www.wimjongman.nl

(homepagina)

Brexitdag is eindelijk daar, afsluiting van een historische week

Gary - 31 januari 2020

()

Brexit wordt ten tijde van dit schrijven over een paar uur officieel. Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie formeel verlaten en wordt de eerste natie die dat ooit zal doen. Als het enige EU-land met aanzienlijke "opt-outs", heeft de aanwezigheid van het Verenigd Koninkrijk in de continentale confederatie de verdere integratie van de 28 lidstaten van de Unie steeds gedwarsboomd. Het obstakel is nu weg en er wordt algemeen verwacht dat de nieuwe Frans-Duitse as hard zal aandringen op een echte federatie, met alle profetische gevolgen van dien.

Ik wil uw aandacht vestigen op een kort artikel dat ik bijna drie jaar geleden schreef en waarin ik erop wees dat de Europese Unie een vreemde aardse schaduw van Openbaring 12 is (zie hier):

 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.- Openbaring 12:1-6 (Uit de HSV-bijbel)

Als je Vreemdere Dingen hebt gezien zul je mijn gedachten begrijpen: de EU is als het "spiegelbeeld" van de profetie - het gemarmerde en verduisterde beeld van de ware realiteit.

Openbaring 12 volgt de grote profetische sjabloon die als eerste in Genesis 3:15-16 wordt uiteengezet van een vrouw in een bevalling, die wordt geconfronteerd met een slang, en zij baart een mannelijk kind. Dit thema wordt in de hele Schrift herhaald als de voorlaatste profetie van het Zaad. De profetie culmineert in de geboorte van Christus (het mannelijke kind) door een vrouw (Maria) die met Hem ontsnapt aan een moorddadige slang (Herodes). En uiteindelijk eindigt de profetie met het mystieke lichaam van Christus, de Gemeente (het mannelijke kind), verwekt in Israël (de vrouw), geboren in de hemel (onze hemelse moeder: zie Gal. 4,26), ontsnapt aan een laatste aanval van Satan (de slang). Het astronomische aspect van Openbaring 12:1-2 werd letterlijk vervuld op 23 en 24 september 2017.

Maar met de EU zien we een verdraaide versie van de profetie zich afspelen.

Een vrouw bekleed met de zon: Europa is genoemd naar de mythologische vrouw Europa. Haar standbeeld is over het hele continent te zien, ook voor verschillende EU-regeringsgebouwen in Brussel. Wat de "zon" betreft, was Europa bijna twee millennia lang de bakermat van het christendom - het geloof van de Zoon.

En de maan onder haar voeten: gezien het feit dat de landen direct ten zuiden van Europa moslimlanden zijn, hebben verschillende van hen de maansikkel op hun vlaggen (Tunesië, Algerije, Libië; en naar het zuidoosten Turkije). Merk op dat de maan onder de voeten staat van Maagd in september 2017 en ook een maansikkel was (nieuwe maan).

En op haar hoofd een krans van twaalf sterren: de vlag van de Europese Unie is een krans of cirkel van twaalf sterren.

Barend in pijn om te bevallen: De EU is vanaf het allereerste begin geconfronteerd met financiële en geopolitieke problemen en heeft er veel pijn in zitten. Deze "baring" heeft uiteindelijk geleid tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie na jaren van nationalistische protesten, die zich zelfs hebben verspreid naar andere landen op het continent.

En zij heeft een mannelijke zoon voortgebracht, die op het punt staat over alle naties te heersen met een ijzeren staf: de eigenlijke vervulling van de profetie toont Christus in vereniging met zijn Gemeente die de naties in het millennium regeert, maar deze "omgekeerde" en satanische draai van de profetie wijst op de komst van de Antichrist, een man, die heel kort zal heersen over alle naties met een afschuwelijke wreedheid en een ijzeren vuist.

In zekere zin is de uitgang van het Verenigd Koninkrijk een beetje zoals het baren van Europa. De "vrouw" is bevallen. Daarom denk ik dat Brexit een van de vele hedendaagse gebeurtenissen is die ons wijzen op de nabijheid van een veel grotere bevrijding: Chexit [Church-exit], de uitgang van de Gemeente van de aarde.

