www.wimjongman.nl

(homepagina)

Donald Trump, de Rabbi's en de Derde Tempel voor de Gruwel der Verwoesting

15 september 2020 - door Tom Horn, SkyWatch Editor

()

Al ben ik geen profeet, in mijn bestverkopende en actuele boek THE RABBIS, DONALD TRUMP, AND THE TOP-SECRET PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE heb ik een aantal boeiende voorspellingen gedaan die zich geleidelijk aan ontvouwden en sindsdien snel kunnen uitmonden (waarschijnlijk na de AMERIKAANSE presidentsverkiezingen van 2020) in een wereldschokkende gebeurtenis die het zal volbrengen en die niets minder dan de loop van de geschiedenis zal veranderen. Dat zal zich in gang zetten om te ontvouwen bij de komst van de Antichrist en Armageddon, gevolgd door de Tweede Komst van Jezus Christus, met daarbij de globale druk om de Derde Tempel in Jeruzalem te bouwen. Het gebeurt nu achter de schermen in geheime onderhandelingen tussen de wereldmachten en religieuze leiders. Deze verbazingwekkende vorderingen, ongeacht hoe ongelooflijk ze ook lijken, zullen eerder worden onthuld dan de meesten verwachten.

Verbonden aan dit alles, wanneer de tijd rijp is, zal de Amerikaanse President Donald Trump, zoals de rabbijnen in Israël menen, een belangrijke rol spelen bij het spreken in het voordeel van een de bouw van de Derde Tempel. Wanneer dat gebeurt, zal het de meest belangrijke en profetische gebeurtenis in ons leven ontsteken. Helaas voor degenen die op het eerste gezicht een grote vreugde vinden in de wederopbouw van de Tempel, zal de uitbundigheid van korte duur zijn en zal uiteindelijk een terreurnest worden.

Over deze volgorde, wist u dit:

GEWELDIG! BEKIJK DR. THOMAS HORNS FEB. 2019 VOORSPELLING VAN DE 2020 SAOEDI-ISRAËL VREDESOVEREENKOMST ALS "STAP 1" VOOR DE DERDE TEMPEL.

Dit zijn slechts enkele van de openbaringen verbonden aan een komende Derde Tempel, maar het volstaat met te zeggen dat sinds de jaren 1980 de Tempel Beweging in alle ernst gestaag heeft gewerkt aan het verzamelen en voorbereiden van de kritische elementen en zelfs de training van het priesterschap die in dit nieuwe religieuze complex in Jeruzalem zal dienen. Het belang van deze inspanningen in delen van de Orthodox-Joodse gemeenschap en de machinaties van de mondiale politieke belangen zal duidelijker worden als we de Tempelrol onthullen over wat rabbijnen geloven wat al is begonnen - de eerste fase van het messiaanse proces (Moshiach Ben Yosef, "de Messias uit het huis van Jozef"), dat wordt beschreven als de praktische en sociale voorloper van de tweede fase van de verschijning van de Messias als Moshiach Ben David ("Messias uit het huis van David") wat een hervatting is van de Tempeldienst voor het derde en laatste heiligdom onder een Davidische dynastie.

Maar, zo zou je kunnen zeggen, de Islamitische Koepel staat bovenop de tempelberg op de (oude) plek waar Jehovahs Heilige der Heiligen stond, en dus kan een Joodse Tempel daar niet worden gebouwd, wat een wereld oorlog zou beginnen als er iemand zou proberen om het te verwijderen en de Al Aqsa Moskee te vervangen, die staat aan op de meest zuidelijke kant van de Berg, richting Mekka, en/of de Rotskoepel, die op dit moment in het midden staat waar voorheen de Heilige Tempel van de Joden stond.

En toch zijn er manieren waardoor deze belangrijke hindernis snel kan worden overwonnen.

