www.wimjongman.nl

(homepagina)

2019 - Onder donkere wolken in 2020

Door Hal Lindsey - 3 januari 2019

Het jaar 2019 eindigde onder donkere wolken. We noemen de lucht voor een storm vaak "dreigend". Zo zien de dingen eruit bij de overgang van 2019 naar 2020.

Jezus berispte de Farizeeërs en Sadduceeën aangezien ze wel het vermogen hadden om het weer te zien, maar niet om de tijden te onderscheiden. "Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?" (Matteüs 16:2-3)

Jezus verwacht ook van ons dat we onze tijd zullen onderscheiden. Een snelle blik op de wereld leert ons dat deze tijden niet meer alledaags zijn.

Er is op allerlei plaatsen onrust op straat uitgebroken. Of het nu gaat om Parijs, Hongkong, Iran, Irak, Moskou, Bolivia, Servië, Oekraïne, Brazilië, Ecuador, Albanië, Amsterdam, Venezuela, Groot-Brittannië en Chili. Dit is al eerder gebeurd, maar is het ooit met zo veel tegelijk in de wereld gebeurd?

2019 markeerde ook een jaar waarin het heidendom een massale comeback maakte. Openbaring 9:20 spreekt over mensen in de komende Verdrukking die "demonen aanbidden, en de afgoden van goud en van zilver en van koper en van steen en van hout, die niet kunnen zien, noch horen, noch lopen". Letterlijke afgoderij waarbij mensen bidden tot gebeeldhouwde beelden maakt een comeback in de westerse wereld.

Een deel van de verschuiving naar het heidendom heeft te maken met extremisme in de milieubeweging. Onlangs bracht een New Yorkse seminarie planten naar de schoolkapel. Faculteitsleden vertelden de studenten om hun milieuzonden aan de planten te "bekennen" en "vergiffenis" te vragen. Het seminarie werd opgericht in 1836 door negen predikanten. Stel je de gruwel voor die stichters zouden hebben gevoeld als je hen vertelde dat hun kapel op een dag zou worden gebruikt voor het aanbidden van planten.

De wereld kwam ook dichter bij de wereldwijde economische ineenstorting. Je hebt waarschijnlijk je hele leven al gehoord over de gevaren van een hoge staatsschuld. Maar er is nog nooit zoiets geweest als de schuld van regeringen over de hele wereld nu, aan het einde van 2019. De wereldeconomie draait op lucht.

En vergeet niet het enorme probleem van de persoonlijke schuld. In de Verenigde Staten is de schuldenlast van de studentenlening een crisis geworden die zo groot is dat ze het geboortecijfer beïnvloedt. Jongeren met een universitaire opleiding wachten om later en later kinderen te krijgen, omdat ze het gevoel hebben dat ze de kosten voor het opvoeden van kinderen niet kunnen betalen, terwijl ze nog steeds onder de enorme last van hun studieleningen zitten.

Ik zou nog wel door kunnen gaan over de gebeurtenissen van 2019 en de Bijbelse profetie. Maar ik wil me concentreren op een gebied dat dit jaar veel ernstiger lijkt te zijn geworden. De Bijbel zegt dat naarmate het einde van de tijd dichterbij komt, zowel christenen als Joden steeds vaker zullen worden vervolgd. De communisten in China bevelen aan om de Bijbel te herschrijven om de "socialistische waarden" te weerspiegelen. En ze gaan door met hun campagne van intimidatie, terwijl ze predikanten opsluiten en kerken sluiten. Maar het is niet alleen China. Christenen staan onder extreme druk in een groot deel van de wereld.

Volgens de organisatie OpenDoors leefden er in 2019 "meer dan 245 miljoen christenen op plaatsen waar zij een hoge mate van vervolging ervaren". Ze telden ook: "4305 christenen gedood voor hun geloof, 1847 kerken en andere christelijke gebouwen aangevallen, en 3150 gelovigen opgesloten zonder proces, gearresteerd, veroordeeld of gevangen gezet."

Antisemitisme bestaat al duizenden jaren, maar na de Tweede Wereldoorlog hebben veel sociologen het als doodverklaard - althans in het westen. Toch blijft de irrationele haat tegen Joden terugkomen. In 2019 kwamen zes mensen om het leven bij een terroristische aanslag op een kosjere markt in Jersey City. Minder dan een week later werd in Jersey City een man gearresteerd omdat hij dreigde "alle Joden te bombarderen."

En op de avond van 28 december bestormde een man met een machete het huis van een rabbijn in Monsey, New York. Hij stak vijf mensen neer die zich hadden verzameld om de laatste dag van Chanoeka te vieren.

Joden in New York worden nu bijna dagelijks aangevallen. In New York en New Jersey zijn veel jongeren bang om de uiterlijke tekenen van hun joodse geloof te tonen uit angst voor een aanval, hetzij fysiek hetzij verbaal. Op de universiteitscampussen zijn de antisemitische aanvallen met 70% toegenomen. In het begin van het jaar moest de New York Times zich verontschuldigen voor het uitvoeren van wat later werd toegegeven als een antisemitische cartoon. In juli twitterde een CNN-fotoredacteur over "Joodse varkens".

Maar nog verbazingwekkender dan het voortgaande antisemitisme is het glorieuze feit dat er nog Joden in de wereld zijn, die door mensen gehaat kunnen worden. Het is een absoluut wonder dat deze mensen nog steeds bestaan. Gedurende het grootste deel van twee millennia zaten ze zonder thuisland. Toch overleefden ze en bloeiden ze op, net zoals de Bijbel zei dat ze dat zouden doen. Velen kwamen terug naar hun thuisland, en ze komen nog steeds. Israël was een natie die in 1948 in één dag werd herboren.

Als je ooit begint te twijfelen aan Gods waarheidsgetrouwheid of aan de geldigheid van de Bijbel, denk dan aan de Joden. God houdt Zijn woord. Zijn beloften zijn absoluut. Dat betekent dat Jezus echt redt en dat de hemel echt is. Het betekent dat je Hem kunt vertrouwen met wat je ook tegenkomt. Hij is er om te helpen. Zijn hand is naar je uitgestrekt.

Moge je een prachtig nieuw jaar hebben in Hem!

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey