www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: De 'Niet-Islamitische' familie-beschermingswet

door Khaled Abu Toameh - 22 juni 2020

( )

Palestijnse vrouwen en mensenrechtenorganisaties worden aangevallen door Hamas en andere islamitische groepen en figuren vanwege het steunen van een nieuw wetsvoorstel voor gezinsbescherming. Volgens hen is het criminaliseren van het slaan of vermoorden van vrouwen een duidelijke schending van de islamitische leer en waarden. (Beeldbron: Pixabay)

Palestijnse vrouwen en mensenrechtenorganisaties worden aangevallen door Hamas en andere islamitische groeperingen en figuren voor de ondersteuning van een nieuwe wet voor gezinsbescherming die momenteel wordt opgesteld door de regering van de Palestijnse Autoriteit (PA).

Het Ministerie van Vrouwenzaken van de PA zegt dat de voorgestelde wet het wetboek van strafrecht zou wijzigen om een minimumleeftijd voor het huwelijk vast te stellen, de huidige wettelijke bescherming voor slachtoffers van huiselijk geweld te herzien, strengere straffen op te leggen aan de daders en de politie te trainen in het bijstaan van de slachtoffers.

Voor veel Palestijnen, met name islamisten, is de voorgestelde wet als een rode lap voor een stier.

Verschillende Palestijnse politieke en religieuze figuren en groepen hebben het wetsvoorstel sterk veroordeeld als "niet-islamitisch" en hebben de PA opgeroepen het niet te onderschrijven. Verontrust door de felle oppositie en de publieke verontwaardiging, is de PA regering terughoudend geweest om het controversiële wetsvoorstel goed te keuren.

De Palestijnse Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten (ICHR) zei dat ze de controverse rond het wetsontwerp om gezinnen te beschermen tegen huiselijk geweld volgde, evenals de aanvallen op degenen die het wetsontwerp steunen.

ICHR zei dat het aannemen van een wet om het gezin te beschermen tegen geweld "een nationale eis is en een maatschappelijke noodzaak om het toenemende gezinsgeweld, dat in veel gevallen neerkomt op moord, vooral op vrouwen, aan te pakken".

"Dit soort misdaad vereist speciale wetgevende interventies die rekening houden met de omstandigheden van onze maatschappij, om bescherming te bieden aan alle familieleden en in het bijzonder aan vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen, volgens procedures die de privacy garanderen en de gemeenschap in stand houden."

De groep van de rechten van de mens heeft zijn bezorgdheid geuit over de aansporingscampagne tegen vrouwen en mensenrechtenactivisten die zich inzetten voor de bevordering van de wet. ICHR wees erop dat de Palestijnse vrouwelijke advocaat Khadija Zahran behoort tot degenen die gepest en bedreigd zijn voor het ondersteunen van de wet.

De groep Palestijnse vrouwenzaken veroordeelde de "heftige aanval" van Palestijnse feministen die oproepen tot het aannemen van de wet om gezinnen te beschermen tegen geweld.

In een verklaring veroordeelde de groep de campagne van bedreigingen, pesterijen en smaad tegen feministische activisten, vrouwelijke advocaten en mensenrechtenactivisten die hun steun aan het wetsontwerp uitspraken:

"Deze campagne is een vorm van geweld en een flagrante schending van het recht van individuen om een mening te uiten, een onteigening van rechten en een poging om [een andere] mening met geweld op te leggen".

Het wetsvoorstel, zo legde de groep uit, heeft tot doel "het hoofd te bieden aan het verontrustende en toenemende gezinsgeweld in onze Palestijnse samenleving, dat in sommige gevallen het punt van moorden heeft bereikt, met name tegen vrouwen".

Verwijzend naar het aanhoudend belasteren en pesten van vrouwen die het wetsvoorstel steunen, zei de groep:

"De aanvallen op vrouwen en feministische activisten zijn een duidelijk bewijs van de noodzaak van een beschermende wet die rekening houdt met de situatie van vrouwen en het begrip geweld verruimt."

De groep drong er bij PA-president Mahmoud Abbas en de regering van de PA, evenals bij mensenrechtenorganisaties, instellingen van het maatschappelijk middenveld en politieke partijen op aan om "de veiligheid en zekerheid van Palestijnse activisten tegen bedreigingen te garanderen," en riep op tot "het respecteren van meningen en standpunten van alle delen van ons Palestijnse volk om een rechtsstaat en een Palestijnse democratie te bereiken".

De feministische activisten en mensenrechtengroeperingen maken zich vooral zorgen nadat een groep islamitische "geleerden" een sterk geformuleerde verklaring tegen de voorgestelde wet op de gezinsbescherming heeft gepubliceerd. De "geleerden" oordeelden dat het voorgestelde wetsvoorstel in strijd is met "de bepalingen van de Islamitische wet en de waarden van de samenleving" en waarschuwden dat het zou leiden tot de "vernietiging en verzwakking van de Palestijnse familie".

De "geleerden" zeiden dat hun grootste zorg was dat het wetsvoorstel de weg zou vrijmaken voor de interventie van externe machten in privé familiezaken:

"De families zullen worden ontmanteld, en alle fundamenten van genegenheid, barmhartigheid, co-existentie, tolerantie en wederzijds respect zullen worden vernietigd... De wet vormt een schending van de privacy van het gezin en de bijzondere relaties tussen de man en zijn vrouw, de vader en zijn kinderen, en draagt deze relaties over van de privé-sfeer naar de publieke sfeer."

