www.wimjongman.nl

(homepagina)

Weten we wel wat een "Evangelisch Christen" is?

31 augustus 2020 - door Michael Snyder

()

Om de vier jaar is er een enorme discussie over "evangelische kiezers" en de invloed die zij zullen hebben op de uitslag van de presidentsverkiezingen. De meeste experts op CNN, MSNBC en Fox News spreken over evangelischen alsof ze deze monolithische groep zouden zijn, die over het algemeen allemaal op dezelfde manier stemmen en over het algemeen dezelfde basisdingen geloven. Misschien was dat ooit een beetje waar, maar nu zijn de dingen drastisch veranderd. Zoals u hieronder zult zien, hebben onderzoeken uitgewezen dat grote aantallen evangelischen de kern van hun evangelische overtuigingen in een onthutsend tempo opgeven. In feite is het zo ver gekomen dat ik niet eens meer weet wat een "evangelisch christen" is.

Ik dacht dat een goede plek om in 2020 te zoeken naar een definitie van "evangelisch christen" zou zijn op de officiële website van de organisatie die ons op nationaal niveau zou moeten vertegenwoordigen. Volgens de National Association Of Evangelicals zijn er bepaalde verschillende geloofsovertuigingen die evangelische christenen onderscheiden van de rest van de bevolking...

Evangelischen nemen de Bijbel serieus en geloven in Jezus Christus als Redder en Heer. De term "evangelisch" komt van het Griekse woord euangelion, wat "het goede nieuws" of het "evangelie" betekent. Het evangelische geloof richt zich dus op het "goede nieuws" van het heil dat door Jezus Christus aan zondaars wordt gebracht.

Die definitie lijkt me vrij zacht, maar laten we er toch maar mee aan de slag gaan.

Evangelischen worden verondersteld te geloven dat Jezus de Heer is, maar het lijkt erop dat bijna een derde van hen niet echt begrijpt wat dat betekent. Volgens een recent onderzoek gelooft maar liefst 30 procent van alle evangelischen dat "Jezus niet God is":

Meer dan de helft van de Amerikaanse volwassenen, waaronder 30% van de evangelischen, zegt dat Jezus niet God is, maar de meesten zijn het erover eens dat Hij een "groot leraar" was, volgens de resultaten van het State of Theology onderzoek van 2020.

Hoewel de Bijbel en de traditionele leerstellingen van de Christelijke Kerk stellen dat Jezus werkelijk bestond als mens en God, is een van de belangrijkste bevindingen van het tweejaarlijkse State of Theology onderzoek van Ligonier Ministries, uitgevoerd met LifeWay Research, dat 52% van de Amerikaanse volwassenen gelooft dat Jezus een geweldige leraar was en niets meer.

Ik begrijp niet hoe dit mogelijk is.

Ofwel doen evangelische kerken het buitengewoon slecht in het onderwijs van de basistheologie, ofwel verwerpen evangelische kerken dat onderwijs in duizelingwekkend stijgende aantallen.

Laten we eens kijken naar een andere kwestie.

Volgens een onderzoek, dat vorig jaar werd uitgevoerd, wil 61 procent van de evangelische christenen dat het Hooggerechtshof Roe v. Wade [Amerikaanse abortuswet] terugdraait:

In een onderzoek in 2019 zeiden de meeste Amerikanen (70%) dat ze zich verzetten tegen het terugdraaien van Roe v. Wade. En verschillende staten hebben wetten uitgevaardigd die bedoeld zijn om de regelingen van de laatste jaren aan te vechten, inclusief wetsvoorstellen die in zeven staten (waaronder Louisiana) zijn aangenomen en die tot doel hebben om bijna alle abortussen te verbieden.

Blanke evangelische protestanten (61%) hebben veel meer kans om te zeggen dat ze willen dat het Hooggerechtshof Roe v. Wade volledig terugdraait, dan wannneer ze katholiek zijn (28%), of blanke protestanten die niet evangelisch zijn (26%) of religieuzen die "niets" zijn(10%).

Het is geweldig dat evangelischen meer kans hebben dan welke andere groep dan ook om Roe v. Wade terug te draaien, maar waarom is het getal voor evangelischen niet 100 procent?

Volgens het onderzoek wil dus 35 procent van de evangelisten dat het Hooggerechtshof Roe v. Wade in stand houdt.

