www.wimjongman.nl

(homepagina)

BINNENKORT... ONDERTEKENT ISRAEL EEN HELSE OVEREENKOMST

6 september 2020 - door Tom Horn

()

De Antichrist zal, wanneer hij op het geopolitieke wereldtoneel aankomt, in de meest bedrieglijke vermomming ooit de waarheid verdoezelen. De auteur van het nieuwe boek 'Antichrist and the Final Solution', Terry James, verwoordde het zo:

De eerste keer dat ik een televisieshow zag was rond 1950. Onze buren, een ouder echtpaar, nodigden me elke middag uit en lieten me in hun woonkamer zitten, met de grootmoederlijke vrouw, Omie, die me zelfgebakken koekjes en een "pop" serveerde, zoals we in die tijd in Illinois frisdrank noemden. Het was de hemel op aarde voor die dertig minuten voor een jongen van acht.

Met de "Willem Tell Ouverture" spelend op de achtergrond, galoppeerde er een groot wit paard met zijn ruiter, die een even witte hoed en een zwart masker droeg. Hij werd op de voet gevolgd door een pintopaard met daarop een man in gefranjeerd bokkenleer.

Dat klopt. Het waren Silver en Scout, die de Lone Ranger en Tonto, zijn altijd aanwezige metgezel, droegen.

In elk programma kwam de gemaskerde man in een of andere situatie te hulp. Ik herinner me dat ik me in spanning afvroeg of hij tijdens elke aflevering wel op tijd zou aankomen. Dat deed hij natuurlijk altijd.

In het genre van de heldhaftige fictie wordt de hoofdpersoon, de "goede man", vaak afgebeeld als de man met de witte hoed - op zijn minst symbolisch. We horen van deze helden in algemene termen de "man op een wit paard" noemen. Hij komt op het toneel aan met als doel alle misstanden recht te zetten zoals het hoort.

In die afleveringen van de Lone Ranger was er altijd een vreselijke situatie voor hem om te herstellen. Het waren echte nagelbijters, zelfs met het bufferen van de koekjes en de pop om de angst te helpen verlichten.

De wereld is op dit moment in een problematische tijd die binnenkort zal leiden tot een nog ergere tijd van problemen. De grootste van alle profeten, de Heer Jezus Christus, zei dat er een tijd zal komen die erger zal zijn dan alle andere. Hij zei dat het een tijd van "grote beproeving" zal zijn. Dit is waar we de term 'verdrukking' krijgen, zoals die wordt toegepast op de zeven jaren direct voorafgaand aan de tweede komst van Christus. We hebben tot nu toe gezien dat dit tijdperk ook wel Daniëls zeventigste week wordt genoemd; het is hetzelfde tijdsbestek van die zeven jaren die de profeet Jeremia heeft voorspeld als een tijd van grote benauwdheid voor Gods uitverkoren volk, Israël: "Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden." (Jeremia 30:7).

Deze zeven jaren van afschuw zullen volgen op de Opname, en zullen starten met de ondertekening van een verbond van valse vrede door een man, de "vorst die zal komen" (Daniël 9:26), die is gekomen om de Antichrist te worden genoemd. De Schrift die het meest specifiek over deze komende vorst spreekt is die waarmee de meeste sonderzoekers van de Bijbelse profetie grondig vertrouwd zijn:

En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. (Openbaring 6:1-2)

We krijgen hier het beeld van de eerste van de vier paarden van de Apocalyps wanneer ze hun ruiters door de laatste zeven jaar van de menselijke geschiedenis dragen, vlak voor de tweede komst van Christus naar de aarde. De eerste ruiter op dat spectaculaire witte paard is niemand minder dan de Antichrist. Zoals de profetie zegt, hij zal tevoorschijn komen en alles en iedereen op zijn pad overwinnen.

De meeste geleerden en onderzoekers uit het fundamentalistische kamp die van de pre-Millennium, Pre-Trib visie op de Bijbelse profetie zijn, geloven dat de boog in deze voorstelling aangeeft dat deze "vorst" op een vredesplatform zal komen. Hij heeft een boog, maar toont geen pijlen. Dit is precies het beeld dat de profeet Daniël aan de profetie heeft gegeven: "Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten." (Daniël 8:25a).

Een "kroon" is hem "gegeven", dus blijkbaar zijn de meeste van zijn veroveringen als die van Hitler aan het begin van zijn agressie. In de eerste eisen van de Führer ontmoette hij bijna geen weerstand. Dat lijkt ook het geval te zijn als de toekomstige tiran genaamd Antichrist op het toneel verschijnt. Hij zal eruit zien als een groot vredestichter, een die de orde kan herstellen, die ongetwijfeld alles behalve totaal verwoestend zal zijn. Hij zal zelfs voorspoed beloven, zoals Daniels profetie aangeeft: Hij zal zorgen dat "de rust (vrede) zal opbloeien."

Maar hij "zal velen vernietigen" door zijn veroveringen, zijn "vredestichting", en met zijn "het laten bloeien van het ambacht (economie)". Hij zal zeker een masker dragen, en zijn motieven en bedoelingen zullen niet lijken op die van mijn jeugdheld op zijn witte paard die een masker droeg om nobele redenen. Het masker van de antichrist zal voor enige tijd de grootste misleiding camoufleren die ooit op de mensheid is gepleegd.

De wereldomstandigheden zullen de bedriegerij tot een van de meest voorkomende maken, waar iedereen voor zal vallen, of het aas doorslikken, zoals ze zeggen, met haak, lijn, en zinklood.[i]

SATANS VOLMACHTEN? Kijk naar de Senior Pentagon Analyst over die krachtige individuen die nu volledig betrokken zijn in het oproepen van de ANTICHRIST EN DE DEFINITIEVE OPLOSSING!

De eerste atoomexplosie bracht de mensheid op de rand van zelfvernietiging. In feite waren de wetenschappers er helemaal niet zeker van dat wanneer de bom op die vroege ochtend in Alamogordo, New Mexico, zou ontbranden, de atmosfeer zelf niet verder zou exploderen in een kettingreactie die niet te stoppen was. Trouw aan de gevallen natuur van de mens en zijn neiging om alles wat hij aanraakt te vernietigen, waren de wetenschappers bereid om het risico te nemen.

Ten tijde van de eerste atoomproef werden ook de gruwelijke feiten over de moord op zes miljoen Joden door Hitler voor de ogen van de wereld onthuld. De reactie was zo groot, dat zelfs de elite-leiders die via de jonge organisatie van de Verenigde Naties één wereldregering wilden bereiken, de sympathie voor de Joden niet konden tegenhouden om de wedergeboorte van Israël tot stand te brengen.

Deze twee monumentale gebeurtenissen - de geboorte van de atoombom in 1945 en de wedergeboorte van Gods gekozen natie drie jaar later - vormden het toneel voor een van de meest dramatische profetieën in de Bijbel met betrekking tot eindtijdzaken.

Het vullen van een beker met bedwelming

Opnieuw komen we bij Zacharia's waarschuwing over Jeruzalem en het Midden-Oosten, waarvan God zegt dat Hij een "beker van bedwelming" zal maken voor de hele wereld:

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. (Zacharia 12:2-3, 9)

De beker is gevuld met een interessant mengsel van oude haatdragendheid, kernwapens en Middenoosten-olie. De Heer heeft deze beker niet met dodelijke ingrediënten gevuld; de gevallen mensheid wel. God zegt eenvoudigweg dat Hij het eigen zondige mengsel van de mens zal gebruiken om dit wereldsysteem aan een einde te brengen, zodat Zijn Messias, Jezus Christus, de orde op deze stervende, rottende planeet kan herstellen.

Bij de geplande reiniging zullen de pilaren van vuur te zien zijn vermengd met het bloed van de rebellen die zich tegen God verzetten. Een aantal plaatsen in de Bijbel beschrijven een oorlogsvoering die mogelijk nucleair is, zoals het tafereel beschreven in Joël 2:2-3, dat voorspelt dat op "een dag van duisternis en donkerheid,.... er een verterend vuur voor hen is, en achter hen een verzengende vlam."

KIJK! GELOVEN DE VATICAANSE AUTORITEITEN DAT PAUS FRANCISCUS DE VALSE PROFEET VAN DE APOCALYPS IS? VERRASSEND ANTWOORD!

Zelfs de herschepping van de aarde aan het einde van het millennium lijkt thermonucleair te zijn. Maar dat is niet verwonderlijk. De wetenschap vertelt ons al jaren over de aard van het atoom, hoe het bij elkaar wordt gehouden op een manier die niemand echt kan verklaren. Het elektron, het neutron, het proton, etc., draaien en blijven op een mysterieuze manier bij elkaar. Toch geeft het atoom tegelijkertijd grote warmte en energie af.

Jezus houdt natuurlijk uiteindelijk alle materie bij elkaar (zie Kolossenzen 1:17). Het is Jezus, en niet de valse vredestichters die de wereld willen regeren, die de brandende lont van de nucleaire nachtmerrie zal pakken en echte vrede brengen: "De weg van de vrede kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen. Zij gaan kromme paden; ieder die ze betreedt, kent de vrede niet." (Jesaja 59:8).

Satans handtekening

Satans eerste poging om een wereldregering te vestigen, werd gestopt toen God persoonlijk naar de aarde kwam en het tegenhield! Het Genesis 11-verslag van de torenbouwers van Babel op de vlakte van Shinar is het verhaal van het humanisme, de filosofie van de mensheid over wie hier de baas zou moeten zijn. Die filosofie legt de verklaring af dat de mens voor zichzelf en de planeet kan zorgen zonder enige hulp of bemoeienis van God. Eigenlijk verklaart het humanisme, volgens zijn voorvechters zoals de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, dat "God dood is".

Vandaag de dag is er een beweging terug naar de houding van de torenbouwers. Satans vingerafdrukken zijn over de hedendaagse pogingen om de Schepper van de planeet af te schoppen. We zien dit in de recente geschiedenis van onze eigen natie.

Het gebed en het lezen van de Bijbel op openbare scholen werden gestopt door beslissingen van het Hooggerechtshof in 1963. In 1973 begon de beslissing van het Hooggerechtshof in de abortuszaak, Roe v. Wade, met het doden van meer dan vijfenzestig miljoen baby's in de baarmoeder van hun moeder, volgens de laatste schattingen.

Sinds die beslissingen heeft de VS een toename van dodelijk geweld op openbare scholen meegemaakt. In de ogen van veel jongeren lijkt het leven zodanig te zijn verslechterd dat er moorden, in plaats van de vechtpartijen op de speelplaats, wat met grotere regelmaat plaatsvindt in de gangen en de klaslokalen van de scholen. Het humanisme is steeds meer ingebakken in het denken van onze leerlingen. De filosofie is "doe wat goed is in je eigen ogen," wat de waarschuwing in Spreuken weergeeft: "De weg van een dwaas is juist in zijn eigen ogen" (Spreuken 12:15).

De ultieme humanist doet wat juist is in zijn eigen ogen; hij wordt een wet voor zichzelf. Satans werelddictator, de Antichrist, zal die ultieme humanist zijn.

De wereldwijde machthebbers komen samen om voor God te spelen. Ze denken dat ze de rest van ons vrede kunnen opleggen. Deze internationalistische regeringsleiders en politici willen een einde maken aan de oorlog, zodat ze met hun Nieuwe Wereldorde de hemel op aarde kunnen brengen.

De ware Christus wordt natuurlijk altijd buiten hun plannen gelaten. De hele wereld zal echter op een dag een valse Christus accepteren die dat ongrijpbare ding, dat vrede heet, belooft. Satan zal eindelijk zijn Antichrist op zijn plaats gezet hebben als absolute heerser over deze gevallen wereld. Hij zal geen vrede brengen, maar de ergste oorlog van de mensheid ooit. Wanneer de Heer zijn machtige hand van het vasthouden van de aarde terugtrekt, zal alle vrede verdwijnen. God zal de humanisten genoeg touw geven, om zichzelf op te hangen.

De stippellijn...

Daniël kreeg een duizelingwekkende voorspelling over het einde van dit tijdperk:

Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.

Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. (Daniël 9:26-27)

De profetie wijst op een vredesproces dat wordt voorgezeten door de duivel zelf. De satanisch bezeten mens, genaamd Antichrist, zal de vrede afdwingen "die velen zal vernietigen".

Niet alleen zal Israël vallen voor het valse vredesplan, maar de hele wereld zal het gretig accepteren. De angst die ongetwijfeld wordt opgewekt door wat er in de nasleep van de Opname gebeurt, zal zo groot zijn, dat iedereen, die bang is voor een nucleaire verwoesting, zal tekenen.

De ruiter op het tweede paard van de Apocalyps (Openbaring 6), het rode, staat volgens de meeste profetiewaarnemers voor een oorlog, maar anders dan wat men ooit op de planeet heeft meegemaakt. Het is op dit moment dat er waarschijnlijk nucleaire uitwisselingen zullen plaatsvinden tussen de naties, de atoomgeest die voorheen door Gods tegenhoudende hand werd opgevangen. Wanneer de Heilige Geest zich terugtrekt als Weerhouder (2 Tessalonicenzen 2), zal die hand worden opgeheven en zal er oorlog uitbreken op een ongekende schaal.

Met het einde van de beschaving wat vlak achter de horizon verschijnt als gevolg van de angstige dingen die de leiders van de naties zien aankomen, zullen zij ermee instemmen om alle meningsverschillen - of in ieder geval voor enige tijd - terzijde te schuiven. Een echte roep om vrede en veiligheid zal inderdaad over de hele wereld gehoord worden.

De grote leider die de Antichrist zal worden, zal de redder van de wereld lijken te zijn. Zijn reputatie zal ongetwijfeld het meest dramatische begin zijn van de tijd dat hij allen verleidt tot het ondertekenen van het verbond van een vrede waarvan God zegt dat het een verbond is "met rijk van de dood" (Jesaja 28:15 en 18).

Vanaf het moment dat Israël ermee instemt de Antichrist en zijn vredesplan te volgen, zullen de dingen letterlijk en figuurlijk opwarmen, in een atoomvuur, zonder twijfel. Na het uitbreken van de oorlog met de ruiter op het rode paard zal de ruiter op het zwarte paard volgen, wat duidt op grote hongersnood, een hongersnood over de hele aarde. Dan zal de dood komen, met de verloren zielen in de slachting van de hongersnood en die de hel ingaan vanwege het ongeloof. Dit wordt voorspeld in het symbool van het chloor, oftewel groengekleurde paard en ruiter, de vierde ruiter van Openbaring 6.

Israël ondertekent het verbond dat met het dodenrijk is gesloten en zal de ergste tijd in de geschiedenis inluiden. Nogmaals, Jezus zei dat het zo verschrikkelijk zal zijn dat als Hij niet zou terugkeren om er een einde aan te maken, geen vlees het zou overleven (Matteüs 24:25-26).

Zo zal de Antichrist uit het herleefde Romeinse Rijk tevoorschijn komen. De oorlogen zullen doorgaan totdat de zevenjarige Verdrukking haar einde bereikt. Daniëls profetie van 9:27 bepaalt dat vanaf het moment dat de Tempel en Jeruzalem worden vernietigd tot het einde van de menselijke geschiedenis, er geen echte vrede zal zijn.

De komende vorst zal een verbond van veiligheid of vrede sluiten voor een week - dat is zeven jaar. Drie en een half jaar na het verdrag zal hij echter het verbond verbreken en beginnen met wat Jezus de Grote Verdrukking noemde en waar Jeremia 30:7 naar verwijst als een tijd van grote benauwdheid, die niemand ooit eerder heeft gezien of ooit nog zal zien. Dit wordt ook wel de Apocalyps genoemd.

Het eerste deel van deze ontzagwekkende profetieën zijn in vervulling gegaan, zoals we al hebben gezien toen generaal Titus in 70 na Christus de rebellen in Jeruzalem aanviel en zijn troepen de Tempel volledig vernietigden - net zoals Jezus had voorspeld. Veel profetieën moeten echter nog in vervulling gaan. Het groeiende wereldwijde gepraat over vrede bewijst dat er een enorme druk ontstaat. Niet alleen oorlog en vrede in het Midden-Oosten staan op het spel, ook de wereldvrede staat op het spel.

Wordt vervolgd: De vorst sluit een 'Verbond met Israël.'

Note

[i] Terry James, Rapture Ready…Or Not (Green Forest, AR: New Leaf, 2016) chapter 12.

Bron: SOON... ISRAEL SIGNS HELLISH AGREEMENT » SkyWatchTV

Bron: SOON... ISRAEL SIGNS HELLISH AGREEMENT » SkyWatchTV