www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het einde van ontspanning in Groot-Brittannië?

door Richard Kemp - 14 oktober 2020

 

Vele decennia lang heeft de Britse samenleving een bijna voortdurende aanval ondergaan op onze geschiedenis, op onze manier van leven en onze nationale instellingen door een sterk links. Het centrum en rechts werden zo gedemoraliseerd door deze zeer succesvolle campagne dat hun reactie jarenlang ontspanning was in het beleid waar Churchill zo vaak voor waarschuwde. Foto: Britse premier Winston Churchill inspecteert de Poolse troepen. (Wikimedia)

 

 

 

 

"Dit is niet het einde. Het is niet eens het begin van het einde. Maar het is misschien het einde van het begin. "Winston Churchills woorden na de Britse overwinning op Duitsland in de Slag om Egypte in november 1942 zouden ook de recente politieke ontwikkelingen in de hedendaagse cultuuroorlogen in Groot-Brittannië kunnen beschrijven. Vele decennia lang heeft de Britse samenleving een bijna voortdurende aanval ondergaan op onze geschiedenis, op onze manier van leven en onze nationale instellingen door een sterk links.

Het centrum en rechts werden zo gedemoraliseerd door deze zeer succesvolle campagne dat hun reactie jarenlang ontspanning was, een beleid waar Churchill zo vaak voor waarschuwde toen het fascistische spiegelbeeld van deze ideologie ons bedreigde in de jaren 1930. Nu zijn er glanzende tekenen van een terugvechten tegen de progressieve liberale consensus die resulteerde in het overspoelen van veel mainstream politici, de rechterlijke macht, ambtenaren, een groot deel van de media, het grootkapitaal en onderwijs.

De inspiratie voor deze strijd kwam toen de stem van de niet-meer stille meerderheid, aangewakkerd door de geleidelijke uitholling van de nationale soevereiniteit en de structuur van de democratie door de Europese Unie, zich eindelijk liet horen in het Brexit-referendum van 2016. De overwinning was klein, maar we mogen niet vergeten dat het referendum werd gedomineerd door een campagne van angst en desinformatie door elke mainstream politieke partij, vrijwel alle nationale en internationale instellingen en een groot deel van de media. Zelfs de President van de Verenigde Staten, Barack Obama, kwam naar Londen en dreigde ons achter in de rij te zetten als we de EU zouden afstoten. Zoals gepland, heeft deze aanval grote aantallen geïntimideerd in het stemmen. In werkelijkheid was dus veel meer dan de 51,9% die de moed had om te stemmen, voor het verwerpen van het plot om van ons land slechts een provincie te maken van de veronderstelde Europese Superstaat.

De uitvoering van het referendum mislukte onder de regering van premier Theresa May, die de Democratische wil via BRINO — "Brexit alleen in naam" leek te negeren. Maar vorig jaar botste de stem van de volkeren opnieuw in de overwinning van haar opvolger Boris Johnson. Het zag de ineenstorting van de "rode muur" in Noord-Engeland, met tal van lang bestaande Labour kiesdistricten die overliepen naar de conservatieven in de stemming.

Ondanks de enorme schade die de pandemie van het Coronavirus heeft aangericht, lijken deze ontwikkelingen het vertrouwen tussen het centrum en rechts te herstellen. In de afgelopen dagen kondigde de regering aan conservatieve figuren te benoemen in twee rollen: De voorzitter van de BBC en het hoofd van de Broadcasting Watchdog Ofcom. Waarom doen deze schijnbaar triviale nominaties ertoe? De Britse media zijn al lang vrijwel het exclusieve domein van links. Dit geldt in het bijzonder voor de BBC, een door de belastingbetaler gefinancierd orgaan met politieke neutraliteit, zoals vastgelegd in het handvest, en veruit de meest invloedrijke van alle Britse media. De algemeen erkende institutionele vooringenomenheid van het bedrijf werd opnieuw bevestigd toen het nieuws van de mogelijke benoemingen werd bevestigd door woedende BBC-medewerkers die waarschuwden voor een verwoest moreel en een massale uittocht van personeel. Het idee dat hun medereizigers zouden worden verdrongen door mensen met uiteenlopende opvattingen, was voldoende om overal linkse elites te ontketenen, blijkbaar niet helemaal als de voorvechters van de diversiteit die ze voortdurend uitbazuinen.

Naar aanleiding van het welbekende revolutionaire voorschrift dat om een land over te nemen je eerst de radio-en tv-stations moet innemen, is de media de hoogste prioriteit geweest voor overheersing en controle in de lange mars door de instellingen van links in Groot-Brittannië. Ook het onderwijs heeft daarin een vooraanstaande plaats ingenomen. Een recent onderzoek voor de denktank Policy Exchange toonde aan dat 75% van de Britse Universitaire academici op linkse partijen stemde, wat leidde tot een "structureel discriminerend effect" tegen de minderheid van academici die zich rechts bevonden. Dit geldt ook voor de middelbare scholen. Veel universiteitsstudenten en scholieren met wie ik de afgelopen jaren heb gesproken, bevestigen dat politieke indoctrinatie vaak tot in de klas reikt, waar ze verplicht zijn om politiek niet-correcte opvattingen voor zichzelf te houden. Dit gaat decennia terug; Ik heb soortgelijke herinneringen van mijn eigen schooldagen, nu meer dan 40 jaar geleden.

De wurggreep van links op onderwijs is potentieel nog verder reikend dan hun greep op de media. Dit lijkt vandaag de dag zich uit te spelen in de producten van die opleiding, een steeds meer gepolitiseerde en vocale overheidsdienst, ooit beschouwd als een baken van professionele onpartijdigheid. Volgens Nick Busvine, een voormalig diplomaat, "heeft de overgrote meerderheid van de ambtenaren en gepensioneerd ambtenaren die ik heb gesproken mij verteld dat het [Brexit] referendum een verkeerde oefening was — en dat het resultaat verkeerd was." Mijn eigen uitgebreide ervaring in het werken met de regering ondersteunt deze bevinding, evenals een blik op het medium Twitter, wat een venster opent op de tot nu toe ondoorzichtige politieke standpunten van zo velen in de overheidsdiensten, de media, het onderwijs en de andere instellingen.

De strijd tegen een overheersende progressief liberale consensus die tegen de belangen van de massa van het volk ingaat, is wellicht aangewakkerd door de recente orgie van zelfhaat die is geïnspireerd door een revolutionaire beweging die zich nauwelijks verhuld, onnauwkeurig, anti-racistisch, van over de Atlantische Oceaan geïmporteerd naar één van de minst racistische landen ter wereld. De inspanningen om verdeeldheid in Groot-Brittannië te creëren en uit te breiden, onze geschiedenis te vernietigen en onze cultuur te denigreren, hebben zich verspreid over scholen, universiteiten en media tot aan de nationale Trust, De Britse bibliotheek, musea en kunstgalerijen. Als onderdeel van de strijd tegen dit vandalisme is er een nieuwe politieke partij opgericht - wat in Brittannië relatief zeldzaam is - door Laurence Fox, een acteur die zelf opzij werd gezet als gevolg van onvoldoende waakzaamheid. Er wordt ook een TV-kanaal opgezet dat belooft de bevooroordeelde consensus die de uitzendmedia omhult aan te vechten.

Het belang van deze strijd gaat verder dan de strijd tegen de cultuuroorlogen die de Britse samenleving de afgelopen jaren hebben geteisterd. Gedwongen om het hoofd te bieden aan de tot nu toe grotendeels ongehoorde agressie tegen het westen door de Chinese Communistische Partij en het Rusland van Vladimir Poetin, staan we op de rand van niet slechts één, maar twee koude oorlogen. De strijd tegen hun vijandigheid zal de spil moeten worden van een nieuwe grote strategie, vergelijkbaar met de succesvolle strijd tegen de wereldwijde communistische inbreuk gedurende enkele decennia. Het opbouwen van allianties met de VS en het bijeenbrengen van de resolutie om deze bedreigingen het hoofd te bieden, dit vereist het herstel van de patriottische geest en het nationale zelfvertrouwen van Groot-Brittannië, wat zo ernstig en doelbewust is ondermijnd. Als dat wil lukken, hoeven we geen wegduikende ontspanning meer te zien. De media nominaties van deze week, hoe belangrijk ze ook zijn, kunnen slechts het einde van het begin zijn, met nog veel meer om te komen.

Kolonel Richard Kemp is een voormalig Brits legercommandant. Hij was ook hoofd van het internationaal terrorismeteam in het kabinet van het Verenigd Koninkrijk en is nu een schrijver en spreker over internationale en militaire zaken.

Vertaling door W.J. Jongman en H.W. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The End of Appeasement in Britain?