Maar die twee dingen zouden elkaar moeten uitsluiten. Als je een evangelisch christen bent, zou het voor jou onmogelijk moeten zijn om Roe v. Wade te steunen.

Hoe in de wereld kan meer dan een derde van alle evangelischen abortus legaal willen houden?

En als het gaat om het homohuwelijk, zien we cijfers die nog alarmerender zijn. Het volgende komt uit een artikel dat is geschreven door Jim Denison:

Twee meldingen vielen me deze week op.

Eén: In 2007 zei 90 procent van de evangelischen dat hun kerk "homoseksueel gedrag" verbood (63 procent) of sterk ontmoedigde (27 procent). In 2020 is dat cijfer gedaald naar 65 procent (33,7 procent verbiedt het, terwijl 31,4 procent het sterk ontmoedigd).

Twee: In 2008 steunde 34,4 procent van de evangelischen tussen de achttien en vijfendertig jaar het homohuwelijk. In 2018 was dat cijfer gestegen tot 56,1 procent.

Hoe zijn deze cijfers mogelijk?

Vroeger werd goed begrepen dat "evangelische christenen" tegen abortus en het homohuwelijk waren.

Maar nu is er een nieuwe generatie "evangelische christenen" gekomen, die alle oude definities verandert.

Zoals ik al zei, ik weet niet eens zeker of ik nog wel kan definiëren wat een "evangelische christen" is.

Op dit moment houden veel "evangelische christenen" er niet meer van om woorden te gebruiken die direct betrekking hebben op evangelisatie:

Zo zei 35% van de jongvolwassenen en 38% van de tieners dat het woord "bekeren" bovenaan de lijst van verwerpelijke zendingswoorden staat voor hen. En 31% van de jongvolwassenen en 30% van de tieners verwierpen ook de term "zielen winnen".

Als je niet gelooft in het "bekeren" van mensen of "het winnen van zielen", hoe kun je jezelf dan nog "evangelisch" noemen?

Ik begrijp het gewoon niet.

Helaas is hier nog meer bewijs van de snelle achteruitgang van het christelijk geloof in een groot deel van de geïndustrialiseerde wereld. Volgens onderzoeker Ronald F. Inglehart is deze neergang sinds 2007 echt in een stroomversnelling geraakt:

Maar sinds 2007 zijn de dingen met verrassende snelheid veranderd. Van ongeveer 2007 tot 2019 was de overgrote meerderheid van de landen die we onderzochten - 43 van de 49 - minder religieus. De afname van het geloof bleef niet beperkt tot landen met een hoog inkomen en verscheen in het grootste deel van de wereld.

Groeiende aantallen mensen vinden religie niet langer een noodzakelijke bron van steun en betekenis in hun leven. Zelfs de Verenigde Staten - lange tijd aangehaald als bewijs dat een economisch geavanceerde samenleving sterk religieus kan zijn - hebben zich nu aangesloten bij andere rijke landen die zich afkeren van religie.

En de achteruitgang in de Verenigde Staten is vooral merkbaar. Volgens Inglehart zijn de Verenigde Staten sinds 2007 sneller dan enig ander land van de religie afgeweken:

Van 1981 tot 2007 behoorden de Verenigde Staten tot de meest religieuze landen ter wereld, waarbij het niveau van de religiositeit weinig veranderde. Sindsdien hebben de Verenigde Staten de grootste verschuiving in de richting van religie laten zien van alle landen waarvan we gegevens hebben. Aan het einde van de onderzochte beginperiode was de gemiddelde waardering van de Amerikanen voor het belang van God in hun leven 8,2 op een tienpuntsschaal. In het meest recente Amerikaanse onderzoek, vanaf 2017, was dit cijfer gedaald tot 4,6 - een verbazingwekkend sterke daling.

In een recent interview met Dr. Steve Greene besprak ik het feit dat God deze natie al een heel lange tijd probeert terug te roepen naar zichzelf, maar dat we de andere kant op rennen.

De cijfers die ik zojuist met u heb gedeeld zijn het bewijs dat we dringend behoefte hebben aan een opwekking, en dat is waar we voor moeten bidden.

Want de enige hoop voor Amerika is een terugkeer naar God, en dat gebeurt er nu zeker niet.

Bron: Do We Even Know What An “Evangelical Christian” Is Anymore? – End Of The American Dream