De "geleerden" zijn ook tegen het wetsvoorstel omdat ze geloven dat het "onislamitisch" is dat een vrouw een klacht indient bij de politie of naar een niet-religieuze rechtbank gaat om gerechtigheid te zoeken.

De Islamitische "geleerden" zeiden dat ze vreesden dat het wetsvoorstel de inmenging in familiekwesties zou legitimeren "door iedereen in de gemeenschap het recht te geven om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteiten," toevoegend dat dit "individuele en persoonlijke waarden zou versterken die niet gebonden zijn aan Islamitische waarden".

De "geleerden" zeiden dat ze zich ook tegen het wetsvoorstel verzetten omdat het "elke disciplinaire, wettelijke of religieuze autoriteit van ouders over hun kinderen, of de man over zijn vrouw en familie" elimineert en een einde maakt aan genderdiscriminatie op werkplekken tussen mannen en vrouwen. Ze zeggen met andere woorden dat de islamitische sharia-wetgeving de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk verbiedt.

Hamas, de islamitische terreurgroep die de Gazastrook regeert, heeft zich ook aangesloten bij de campagne om het wetsvoorstel te dwarsbomen. Vertegenwoordigers van Hamas hebben hun "absolute verwerping en categorisch verzet tegen het wetsontwerp" geuit.

"Wij geloven dat de islamitische wet en de goedaardige waarden en ethiek van onze samenleving genoeg oplossingen en remedies bevatten om gerechtigheid, eerlijkheid en stabiliteit te bereiken voor alle segmenten van de samenleving zonder de noodzaak om vreemde buitenlandse concepten te importeren die niet in onze samenleving passen.

"Wij zien met grote ernst de druk die wordt uitgeoefend om deze wet uit te vaardigen, die gebruikt zou worden om abnormale praktijken te verspreiden, zoals seksuele relaties buiten het huwelijk, absolute vrijheden, morele chaos en homoseksualiteit in al zijn vormen.

De Hamas-ambtenaren riepen Abbas op om de goedkeuring van het ontwerp van de gezinsbeschermingswet te verwerpen en in plaats daarvan te werken aan de versterking van de sharia-rechtspraak.

In een bizarre wending ging senior Hamas-ambtenaar Mahmoud Zahar zo ver dat hij beweerde dat de wet tot doel heeft vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld en dat misbruik op de een of andere manier verbonden was met Israël en de Amerikaanse regering en "regelingen" tegen de Palestijnen. "Deze wet heeft tot doel externe partijen te sussen ten koste van de Islam en de Islamitische waarden en zeden," zei Zahar. "De wet vernietigt de Palestijnse familie en is onverenigbaar met de islamitische wet en onverenigbaar met de Palestijnse identiteit, cultuur en moraal."

De Palestijnse Raad van Sharia-procureurs zei dat het wetsvoorstel "een schending van de ware islamitische religie en zijn leer" was. De advocaten waarschuwden dat, als het wetsvoorstel wordt uitgevoerd, het "effectief zou bijdragen aan het verlies van onze zonen en dochters en hen in staat zou stellen om acties uit te voeren die in strijd zijn met de leer van de Islam en de Islamitische wetten en tradities."

De advocaten waren van mening dat het wetsvoorstel "een duidelijk doelwit is voor de shariarechtbanken, de veiligheid van de Palestijnse familie aantast en bijdraagt aan de vernietiging en ontbinding ervan."

De Palestijnse journalist Nadia Essam Harhash spotte met de beweringen van de advocaten en zei dat de Palestijnen getuige zijn van "een afbraak van het morele systeem".

Harhash zei dat ze de oppositie van mannelijke clanleiders tegen het wetsvoorstel begrijpt, maar dat ze verbijsterd is over het standpunt van de advocaten:

"Ik kan me alleen maar afvragen, als dit de positie van advocaten is, wat is dan de positie van de stammen? Ik begrijp het hoofd van de clan, die geen andere soevereiniteit wil dan de heerschappij van de man, maar wat weigeren de advocaten? ... Dit betekent dat de vrouw hier geen wet zou hebben die haar beschermt of een advocaat die haar vertegenwoordigt als ze wordt vermoord, geslagen of aangevallen. Over welke islam en religie hebben deze advocaten het? Is het een islamitische religie die we niet kennen? Over welke Palestijnse familie hebben ze het en willen ze behouden? Is het een behoud van de Palestijnse familie door de vrouw te slaan en te vermoorden en haar het recht op erfenis te ontzeggen? Hoe kan een advocaat zich verzetten tegen een wet die recht doet aan een onderdrukte vrouw of persoon?

Voorlopig lijkt het erop dat de PA-regering aarzelt om de wet aan te nemen uit angst voor vervreemding van islamisten en conservatieve clanleiders. Het wijdverbreide verzet tegen de voorgestelde wetgeving is een verder bewijs van de groeiende populariteit en invloed van Hamas en andere extremistische Islamitische groeperingen onder de Palestijnen. Volgens hen is het criminaliseren van het slaan of vermoorden van vrouwen een duidelijke schending van de islamitische leer en waarden.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist uit Jeruzalem, is een Shillman Journalism Fellow van het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: The 'Un-Islamic' Family Protection Law