www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het VN-wapenembargo tegen Iran moet worden uitgebreid

door Con Coughlin - 30 juli 2020

 

In zijn toespraak tot de VN-Veiligheidsraad in juni waarschuwde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo de diplomaten dat het niet verlengen van het wapenembargo tegen Iran de ayatollahs in staat zou stellen Russisch gemaakte straaljagers te kopen die in staat zijn doelen binnen een straal van 2000 mijl te raken - met inbegrip van Israël - en het zou het islamitische regime in staat stellen de vloot van aanvalsonderzeeërs te upgraden en uit te breiden. (Beeldbron: US State Department)

 

 

 

 

 

Israël maakt zich steeds meer zorgen over het vooruitzicht dat het wapenembargo van de Verenigde Naties tegen Iran in oktober afloopt, waardoor Teheran de kans krijgt om een nieuwe reeks dodelijke wapens aan te schaffen.

In het kader van VN-resolutie 2231 heeft de VN-Veiligheidsraad een wapenembargo tegen Iran ingesteld als onderdeel van het controversiële nucleaire akkoord waarover de voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft onderhandeld.

De resolutie loopt op 18 oktober af en hoge veiligheidsfunctionarissen in Israël maken zich nu zorgen over het feit dat het embargo vanwege het verzet van China en Rusland niet zal worden verlengd. Peking en Moskou, die de bevoegdheid hebben om hun veto uit te spreken over de resoluties van de Veiligheidsraad, hebben Teheran gesteund in zijn afstand nemen van de regering Trump over het nucleaire akkoord.

"Als het embargo niet wordt verlengd, kan Iran straffeloos wapens importeren en exporteren", zei een hoge Israëlische functionaris, die vroeg om niet met naam te worden genoemd, in een recent interview. "Ze kopen en verkopen al wapens op de zwarte markt, maar het beëindigen van het wapenembargo zal hen in staat stellen dit officieel te doen."

De Israëlische regering van premier Benjamin Netanyahu heeft deze maand al een opleving van de spanningen meegemaakt met de door Iran gesteunde Hezbollah-militie in Zuid-Libanon, nadat een team van Hezbollah-terroristen probeerde Israëlische posities in Noord-Israël aan te vallen.

De Israëlische veiligheidsfunctionarissen geloven dat de aanval in vergelding voor de moord op een hogere strijder van Hezbollah, Ali Kamel Mohsen Jawad werd gelanceerd, die in een Israëlische luchtaanval tegen een Iraanse militaire positie in Syrië, zo wordt gezegd, gestorven zou zijn op 20 juli.

Israëlische veiligheidsfunctionarissen zijn bezorgd dat als Iran meer toegang krijgt tot de wereldwijde wapenverkoop, het zal worden aangemoedigd om verdere aanvallen op Israëlische doelen uit te voeren. Dit heeft Netanyahu ertoe aangezet een groot diplomatiek offensief te voeren om druk uit te oefenen op de VN om het wapenembargo te verlengen als het in oktober afloopt.

De Iraanse president Hassan Rouhani heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ten volle wil profiteren van de versoepeling van het wapenembargo wanneer dit van kracht wordt.

Eind vorig jaar zou de Iraanse leider de tv-zender van de staat hebben verteld: "Als het embargo... volgend jaar wordt opgeheven, kunnen we gemakkelijk wapens kopen en verkopen... Dit is een van die belangrijke gevolgen van dit (nucleaire) akkoord."

De Israëlische bezorgdheid over de plannen van Teheran om het einde van het wapenembargo uit te buiten wordt zeker serieus genomen door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

In zijn toespraak tot de VN-Veiligheidsraad in juni waarschuwde de heer Pompeo de diplomaten dat als het embargo niet wordt verlengd, de ayatollahs hun militaire kracht weer kunnen opbouwen.

Pompeo zei dat Iran vrij zou zijn om Russisch-gemaakte straaljagers te kopen die in staat zijn om doelwitten binnen een straal van 2000 mijl te raken - met inbegrip van Israël - evenals het toestaan van het Islamitische regime om de vloot van aanvalsonderzeeërs te verbeteren en uit te breiden. Bovendien zou de capaciteit van Iran om nieuwe wapenaankopen te doen Teheran toestaan om haar steun voor haar volmachten in het Midden-Oosten, zoals Hezbollah en Hamas voort te zetten, evenals het zou toelaten om conflicten aan te jagen van Venezuela tot aan Syrië, en in de verre uithoeken van Afghanistan.

In een scherpe boodschap aan de Veiligheidsraad heeft de heer Pompeo verklaard dat diplomaten een belangrijke keuze te maken hebben. "Sta voor internationale vrede en veiligheid, zoals de oprichters van de Verenigde Naties hebben bedoeld, of anders is het laten aflopen van het wapenembargo tegen de Islamitische Republiek Iran, waarbij de missie van de VN en haar beste afspraken, die wij allen hebben toegezegd te zullen naleven, een verraad."

De heer Pompeo probeert nu de bondgenoten van Washington in Europa over te halen om een verlenging van het embargo te steunen, waarbij hij waarschuwt dat China, dat onlangs heeft ingestemd met een handelsovereenkomst met Iran, die naar verluidt 400 miljard dollar over 25 jaar waard is, nieuwe wapensystemen aan Iran zou verkopen als het embargo niet wordt verlengd. In zijn toespraak in Londen eerder deze maand waarschuwde de heer Pompeo: "Het werk tussen Iran en de Chinese Communistische Partij zou wel eens snel en krachtig kunnen beginnen op 19 oktober als we er niet in slagen het wapenembargo van de VN te verlengen".

Het goede nieuws is dat, zelfs als de Russen en Chinezen aandringen op het blokkeren van een verlenging van het wapenembargo, Washington ervoor zorgt dat er maatregelen blijven bestaan om te voorkomen dat Iran zijn wapenarsenaal opnieuw opbouwt.

Een van de voorstellen die de regering-Tromp in overweging neemt, is dat Washington, als ondertekenaar van de nucleaire overeenkomst met Iran in 2015, het recht heeft om een bepaling van de Veiligheidsraad uit te oefenen om het embargo voort te zetten, een stap die er in hoge mate toe zou bijdragen dat de ayatollahs hun dodelijke wapenarsenaal niet kunnen uitbreiden.

Con Coughlin is de redacteur van de Telegraaf voor Defensie en Buitenlandse Zaken en een gerenommeerd hooggeplaatst lid van het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The UN Arms Embargo against Iran Must Be Extended