Bijvoorbeeld, een breuklijn in de buurt van Jeruzalem is de oorzaak van een half dozijn grote aardbevingen van de afgelopen duizend jaar en kan de strategisch gelegen Islamitische heiligdommen vernietigen op elk punt in de tijd. In Zacharia 14:3-4 staat:

Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

Zo'n catastrofale gebeurtenis zou het Moslim-gebied wegvagen en een katalysator zijn voor de wederopbouw van de Tempel van Salomo (of een versie van iets als een wereldwijd centrum voor alle geloofsrichtingen) onder internationale inspanningen (misschien zelfs van de Verenigde Naties). Recente aardbeving-activiteit in het Heilige Land (ongeveer dertig bevingen hebben Israël deze maand alleen al geschud terwijl ik dit hoofdstuk schrijf)[viii] wat aangeeft dat de seismische activiteiten kunnen worden opgebouwd in de richting van profetische gebeurtenissen. Rapporten in de afgelopen jaren hebben ook wetenschappelijk bewijs gegeven en geologische studies met de waarschuwing dat de gebouwen op de tempelberg gebied ernstig worden beschadigd als ze al niet geheel worden afgebroken door een aardbeving. Associated Press klonk in het bijzonder profetisch en rapporteerde: "het grootste risico is de Oude Stad en het elf hectare grote verhoogde plein met de huisvesting van twee grote moskeeën, waaronder de met goud bedekte Rotskoepel. De plek, bekend bij de Moslims als het Al Aqsa Moskee gebied en bij de Joden als de tempelberg was ooit de plaats van de bijbelse Tempels."[ix]

Het is ook heel goed mogelijk dat een gebeurtenis, zoals een aardbeving niet nodig is voor de droom van een nieuwe Tempel in Jeruzalem. Het Midden-Oosten is een kruitvat, en een oorlog met raketten en bommen zouden de Islamitische heiligdommen in één uur kunnen wegnemen. Sommigen beweren dat zelfs bewust op de Islamitische structuren kan worden gericht tijdens een conflict als een manier van het bevorderen van de bouw van een nieuwe Tempel. Interessant is dat de nieuwste Mission: Impossible - film (Fallout) een afvallige wapenhandelaar toont genaamd John Lark, die werkt met een wereldwijdebende van misdadigers genaamd "De Apostelen" die in het bezit zijn van drie containers met plutonium, en dat zij van plan zijn om te voldoen aan een scenario zoals voor het eerst geschetst in mijn best-verkochte boeken Petrus Romanis and The Final Roman Emperor (Vertaalde artikelen op deze site) door bombardementen op het Vaticaan, de Tempelberg in Jeruzalem en Mekka. In een recent Jerusalem Post-artikel, waarin de Palestijnse President Mahmoud Abbas de beschuldiging uitte dat Israël in het geheim plannen mogelijk maakt voor "een vernietiging van de Al-Aqsa Moskee voor de bouw van de Derde Tempel."[x]

En dan is er een derde mogelijkheid, hoe de Derde Tempel gebouwd kan worden. Op 18 juni 2009 was aangekondigd dat in Jeruzalem als gevolg van het theologisch onderzoek dat "een profetische rabbi", een uitbreiding van de tempelberg kon plaatsvinden, waarop de derde Joodse Tempel kon worden gebouwd. In een artikel genaamd "Een Nieuwe Visie voor de Heilige Berg van God", Ohr Margalit, rabbijnse studies professor aan de Bar-Ilan Universiteit in Israël, schreef dat "het scenario van een heilige openbaring gegeven aan een authentieke profeet, dat de tempel kan worden herbouwd op de huidige of een uitgebreide Tempel Berg in een vredige nabijheid van de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee, en de nabije Christelijke heiligdommen" is alles wat nodig was voor de goedkeuring van een dergelijk plan.

Volgens de Joodse wet... zou zo'n profetische mandaat dan bindend zijn. Het zou ook in overeenstemming zijn met de woorden van de twaalfde-eeuwse Joodse wijsgeer Maimonides dat het Christendom en de Islam een onderdeel zijn van Gods ultieme plan dat "de hele wereld daar samen God zal aanbidden." Interessant, Theodore Herzl, een van de meest seculiere Zionisten, met een gedetailleerde zelfde visie voor een herbouwde tempel in een vredige nabijheid van de Islamitische en Christelijke heiligdommen op wat hij noemde "de heilige regio van de mensheid.[xi]

Zoals zinspelingen in de eerdere opsommingen, met de occulte waarde en de vele elementen van heiligheid die Vrijmetselaar-versies van Salomo's Tempel (waarop alle Maçonnieke loges en de ceremoniële rituelen zijn gebaseerd), is er een idee dat groepen uit het midden van de Vrijmetselaars en haar verlichte broederschap van plan zijn om te bouwen of om deel te nemen aan de verbouwing van een heerlijke, nieuwe Tempel in Jeruzalem gevormd na die gebouwd door Salomo. Openbaarmaking ervan heeft af en toe het publieke oor bereikt. De Illustrated London News 28 augustus 1909, publiceerde een spectaculaire gedetailleerde aanvulling van dit doel. Het artikel was getiteld, "De Vrijmetselarij heeft het Plan tot de Wederopbouw van de Tempel van Salomo in Jeruzalem." Drie jaar later, 22 september 1912, publiceerde de New York Times een overzicht van de Vrijmetselaars voor de wederopbouw van de Tempel, onder de titel 'de Tempel van Salomo: Schema van Vrijmetselaars en de Opvattingen van Joden tot de opbouw." In 1914 zijn enkele uitgevers begonnen met het toevoegen van ongekende details, waaronder een rapport dat het land waarop de Rotskoepel staat nu stiekem was gekocht en er al plannen waren met een ontwerp voor de bouw van de derde Tempel. Onderzoekers hebben sindsdien inlichtingen geproduceerd dat een stille samenwerking stevig op zijn plaats gehouden wordt, alleen tegen de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden als verheven Vrijmetselaars en hun medewerkers zich haastig zullen verplaatsen naar het reconstrueren van een nieuwe Tempel, en hun messias door de gouden Vrijmetselaars portalen van de Tempel zal gaan, met de aankondiging van de universele redder van de wereld en de mensheid (Apollo in het vlees, de Antichrist).

( )

Afbeelding van de Illustrated London News, 28 augustus 1909, 'Het Vrijmetselaar Plan voor de Wederopbouw van de Tempel van Salomo in Jeruzalem'"

Zal dit aanleiding zijn tot DE DERDE TEMPEL!? Hebben we het vierde keerpunt? Scherpe waarschuwing over het Anti-Amerikanisme

Naast occulte groepen, zijn ook de Temple Mount Faithful en het Tempel Instituut in Jeruzalem, bezig met het herstel en de bouw van het heilig vaatwerk en gewaden, die gebruikt zullen worden voor de dienst in de nieuwe Tempel bij de komst van hun 'Messias' (zie http://www.templeinstitute.org). Studenten van bijbelse profetie erkennen het belang van dergelijke plannen als signalering van de komst van de Antichrist. Oude en Nieuwe Testamentische Schriften verklaren dat een valse Joodse messias zal verschijnen, zichzelf zal kronen als God in de Tempel in Jeruzalem, maar daarna, hij zal het heilige verontreinigen, door het opstellen van een heiligschennend object — misschien een afbeelding van zichzelf in de Tempel en met het geven van orders om de offers en offeranden te staken (zie Daniël 9:27; 2 Tessalonicenzen 2:3-4). Voor dit gebeuren is het noodzakelijk dat de Tempel zal worden herbouwd, waardoor aanspraken van Vrijmetselaars of andere groepen die geïnteresseerd zijn in het vervullen van deze monumentale taak zeer verdacht zijn met betrekking tot het ontvouwen van eindtijdgebeurtenissen.

Of de omstandigheden voldoende zullen zijn om de bouw van de nieuwe Tempel voor de Amerikaanse verkiezing (of opnieuw verkiezingen) voor de volgende president in 2020, waarvan de rabbijnen in Israël geloven dat Donald Trump in 2016 de basis heeft gelegd waarop deze Man van Zonde zal regeren.

Om verder te bepalen welke rol de rabbi's Trumps goddelijke benoeming zien om het uit te voeren, is de volgende verbazingwekkende verklaring gepubliceerd bij de officiële door het Sanhedrin uitgegeven "70 Jaar Israël" Verlossingsmunt-brochure:

President Trump bevordert een profetisch proces dat zal inluiden — wanneer de tijd komt — de herbouw van de Derde Tempel. Het is alsof hij in de voetsporen van Koning Cyrus treedt, die na 70 jaar van de Joodse ballingschap uitsprak dat Hashem, de Heer van de Wereld, aan mij opdracht gaf voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem. (vet toegevoegd)

Dit alles brengt mij tot een grotere vraag, over de messiaanse profetieën, de politieke spelers, de voorzienigheid, het exacte jaar van Trumps verkiezing (2016), en de profetische implicaties waar wij doorheen worden geleid. Was "Zenith 2016" vervuld in Trumps Eerste Verkiezing? Zal de donkere kant van die visie - de bouw van de derde tempel en de komst van de antichrist - de volgende 2020-Presidentsverkiezingen verhaasten? Voor het einde van het jaar, is mijn inzet om u daarvan te overtuigen... En nog iets [kijk uit naar een mega-openbaring van Dr. Horn komend november-december]...

Noten:

[i] Arutz Sheva staff, “Plans for Third Temple Have Begun,” Israel National News, July 26, 2015, https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/198621.

[ii] Adam Eliyahu Berkowitz, “Sanhedrin Urges Candidates for Jerusalem Mayor to Prepare for Third Temple,” Breaking Israel News, November 8, 2018, https://www.breakingisraelnews.com/116619/sanhedrin-jerusalem-mayor-temple/.

[iii] “Sanhedrin Invites 70 Nations to Dedicate Altar for Third Temple,” Charisma News, December 7, 2018, https://www.charismanews.com/opinion/standing-with-israel/74307-sanhedrin-invites-70-nations-to-dedicate-altar-for-third-temple.

[iv] Marissa Newman, “Rare Interfaith Temple Mount Confab Highlights a Christian Awakening,” Times of Israel, December 5, 2018, https://www.timesofisrael.com/rare-interfaith-temple-mount-confab-highlights-a-christian-awakening/.

[v] Adam Eliyahu Berkowitz, “Harbinger to Messiah: Red Heifer is Born,” Breaking Israel News, September 5, 2018, https://www.breakingisraelnews.com/113476/temple-institute-certifies-red-heifer/.

[vi] Christina Maza, “Will Trump Hasten the Arrival of the Messiah? Jews and Evangelicals Think So,” Newsweek, December 11, 2017, https://www.newsweek.com/jews-trump-persian-king-babylonian-exile-third-temple-judaism-744698/

[vii] Zia H Shah, “How Can We Build the Third Temple Together?” Muslim Times, December 6, 2017, https://themuslimtimes.info/2017/04/20/how-can-we-build-the-third-temple-together/.

[viii] Zafrir Rinat, “Earthquakes in Israel: Tenth Tremor in a Week Shakes North,” Haaretz, July 8, 2018, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-earthquakes-in-israel-tenth-tremor-in-a-week-shakes-north-1.6248542.

[ix] Jason Keyser, “Jerusalem’s Old City at Risk in Earthquake,” Associated Press, updated January 19, 2004, http://www.msnbc.msn.com/id/3980139/.

[x] Khaled Abu Toameh, “Abba’s Fatah: Israel Planning to Destroy Al-Aqsa Mosque,” Jerusalem Post, July 26, 2018, https://www.jpost.com/Israel-News/Abbass-Fatah-Israel-planning-to-destroy-Al-Aqsa-Mosque-563525.

[xi] Ohr Margalit, “A New Vision for God’s Holy Mountain,” http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/guestvoices/2009/06/ a_new_vision_for_gods_holy_mountain.html.

Bron: Donald Trump, The Rabbis, And The Third Temple For The Abomination That Maketh Desolate » SkyWatchTV