www.wimjongman.nl

(homepagina)

Erdogan geeft "Laatste waarschuwing" vóór het lanceren van Gog-Magog oorlog tegen "Edom" Rusland.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 24 februari 2020

 "O sterveling, wend je gezicht naar Gog van het land van Magog, de opperprins van Meshech en Tubal. Profeteer tegen hem." Ezechiël 38:2 (De Israëlische Bijbel™)
 

Na mislukte gesprekken met Russische functionarissen over het oplaaiende militaire conflict in Syrië, gaf de Turkse president Recep Tayyib Erdogan zijn "laatste waarschuwingen" af aan Moskou.

"We gaven onze laatste waarschuwingen," zei Erdogan woensdag. "We hebben niet het gewenste resultaat bereikt in onze gesprekken (met Rusland)... Een (Turks) offensief in Idlib is slechts een kwestie van tijd."

Afgelopen donderdag [20/2] trokken Turkse troepen met zware wapens het noorden van Idlib binnen, terwijl Turkse artillerie posities van het Syrische leger beschoot. De Russische luchtmacht kwam het Syrische leger te hulp en bombardeerde Turkse stellingen in de regio. Vijftig Syrische soldaten en leden van door Iran gesteunde sjiitische milities werden gedood in de strijd en Turkije verloor twee soldaten. De Turkse militairen en hun islamitische rebellenbondgenoten vernietigden ook vijf tanks en vier pantservoertuigen van de pro-Assad-troepen.

Twee Turkse soldaten werden gedood in een Russische luchtaanval, wat het totale aantal Turkse militaire slachtoffers in Syrië op 16 bracht. Meer dan 50 Syrische soldaten werden gedood als vergelding.

Met het oog hierop heeft Turkije de inspanningen van de rebellen om het regime van de Syrische president Bashar al Assad omver te werpen, gesteund. Rusland heeft een aanzienlijke militaire aanwezigheid in Syrië gevestigd om het regime overeind te houden. Idlib in het noordwesten van Syrië is het laatste bolwerk van de rebellen.

In een recente toespraak benadrukte Erdogan het existentiële belang van de Turkse militaire operatie in Syrië.

"De strijd voor de vrijheid van het Syrische volk is een overlevingsstrijd voor de 82 miljoen inwoners van Turkije", aldus Erdogan.

Rabbijn Pinchas Winston, een productieve eindtijd-auteur, benadrukte dat om de huidige gebeurtenissen te begrijpen, het belangrijk is om de naties te identificeren in een profetische/historische context.

"Wat vandaag de dag Turkije wordt genoemd is een dun laagje vernis over wat nog steeds het Ottomaanse Rijk is," vertelde Rabbi Winston Breaking Israel News. "Rusland speelt duidelijk de rol van Edom."

Rabbijn Winston legde uit dat Edom, de afstammelingen van Esau, werd opgedeeld in verschillende naties, die elk een ander archetypisch kenmerk van hun voorvader belichamen.

"De arrogantie van Esau werd het Rusland onder de communisten," zei Rabbi Winston, die het onmiskenbaar antireligieuze aspect van het communisme aanhaalde. "De ultieme arrogantie is wanneer een man een atheïst wordt en zegt dat er geen God is; dat er alleen een ik is."

"Wat je jezelf moet afvragen is of de gebeurtenissen die zich voor ons oog ontvouwen een afleiding zijn of dat het een belangrijke gebeurtenis is. Zelfs als het een schijnbaar kleine gebeurtenis is, kan het de vonken bevatten die een veel grotere gebeurtenis in vlam zet.

Rusland en Turkije hebben in minstens een dozijn oorlogen gevoerd sinds de zestiende eeuw waarin ze militair elkaar het hoofd geboden, waarbij Turkije op één na alle oorlogen heeft verloren. Maar dit weerhoudt Erdogan er niet van om zijn expansionistische plannen voor Noordwest-Syrië uit te voeren. Turkije wil een bufferzone van 20 mijl binnen Syrië creëren langs de grens van 500 mijl en tot twee miljoen van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen daar hervestigen die het momenteel herbergt, waardoor het gebied effectief wordt bezet. Hoewel er een lange geschiedenis van conflict tussen de twee landen bestaat, kunnen de vonken voor Gog en Magog binnen het huidige conflict worden ingedamd.

"Het is bekend dat de Gog en Magog uit het noorden zullen komen", zei Rabbi Winston. "Het Hebreeuwse woord voor 'noord' (צפון:tsafon) betekent ook 'verborgen'."

Daarom profeteer, o sterveling, en zeg tegen Gog: Zo zei Hasjem: Zeker, op die dag, als Mijn volk Yisrael veilig leeft, zult u er nota van nemen, en zult u van uw huis in het verste noorden komen, u en vele volkeren met u - allemaal te paard, een grote horde, een machtig leger. Ezechiël 38:14-15

Rabbijn Winston merkte op dat een oorlog tussen Turkije en Rusland werd voorspeld als voorloper van de pre-Messias oorlog van Gog en Magog. Dit werd benadrukt in een leer van de 18e eeuwse rabbijnse wijsgeer die bekend staat als de Vilna Gaon, die de Russische agressie als voorloper van de Messias aanduidde.

"Als je hoort dat de Russen de stad van de Krim hebben veroverd, moet je weten dat de tijden van de Messias zijn begonnen, dat zijn stappen worden gehoord", vertelde de Vilna Gaon zijn volgelingen vlak voor zijn dood in 1797. Er moet worden opgemerkt dat Rusland in 2014 het Oekraïense grondgebied van de Krim heeft geannexeerd.

"En als je hoort dat de Russen de stad Constantinopel (het huidige Istanbul) hebben bereikt, moet je je Sjabbatskleren aandoen en ze niet uitdoen, want dat betekent dat de Messias elk moment kan komen."

De profeet Ezechiël liet doorschemeren dat Rusland een leider zou zijn in de Gog en Magog oorlog, ook al bestond Rusland in de Bijbelse tijd niet.

 O sterveling, keer je gezicht naar Gog het land van Magog, de belangrijkste vorst van Meshech en Tubal. Profeteer tegen hem. Ezechiël 38:2

In dit vers is het Hebreeuwse woord voor 'oppervorst' רֹאשׁ (Rosh), dat duidelijk wijst op 'Rusland'.

"Erdogans agressie tegen de megamacht Rusland is op het eerste gezicht onlogisch," zei Rabbi Winston. "Alles is van Hasjem (God, letterlijk, 'de naam'), maar wanneer wereldleiders onlogisch beginnen te handelen, is dat Hasjem die een nog grotere directe rol speelt in de gebeurtenissen."

Turkije is lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) met de op één na grootste staande militaire macht in de organisatie, nadat de Turkse vervolging van de Koerden, waarvan zij de milities als terroristen beschouwen, hen op gespannen voet heeft gebracht met de VS, die in de strijd tegen het islamitische terrorisme in de regio, zwaar hebben vertrouwd op de hulp van de Koerden.

Rusland heeft enkele van zijn meest geavanceerde wapens, zoals het S-400 luchtafweersysteem, aangeboden in een poging om Turkije weg te lokken van de NAVO, maar is daar tot nu toe niet in geslaagd. In een volledige ommezwaai van de Koude Oorlog alliantie tekende Turkije in 2019 een contract om het geavanceerde S-400 anti-luchtraketsysteem van Rusland te kopen, dat speciaal was ontworpen om de Amerikaanse luchtactiviteiten tegen te gaan. De VS reageerde door een deal te annuleren waarbij Turkije 100 F-35 gevechtsvliegtuigen zou ontvangen.

De Turkse inval in Syrië heeft een nog grotere humanitaire crisis in de door oorlog verscheurde natie veroorzaakt. De VN meldde dat meer dan 800.000 mensen uit hun huizen werden verdreven.

Het expansionisme van Turkije zou het land in conflict kunnen brengen met Israël, net zoals de Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië dat heeft gedaan.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich aan de kant van Turkije geschaard.

"Wij staan achter onze NAVO-bondgenoot Turkije... en steunen de gerechtvaardigde zelfverdedigingsacties van Turkije volledig," zei staatssecretaris Mike Pompeo in een verklaring op 2 februari.

Bron: Erdogan Gives “Final Warning” Before Launching Gog-Magog War Against "Edom" Russia - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.