En de vrouw vluchtte de wildernis in: volgens de mythologie van Europa werd de vrouw meegesleept naar de wildernis van Kreta op de rug van Zeus.

- - -

Een week met profetische betekenis

Brexit sluit aan het einde van een schokkende maand een enorme historische week af, maar er komt nog meer. Denk aan alles wat er in de loop van deze laatste dagen is gebeurd en wat er om de hoek komt kijken:

Dinsdag: de Deal van de eeuw werd eindelijk onthuld, en een uur later schudde de grootste aardbeving sinds afgelopen mei Mar-a-Lago.

Woensdag: USMCA, de grootste handelsovereenkomst in de Amerikaanse geschiedenis die NAFTA vervangt, werd ondertekend.

Vrijdag (vandaag): Brexit, dat al drie en een half jaar in de coulissen zat.

Zaterdag: in Caïro wordt een noodtopconferentie van de Arabische Liga gehouden om het onthulde vredesplan toe te lichten; ook kan president Trump worden vrijgesproken in het lopende proces van de impeachment.

Zondag: de annexatiestemming was oorspronkelijk gepland voor zondag, maar is uitgesteld tot op zijn vroegst dinsdag; en van seculiere betekenis: de Super Bowl!

Maandag: de Iowa-verkiezingen worden gehouden, die bepalend kunnen zijn voor de Democratische kandidaat van de Amerikaanse president.

Dinsdag: de vroegst mogelijke datum voor een Israëlische annexatie; ook zal Trump zijn State of the Union toespraak houden.

Op de achtergrond zien we de snelle verspreiding van het coronavirus over de wereld en een van de vijf grootste branden in de wereldgeschiedenis. Het coronavirus zelf heeft vreemde profetische ondertonen, een dodelijk viraal "gif" dat zijn oorsprong vindt in China, het land van de draak.

China is al duizenden jaren nauw verbonden met de draak, misschien zelfs niet lang na Babel. Het staat op pre-publieke en pre-communistische vlaggen, op badges die duizenden jaren geleden door soldaten werden gedragen, op grafstenen, muurschilderingen, tronen, enz. Ze noemen zelfs dinosaurussen "draken" en dinosaurusbotten "drakenbotten."

De rode draak in het bijzonder staat in duizenden boeken, films en shows in China en wordt beschouwd als een personificatie van de Volksrepubliek. De vereniging is zo nauw, dat de traditionele Chinezen zichzelf eigenlijk beschouwen als afstammelingen van de draak en de draak elke 12 jaar vieren (2024 zal het volgende "jaar van de draak" zijn).

()

De Wereldgezondheidsorganisatie, die zojuist het coronavirus tot "Wereldgezondheidsnoodgeval" heeft uitgeroepen, heeft een vlag met een slang op een paal. De symboliek staat overal in dit wereldwijde debacle geschreven. Satan is de giftige slang waarvan de beet de val van de mensheid teweegbracht, maar de Zoon van God, die voor ons zonde werd, redde ons van Satan aan het kruis, op een manier die doet denken aan hoe Mozes een bronzen slang aan een paal ophief om de Israëlieten te redden:

 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.- 2 Korintiërs 5:21

 

 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. - Johannes 3:14-15

()

Corona is Latijn voor 'kroon'. De zevenkoppige draak van Openbaring 12 draagt zeven kronen op zijn hoofd, terwijl hij probeert het mannelijke kind van de vrouw, die ook een kroon draagt, te verslinden. In feite wordt het Latijnse woord corona in Openbaring 12:1 gebruikt in het oude Latijnse Vulgaat.

Terwijl velen terugdeinzen voor typeringen, schaduwen, patronen en getallen, toch getuigen zij van een absoluut soevereine God die voortdurend door zijn schepping heen spreekt.

 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. - Psalm 19:1-4 (HSV)

 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen. - Lukas 19:39-40 (HSV)

Bron: Brexit Day Is Finally Here, Capping Off A Historic Week - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates