www.wimjongman.nl

(homepagina)

De profetische spiegel van het Vierde Rijk

23 augustus 2020 - door SkyWatch Editor

()

Diplomaten van de regeringen in de wereld verkondigen onophoudelijk dat het streven naar vrede hun primaire missie is. Oorlogstuig aan de uiteinden van de touwtjes van terughoudendheid woedt niet aflatend om de banden te verbreken en alles te vernietig met een verwoestende kracht. Vrede behoort tot de meest ongrijpbare aspiraties van de mensheid.

Historici hebben geschat dat het aantal oorlogen door de geschiedenis heen meer dan vijftienduizend bedraagt. Maar dit aantal werd jaren geleden al gerapporteerd en is waarschijnlijk ver onder de werkelijke cijfers gebleven. Feit is, dat er zoveel conflicten als oorlogen kunnen worden vermeld, dat het ware aantal onmogelijk te achterhalen is. Oorlogen op vele niveaus blijven ontvlammen in een nooit aflatende overvloed van bloedvergieten bloedbaden en dood.

Angst die voortkomt uit de mogelijkheid van de eigen dood ligt aan de basis van de term 'oorlog.' Het woord wordt gebruikt door politici en regeringen om te proberen de massa's te verenigen onder hun bestuur. Hoewel het conflict misschien niet tegen fysieke legers van andere naties is, maar om een probleem dat het welzijn van degenen die geregeerd worden dramatisch te framen, gebruiken leiders en ambtenaren "oorlog" om de ernst van de dreiging te definiëren.

Een voorbeeld hiervan in het Amerikaanse verleden is het programma onder de regering van Lyndon B. Johnson om te vechten tegen wat was opgebouwd als trieste economische omstandigheden waar de armen mee te maken hadden. Die regering noemde de strijd tegen de slechte economische omstandigheden van de welvaartsklasse de "War on Poverty". Hierdoor verklaarde Johnson dat hij de "Grote Maatschappij" zou creëren.

De regering was door dit programma kort na de moord op John F. Kennedy in staat om een oorlogszuchtige campagne tegen de grote vijand te creëren, zoals Johnson en zijn regering dat zagen. Het ware ontwerp van dit alles was echter om een grotere regering te creëren en meer inkomsten bij de Amerikaanse belastingbetalers weg te halen om de steeds groter wordende bureaucratie van controle te voeden. Zo'n 22 biljoen dollar verderop werd die missie zeker volbracht.

Het meer recente voorbeeld is de "oorlog" van de Donald J. Trump regering tegen de COVID-19, oftewel het coronavirus, een pandemie. De president, met de beste bedoelingen voor het welzijn van Amerika, en in de overtuiging dat de artsen hem de feiten over aantallen die zouden kunnen sterven aan het virus presenteerden, verkondigde in de dagelijkse "Coronavirus Taskforce briefings" dat Amerika en de wereld in een oorlog tegen de ongeziene vijand waren. Er werd gedacht dat het virus maar liefst 2,2 miljoen doden zou veroorzaken in de VS, volgens de artsen die waren aangesteld om de regering op de hoogte te brengen van de pandemie.

Dit aantal is nooit werkelijkheid geworden of er zelfs maar in de buurt gekomen. Maar de krachten die de machtigste natie ter wereld en de meest bloeiende economie in de geschiedenis hebben gemaakt, werden in minder dan een paar maanden tijd uitgeschakeld als onderdeel van de "oorlog" tegen de vijand ter grootte van een microbe.

Zoals eerder vermeld, zagen we hoe de Duitse Führer Adolf Hitler een hele natie en de hele wereld in een totale oorlog bracht. De gebiologeerde mensen volgden hem bereidwillig, ook al waren ze oorlogsmoe van de Eerste Wereldoorlog en hadden ze in het helse conflict het verlies van de meerderheid van de jonge, Duitse mannen geleden.

Oorlog om een dodelijke vijand te bestrijden is een angstaanjagende motivator. En het is een machtig instrument om de massa's in die kanalen te dwingen die de leiding wil. Sinds de komst van de atoombom, toen van intercontinentale ballistische raketten, is de terreur van een oorlog exponentieel toegenomen.

Dood door atoomvuur is niet meer dan dertig minuten verwijderd, ongeacht waar we in de continentale Verenigde Staten wonen. De met kernwapens uitgeruste onderzeeërs liggen op de loer vlak voor onze kusten, met hun enorme, gestroomlijnde pijlen van totale vernietiging, gericht op precisie-satellieten en computers om Amerikaanse steden te raken die geprogrammeerd zijn voor decimatie.

Met dictators die hun vingers op de nucleaire knoppen hebben en een bloeddorstigheid tegen onze natie koesteren, is het begrijpelijk geworden hoe de profetie in vervulling zou kunnen gaan:

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. (Lucas 21:25-26)

Sinds de uitvinding van de waterstofbom is in de loop der jaren in een aantal rapporten gezegd dat de wereld naderbij komt bij het moment dat deze wapens op de mensheid worden losgelaten. Wij leven in de tijd om ons te herinneren aan een tijd van zorg over elk moment van een nucleaire oorlog. We herinneren ons de schuilkelders en de instructies toen we kinderen waren om te "weg te duiken en te verschuilen" in het geval van een sirene die waarschuwde dat er een aanval dreigde. We zouden van onze fietsen duiken of stoppen met wat we ook aan het doen waren en de grond liggen, waarbij we onze hoofden tussen onze armen plaatsten en in een foetale positie opkrulden. Of we zouden veiligheid moeten vinden onder een parkbank of iets anders dat beschikbaar is.

Het is nu belachelijk om te denken dat we beschermd zouden kunnen worden tegen een multi-megaton kernbom als hele eilanden in de Stille Zuidzee tijdens de Bikini-proeven volledig werden opgelost in een nucleaire vuur. Maar dat was de angst. Het leidde tot wat we nu als irrationele maatregelen beschouwen.

Er zijn verschillende bijna-ongelukken geweest in de tragedies van de kernwapens. Voor de Amerikaanse oostkust, een waterstofbom die per ongeluk werd gedropt, maar nooit werd ontstoken, ligt begraven in de diepten van de oceaan. Er is melding gemaakt van neerstortingen van andere vliegtuigen met kernwapens. In één geval werd een enorme bom gevonden met slechts één element van verschillende beveiligingen die nog intact waren en die de ontploffing verhinderden.

Dan denken we aan de Cubaanse raketcrisis van oktober 1962. Iedereen die toen leefde en oud genoeg was om zich de confrontatie te herinneren tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten over de geheime kernwapens van de Sovjet Premier Nikita Chroesjtsjov in Fidel Castro's Cuba, op slechts negentig mijl van het puntje van Florida. President John F. Kennedy confronteerde de Sovjetleider en de wereld kwam aan de rand te staan van de Derde Wereldoorlog.

In al deze bijna-ongelukken concluderen we dat het Gods beschermende hand was en nog steeds is die de controle heeft behouden.

Het profetische Woord van God voorspelt dat er een tijd komt die nog angstiger zal zijn dan eind jaren vijftig, of in 1962, en zelfs tot op de dag van vandaag. De eerder geciteerde Schrift vertelt een deel van wat het hart van mensen zal doen falen door angst in die toekomstige tijd.

Jezus zelf zei:

En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. (Matteüs 24:22)

We kijken vandaag om ons heen en zien veel dingen die verontrustend zijn, sommige zelfs enorm verontrustend. Het coronavirus, bijvoorbeeld, kwam uit het niets en zorgde er meteen voor dat de meest vrijheidslievende natie op de planeet alle vrijheid en bewegingsvrijheid aan de kant zette. De afsluiting van de natie leek in werking te zijn gesteld met weinig achtergrond, en met weinig nadenken. De angst voor de dood door COVID-19 was zo groot dat de meerderheid van de Amerikanen ermee instemde om als slachtoffers van een dictatuur in de derde wereld veranderd te worden. Zoals gezegd is de meest welvarende economie die ooit heeft bestaan in een paar weken tijd waarschijnlijk tot stilstand gekomen. De mensen waren en zijn nog steeds bang vanwege de "pandemie" die de Amerikaanse burgerij werd aangedaan.

We klinken misschien een beetje sceptisch over de dingen die met deze "pandemie" te maken hebben. Dat komt omdat we eigenlijk meer dan een beetje sceptisch zijn.

De hele zaak riekt op zijn minst naar vernuft. Dat wil zeggen, het ruikt naar de daden van degenen die decennialang - vooral in de vier jaar na de presidentsverkiezingen van 2016 - waarneembaar deze natie in een globalistische gedaante wilden dwingen.

Zoiets zal uiteindelijk ook gebeuren. De inspanningen van de globalistische kabbalisten, bestaande uit volgelingen, zowel menselijk als demonisch, zullen het wereldwijde consortium van naties tot stand brengen dat zal dienen als platform voor het regime van het beest uit de Openbaring 13. De antichrist zal eindelijk zijn langverwachte plaats van genocidaal gezag op deze oordelende planeet hebben ingenomen.

VALT DE WERELD UIT ELKAAR? OF IS ER EEN GOED GEPLAND OUD PLAN AAN HET ONTVOUWEN!? KIJK NU EENS NAAR HET PROGRAMMA!

Nep Vredestichter

Degene die op een dag zal eisen dat iedereen op aarde hem aanbidt of de guillotine van zijn Vierde Rijk onder ogen moet ziet, zal op het eerste gezicht een welwillende leider lijken die universeel geliefd en aanbeden wordt. Zijn regering zal in eerste instantie niet worden gezien als een dictatuur die dodelijker is dan alle voorgaande despotische regimes.

Maar de vulcanische uitstroom van deze man van valse vrede zal resulteren in oorlog. We zien de Antichrist op het toneel komen, dan de explosie van het kwaad die leidt tot de dood van miljoenen, zelfs miljarden, in Openbaring 6 symbolisch beschreven, die de apocalyps inkapselt.

De algemene waarschuwing van God voor het tijdperk van de Verdrukking, of "Daniëls zeventigste week", begint met de komst van een ruiter op een wit paard:

En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. (Openbaring 6:1-2)

Een van de beroemdste coaches van het profvoetbal, die bekend staat om het feit dat hij zijn spelers in de praktijk tot uitputting drijft om ze voor de laatste minuten van hun wedstrijden te conditioneren, zei het beroemde: "Vermoeidheid maakt lafaards van ons allemaal." Vince Lombardi bedoelde, zo denken we, dat het betekent dat mensen, als ze uitgeput zijn, meestal toegeven en niet moedig genoeg zijn om hun missie af te maken. Dit kunnen we zo extrapoleren, dat het betekent dat de uitgeputte mensen gevuld zullen zijn met angsten die ontstaan door hun gevoel van onvermogen om verder te gaan - en ze het zullen opgeven.

Verder zullen de mensen, zo heeft de geschiedenis aangetoond, een beroep doen op degenen die grote vastberadenheid en kracht tonen om hen te beschermen en te verzorgen inplaats van hun eigen mislukte pogingen om de moeilijk te bereiken doelen van het leven te bereiken. Net als in het geval van Duitsland aan het einde van de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, brengen onrustbarende tijden sterke persoonlijkheden voort. Deze zijn, vanwege de gevallen aard van de mens, meestal van het dictatoriale type. Het nazi-regime en het Derde Rijk waren het resultaat van de uitgeputte instemming van de Duitsers met de bedrieglijke beloften van de Führer om terug te keren naar vrede en welvaart.

Adolf Hitler was, zoals we hebben onderzocht, na de Eerste Wereldoorlog de sterke man die ten volle profiteerde van de zwakheden die werden veroorzaakt door de oorlog en de economische depressie die daarop volgde. De snel opkomende ruiter op het witte paard zal nog bedrieglijker zijn dan Hitler en zijn handlangers. De antichrist zal een ongekende haat voor de mensheid koesteren en zal door zijn dodelijke acties de uitoefening van kwade krachten tonen die alle tirannen van de geschiedenis samen bezitten.

Er is vandaag de dag een nog grotere kracht actief dan die achter die man zal opduiken zoals afgebeeld in de eerste ruiter van de Apocalyps. Deze kracht houdt, zelfs op dit moment, die ruiter tegen. De Antichrist en al het bloedvergieten dat hij na zijn bedrieglijke intrede in de wereldgeschiedenis met zich mee zal brengen als de grootste "vredestichter" aller tijden kan pas tevoorschijn komen als hij dat mag doen. We leren dit in de volgende passage (we hebben de betekenis van relevante woorden tussen haakjes ingevoegd).

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden: want die dag [van Verdrukking] zal niet komen, tenzij eerst een wegvallen [vertrek] komt en dat de mens van het verderf [Antichrist] wordt geopenbaard, de zoon van de verdoemenis; die zich verzet en zichzelf verheft boven alles wat God wordt genoemd, of wat wordt aanbeden; zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten, en zichzelf voordoet dat hij God is. Herinnert u zich niet, dat, toen ik nog bij u was, ik u deze dingen vertelde? En nu weet u wat hem weerhoudt, opdat hij in zijn tijd geopenbaard zou worden. Want het mysterie van de ongerechtigheid werkt al: alleen hij (God, de Heilige Geest), die zich nu laat inperken, zal zich laten inperken, totdat hij uit de weg wordt genomen. En dan zal die goddeloze (Antichrist en zijn kwaad) geopenbaard worden, die de Heer met de Geest van zijn mond zal verteren met de helderheid van zijn komst zal vernietigen. (2 Thessalonicenzen 2:3-8)

Man van de zonde onthuld

De Antichrist wordt het vaakst genoemd als een specifieke man, als de laatste en meest verschrikkelijke dictator van de geschiedenis die is voorspeld; hij zal over de wereld heersen vlak voor de Tweede Komst van Jezus Christus. De term "antichrist" heeft in principe twee betekenissen: 1) datgene wat tegen Christus is; en 2) datgene wat de plaats van Christus inneemt en/of vervalst. Het woord wordt alleen in de volgende passages van de Bijbel specifiek genoemd (cursivering toegevoegd):

Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. (1 Johannes 2:18)

Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. (1 Johannes 2:22)

en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. (1 Johannes 4:3)

Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. (2 Johannes 1:7)

De toekomstige wereldleider die de Antichrist zal zijn wordt in de Bijbelse profetie ook met andere namen genoemd: "de kleine hoorn" (Daniël 7:8); "de meedogenloze koning" (Daniël 8:23); "de vorst die zal komen" (Daniël 9:26); "de koning" (Daniël 11:36); "de mens van de zonde" (2 Tessalonicenzen 2: 3); "de zoon van de verderf" (2 Tessalonicenzen 2:3); "het beest" (Openbaring 13:1-4, 12, 14-15, 17; 19:19-20); en "zeshonderdzesenzestig" (Openbaring 13:18).

Profetieschrijver/radioman Daymond Duck schrijft het volgende over degene die ook wel "de wetteloze" wordt genoemd:

De meeste geleerden zijn het erover eens dat het gebruik van het woord [Antichrist] door Johannes twee verschillende betekenissen impliceert: 1) tegen de Christus, en 2) in plaats van de Christus. Beide betekenissen passen bij de uiteindelijke führer. De antichrist zal tegen de Christus zijn; dat wil zeggen, hij zal een vijand van de Christus zijn, en hij zal proberen de Christus te vervangen; dat wil zeggen, hij zal een valse Christus zijn.

Daniël onthulde het verzet van de laatste Führer tegen de Christus toen hij zei dat de antichrist "tegen de Vorst der vorsten zal opstaan" (Daniël 8:25). En Paulus onthulde de poging van het kwaad om de Christus te vervangen toen hij zei dat de antichrist in de Tempel zal zitten als God "die zich "neerzet als God" (2 Tessalonicenzen 2:3,4). Veel mensen hebben zich tegen Christus verzet, maar behalve Satan is er nooit een meer sinistere of waardige tegenstander geweest op de planeet aarde.[i]

Er zijn veel valse Christenen ontstaan, en sommigen zijn opmerkelijke bedriegers geweest, maar er is nog nooit een grotere of meer kwaadaardige bedrieger geweest dan deze.

Volgende keer: Wat we niet weten over de Antichrist

Notities

[i] Daymond R. Duck, “Forewarning the Future Fuhrer,” in Piercing the Future: Prophecy and the New Millennium, Terry James, gen. ed., (place of publication: publisher, year) 310.

Bron: The Prophetic Mirror of the Fourth Reich » SkyWatchTV