www.wimjongman.nl

(homepagina)

Eeuwigheid bevolken

 

Door Hal Lindsey - 3 september 2020

In een onrustige tijd is het gemakkelijk om je te concentreren op zorgen in plaats van op God. En toch vinden we de oplossingen voor onze zorgen in God. We maken ons zorgen over de verkiezingen en over het geweld op straat. We maken ons zorgen over de wereldeconomie en een vreselijke plaag. Die kwesties zijn belangrijk, maar onze aandacht moet uitgaan naar God en de dingen van God. Elke minuut van het leven hier moet worden geleefd in het bewustzijn van een toekomst die de eeuwigheid overspant.

Er gaan mensen dood en we moeten met spoed werken aan het verspreiden van de boodschap van Jezus. De tekenen van Zijn wederkomst zijn overal om ons heen en ik geloof dat we een korte tijd hebben voordat de Heer Zijn volk wegneemt. Maar het maakt niet uit wanneer de opname plaatsvindt, mensen zullen tussen nu en dan blijven sterven. Voor de planeet aarde is de tijd kort. Maar voor veel mensen is de tijd nog korter. We moeten met spoed evangeliseren.

Hier is nog een reden om met spoed te evangeliseren. Het aantal plaatsen op deze planeet waar het Evangelie openlijk kan worden verkondigd, krimpt met de dag. Er zijn meer communicatiekanalen dan ooit tevoren. Daardoor kunnen we nog steeds veel mensen bereiken die achter verschillende muren opgesloten zitten. Maar meer en meer van de opzieners van dergelijke communicatiekanalen vinden manieren om de boodschap van Jezus uit te filteren. We moeten de technologie gebruiken zolang ze voor ons beschikbaar blijft!

Je hebt misschien het verhaal van Jim Elliot gehoord. In 1956, op 28-jarige leeftijd, werd hij samen met vier andere zendelingen gedood toen hij probeerde het Evangelie te verspreiden aan een Ecuadoriaanse stam die toen bekend stond als de Auca's. Ze staan nu bekend als de Waodani. De vrouw van Elliot, Elisabeth, en Rachel Saint, wiens broer samen met Jim Elliot was gedood, gingen door met het werken en met het succesvol evangeliseren van de Auca's.

Acht jaar voor zijn dood schreef Jim in zijn dagboek: "Ik zoek geen lang leven, maar een leuk leven, zoals U, Heer Jezus". Twee jaar later schrijft hij: "Ik moet het niet vreemd vinden als God jongeren opneemt die ik op aarde zou hebben gehouden tot ze ouder waren". God bevolkt de eeuwigheid en ik moet Hem niet beperken tot oude mannen en vrouwen".

Jim Elliot gebruikte de uitdrukking "peopling eternity" [eeuwigheid bevolken] als verwijzing naar mensen die op elke leeftijd sterven. Hij vertrouwde op Gods leiding over Zijn koninkrijk als Hij iemand op aarde hield of als Hij hen in de eeuwigheid opnam. Jim zou een van die opgenomen jonge mensen zijn. Maar de uitdrukking "eeuwigheid bevolken" is ook op een andere manier op Jim van toepassing. Hij bracht zijn jaren op aarde door met het verspreiden van het Goede Nieuws van het eeuwige leven in Jezus Christus, met de "eeuwigheid bevolken" met hen die de eeuwigheid met God zouden doorbrengen.

In 1956 stond God toe dat deze vijf jonge mannen hun aardse leven verloren in een zaak die de meesten als nutteloos beschouwden. Ze legden hun leven af om de eeuwigheid te bevolken met de Aucas. Vijf mannen die korter leven dan normaal een mens op aarde, kunnen niet vergeleken worden met maar één persoon die zijn eeuwigheid in de glorieuze aanwezigheid van God doorbrengt.

We zitten in een tijd van moeilijkheden, maar het zal niet lang duren. Op een of andere manier zullen we binnenkort voor de Heer der Heren en Koning der Koningen staan. Of het nu in nood of troost is, ik bid dat we de focus van onze dagen hierop zullen houden, op het bevolken van het koninkrijk daar.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey