www.wimjongman.nl

(homepagina)

Moslim-extremisten benutten het coronavirus om terrorisme en haat te promoten, ook tegen andere moslims die hulp van de wereld nodig hebben

door Bassam Tawil - 25 maart 2020

( )

Volgens Dr. M. Zuhdi Jasser, president en oprichter van het Amerikaanse Islamitische Forum voor Democratie, "heeft de Moslimbroederschap nooit theologisch of ideologisch het gebruik van terrorisme veroordeeld. En als ze dat wel hebben gedaan is het een dekmantel, want daar zijn ze herhaaldelijk op teruggekomen." Afbeelding: Jasser getuigt voor het House Homeland Security Committee op 10 maart 2011 in Washington, DC. (Foto door Alex Wong/Getty Images)

Nu landen over de hele wereld zich tot het uiterste inspannen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben moslimextremisten en terroristen hun energie gestoken in het bevorderen van terreuraanslagen tegen andere moslims en "ongelovigen".

Deze terroristen en extremisten bidden waarschijnlijk voor de "ongelovigen" om een vaccin voor het virus te ontdekken - zodat ze naar hun moskeeën kunnen terugkeren en hun oproepen om de "ongelovigen" te doden kunnen hervatten. Veel Arabische en Islamitische landen hebben de gebeden in moskeeën verboden om besmetting te voorkomen tijdens het gevecht tegen het coronavirus.

Terwijl wetenschappers en andere "ongelovigen" over de hele wereld, waaronder Israël, de klok rond werken om een vaccin tegen het virus te vinden, geeft de Moslimbroederschap-organisatie en enkele van haar bondgenoten fatwa's (Islamitische religieuze opvattingen) uit die gevaarlijke doelen, een gevaarlijke ideologie en een veronachtzaming van het menselijk leven blootleggen.

Sheikh Awad Al-Qarni, bijvoorbeeld, lang verbonden met de Sahwah ("Ontwaak") tak van de Moslimbroederschap, zei voor zijn detentie en doodvonnis en openbare herroeping in Saudi-Arabië:

"Ik bid tot Allah dat Hij de vijanden in hun eigen val zal laten lopen en dat Hij de Joden en hun helpers onder de christenen en de communisten zal vernietigen en dat Hij hen tot buit van de moslims zal maken. Ik prijs de Jihad, het offer en het verzet tegen de bezetters in Irak. Wij vervloeken hen allen elke nacht en bidden dat Allah hen zal vernietigen, verscheuren en ons de overwinning op hen zal gunnen... "

In een andere video merkte al-Qarni op: "Kelen moeten worden doorgesneden en schedels moeten worden verbrijzeld... Dit is de weg naar de overwinning, naar de sjahada en naar de opoffering".

Een Egyptische schrijver, Amr Hosny, publiceerde een artikel in het Egyptische dagblad Al-Tahrir, waarin hij de Arabische en Moslimgemeenschap beschuldigde van overgevoeligheid voor de eer van de Islam, en die leidde tot gewelddadigheid en moordzucht jegens anderen:

"Telkens wanneer een extremistische moslim een gruwelijke misdaad tegen de menselijkheid begaat, komen sommige mensen naar voren en schreeuwen dat het niets met de islam te maken heeft, terwijl ze negeren dat opvattingen en ideologieën niet als abstracte entiteiten bestaan, maar eerder vorm krijgen in de geest en het gedrag van degenen die erin geloven, in overeenstemming met de omringende cultuur die de aard van hun relaties met de ander definieert. De cultuur van onze islamitische samenlevingen in deze generatie, met name de Arabische, produceert een gewelddadige islam waarvan de gelovigen eenvoudigweg iedereen vermoorden die het niet met hen eens zijn onder het voorwendsel dat ze beledigd zijn. Dit, terwijl zij [de moslims] nooit rekening houden met de gevoelens van iemand anders dan die van henzelf...

"Omar Mateen, de jonge Amerikaanse moslim van Afghaanse afkomst die 50 homoseksuelen afslachtte, was beledigd omdat hij twee mannen zag kussen, maar was niet [beledigd] door [de daad van] het vermoorden van 50 mensen. Na al deze misdaden accepteren leden van andere culturen gemakkelijker extremisme namens hun regeringen en mensen tegen moslims [in het algemeen] en Arabieren in het bijzonder, omdat zij [in hun ogen] potentiële terroristen zijn die uit hun samenleving moeten worden verwijderd.

"We moeten het bestaan erkennen van een fout in de islamitische cultuur - in het bijzonder de Arabische [islamitische cultuur] - die in het hart van de moslim klopt... en hem ervan overtuigt dat de ander het verdient om gedood te worden als hij [de moslims] religieuze gevoeligheden beledigt...". [Tahrirnews.com, 14 juni 2016].

Dr. M. Zuhdi Jasser, in een hoorzitting voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, noteerde de woorden op het logo van de Moslim Broederschap:

"De volgende dia toont het logo... Ze hebben hun logo niet veranderd. En onderaan, onder die zwaarden, die niet vreedzaam zijn, die een gewelddadig symbool zijn, staat wei du (pu) [vrede zij met hem] ...uit hoofdstuk 8, vers 16 [60, red. De maker heeft het kennelijk verkeerd gehoord] in de Koran, als er staat "maak je klaar". En het is geen padvinderij "wees voorbereid, maak je klaar." (p. 41)

Voor de goede orde, hoofdstuk 8, vers 60 van de Koran staat:

"En maak je klaar tegen hen alles wat je kunt uit alle macht, met inbegrip van het voeren van oorlog (tanks, vliegtuigen, raketten, artillerie, enz.) om de vijand van Allah en uw vijand te bedreigen, en anderen naast je die je nog niet kent, maar die Allah wel kent..." - Mohsin Khan vertaling.

Dr. Jasser gaat verder:

"En als je kijkt naar het motto dat er staat, zoals gezegd, dat de dood omwille van God hun hoogste aspiratie is...

"De Moslimbroederschap heeft nooit theologisch of ideologisch het gebruik van terrorisme veroordeeld. En als ze dat wel hebben gedaan is het een dekmantel, want daar zijn ze herhaaldelijk op teruggekomen.

"Recep Erdogan, het hoofd van de Moslimbroederschapsgroep in Turkije, ook bekend als de AKP, zei. Democratie is als een trein; we rijden ermee door tot we zijn waar we heen willen en dan stappen we uit." (p.41)

De Global Fatwa Index (GFI) organisatie, aangesloten bij het Egyptische Dar al-Ifta en General Secretariat for Fatwa Authorities Worldwide, maakte op 16 maart bekend dat het tal van fatwa's over het coronavirus heeft gezien en geanalyseerd.

De groep vond dat een groot deel van de fatwa's in verband met de ziekte afkomstig was van "onofficiële" instanties en individuen.

De GFI-index concludeerde dat "extremistische organisaties en terroristische groeperingen de uitbraak van het virus uitbuiten om hun ideologie uit te voeren, chaos, terreur en paniek te verspreiden en de instellingen en leiders van de natie in twijfel te trekken".

Volgens het rapport hebben de Moslimbroederschap en ISIS, door middel van een aantal fatwa's, Moslims opgeroepen om "menselijke biologische wapens" te produceren om de vijanden van de Islam aan te vallen. Ze hebben ook beslist dat moslims die sterven aan het coronavirus als "martelaren" worden beschouwd.

Het rapport ging verder met te zeggen dat de Moslim Broederschap en het Salafisme, een opwekkings-beweging binnen de Soennitische Islam die wortels had in de 18e-eeuwse Wahhabi-beweging en die zijn oorsprong vindt in het hedendaagse Saoedi-Arabië, hebben beslist dat het virus een "goddelijke straf is voor degenen die de niqab verboden hebben", een kledingstuk dat het gezicht bedekt, gedragen door sommige Moslimvrouwen als onderdeel van een interpretatie van de hijab (bescheiden kleding).

