m.n. evangelische christenen, werd hij dat toch. Een noodzakelijk ingrijpen want Trumps tegenstander Hillary Clinton had een duidelijke anti Israël agenda en is tegen de God van israël. Trump was de president van Gods keuze

Nu zaal waarschijnlijk elke gelovige net als ikzelf moeite hebben met het gedrag wat Trump vertoond heeft. Maar als president heeft Trump wel de dingen gedaan waarvoor God hem als een soort van moderne Cyrus had aangesteld. Zijn beleid richtte zich onder andere op – anti abortus, herstel van christelijke normen en waarden, onvoorwaardelijk zegenen van Israël, door na exact 70 jaar (1948-2018) Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. (Zoals Cyrus de ballingschap van het volk Israël beëindigde deed Trump dat met de ‘gevangenschap’ van Jeruzalem door de volken).

De huidige situatie in de VS lijkt sterk op die van 2016. Het programma van Biden/Harris de tegenstanders van Trump kent één doel: Trump moet hoe dan ook weg zodat de door God gewilde resultaten weer geëlimineerd kunnen/zullen worden en het satanische programma van de Nieuwe Wereld Orde en Eén Wereld Religie zijn beslag zal krijgen. En dat is geen complottheorie maar helaas realiteit

God heeft afzonderlijk tot meerdere betrouwbare gelovigen gesproken dat als Trump wordt herverkozen God Zijn Genade voor de VS en de daarmee gepaard gaande zegen voor Israël met 4 jaar zal verlengen. Maar dat als Trump niet wordt herverkozen God zijn genade en bescherming definitief zal terugtrekken. De hele wereld zal dan te maken krijgen met de zeer grote negatieve gevolgen daarvan. Dit zal niet alleen Amerika treffen!

Door dit zo bekend te maken, legt God de uitkomst op het bordje van de gelovigen en m.n. de voorbidders. Gebed zal ook in dit geval de wijze van ingrijpen van God bepalen.

Er wordt al veel voor gebeden, zeker in de VS, maar dat gebed gaat 2 kanten op. Enerzijds is er gebed tot de God voor Israël. Daartegenover staat echter het gebed tot Satan dat wereldwijd door allerlei duistere groeperingen zoals, satanisten, wicca (heksen), vrijmetselarij, illuminatie (New age), etc.

God heeft zich hierin afhankelijk gesteld van het gebed, het roepen van de mensheid tot Hem. Gebed zal bepalen welke kant de balans zal uitslaan. Daarom is ieders gebed noodzakelijk.

Laten we voor deze verkiezingen van Senaat, Huis van Afgevaardigden en indirect de president van de VS, bidden dat

Door velen wordt er aan getwijfeld, maar ondanks al zijn gebreken (hebben we zelf ook) is het zeker dat Trump gelooft in de God van Abraham, Isaäk en Jacob en de Here Jezus en dat hij als geen ander beseft dat God hem in 2016 het presidentschap heeft gegeven en waarom Hij dat deed.

De opdracht die hij van God voor de komende 4 jaar meekrijgt is om door te gaan met het doen van de juiste dingen (o.a. het terugdringen van de 30 miljoen abortussen per jaar) maar ook het publiekelijk aandacht geven en God en Jezus en groot maken van Gods naam.

Ik hoop dat duidelijk geworden is dat herverkiezing van Trump niet alleen een zaak is van de VS en/of Israël maar ook van aansluiten bij Gods wil en een zaak van 'eigenbelang. Dus van harte aanbevolen.

Een gezegende (gebeds)tijd en Gods zegen en shalom.

Wim van Staalduinen