De twee groepen, de Moslim Broederschap en het Salafisme, hebben ook beslist dat de uitbraak van het coronavirus een goddelijke straf was voor de vervolging van Oeigoerse moslims door China.

In augustus 2018 hoorde een VN-comité dat tot een miljoen Oeigoerse moslims en andere moslimgroepen in de westelijke regio van Xinjiang in China hadden kunnen worden vastgehouden, waar ze naar verluidt griezelige heropvoedingsprogramma's" ondergingen.

Volgens het GFI-rapport blijven de Moslimbroederschap en sommige Salafisten "het [virus] gebruiken om een deel van hun literatuur te implementeren, aangezien zij de uitbraak van de epidemie hebben gekoppeld aan het verbod op de niqab binnen de Egyptische universiteiten en instellingen."

Het rapport wees erop dat 55% van de "onofficiële" fatwa's van de Moslimbroederschap en de Salafisten zich richtte op de kwestie van de goddelijke straf, waarbij sommigen beweerden dat het coronavirus Gods "wraak" was tegen China voor de vervolging van de Moslims.

Bovendien oordeelde 35% van de fatwa's dat de uitbraak van het virus de noodzaak voor vrouwen om de niqab te dragen onderstreepte.

In het rapport werd opgemerkt dat de islamitische geestelijke Osama Hijazi onlangs beweerde dat het dragen van de niqab een "effectieve behandeling" is tegen het coronavirus. Naar zijn mening "moet de Wereldgezondheidsorganisatie de landen van de wereld opdracht geven om mannen en vrouwen te dwingen om de niqab te dragen".

Sommige moslimextremisten en terroristen, aan de andere kant, proberen financieel voordeel te halen uit het coronavirus, voegde het rapport toe.

"Het coronavirus wordt behandeld door de geliefden van de profeet Mohammed," zei een Mauritaanse sjeik, Yahthia Ould Dahi, onlangs, "en het is niet nodig om je zorgen te maken. Ze zijn bereid om naar China te reizen om het te behandelen, als God het wil. De kosten van de behandeling van deze epidemie variëren naar gelang de patiënten, hun omstandigheden en hun (financiële) mogelijkheden".

Een Egyptische Moslim Broederschap voortvluchtige, Bahjat Saber, heeft de uitbraak van het virus gebruikt om op te roepen tot het uitvoeren van terroristische aanslagen tegen de Egyptische autoriteiten. Saber drong er bij moslims die de griep hebben of verdacht worden van besmetting met het coronavirus, op aan om politiebureaus en andere overheidsinstellingen te betreden om de ziekte te verspreiden.

In het rapport werd opgemerkt dat uit een door het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken uitgelekt inlichtingendocument bleek dat ISIS probeerde haar met het coronavirus besmette leden te rekruteren om als "menselijke biologische bommen" op te treden in verschillende delen van Irak. ISIS wil haar leden zo gebruiken om het virus onder de Irakezen te verspreiden.

Het goede nieuws is dat de uitspraken van de terroristen en extremisten niet de standpunten vertegenwoordigen van de belangrijkste islamitische religieuze autoriteiten in de meeste Arabische en islamitische landen. Het slechte nieuws is dat extremistische moslims en hun bondgenoten opnieuw hun minachting voor het menselijk leven ten toon spreiden, met inbegrip van het leven van moslims die zich verzetten tegen hun ideologie, terrorisme en jihad. Dit zijn de moslims (afgezien van sjeik al-Qarni) die de hulp van de wereld dringend nodig hebben.

Bassam Tawil is een moslim-Arabier die gevestigd is in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Muslim Extremists Exploit Coronavirus to Promote Terrorism, Hate; and Other Muslims that Need the World's Help