www.wimjongman.nl

(homepagina)

Corona Crisis Control – Digital Identificatie voor iedereen

Door Jacob Nordangård - 6 april 2020

Een digitale identiteit voor elke burger ter wereld is door de Wereldbank en het World Economic Forum geïdentificeerd als een belangrijk onderdeel van de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het recht op een wettelijke identiteit is een onderdeel van Global Goal 16 (Vrede, Rechtvaardigheid en Sterke Instellingen). Een poging om dit te bereiken is de ID2020 Alliance, een Publiek-Private Samenwerking tussen organisaties van de Verenigde Naties, het Economisch Wereldforum, Stichtingen en Big Tech-ondernemingen. Hun grote doel roept echter enige bezorgdheid op over het verlies van privacy, massasurveillance en bevolkingscontrole. Het komt met een prijs die ernstige gevolgen kan hebben voor de vrijheid van de mens.

ID2020 is opgericht in New York 2014 door John Edge, een expert in de manier waarop Publiek-Private Samenwerkingsverbanden de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen oplossen met behulp van aaneengeschakelde- en kunstmatige intelligentietechnologieën.

De organisatie, die werd ondersteund door advocatenkantoor Kaye Scholer, technologieconglomeraat Red Rose Corporation en de zakenbank Broadhaven, hield zijn eerste bijeenkomst in september 2015. Hun missie was om iedereen een digitale identiteit te geven door middel van 'hefboomwerkende start-up modellen' om uiteindelijk een systeem te creëren dat de hele wereld zou bestrijken, inclusief de 1 miljard mensen die op dit moment geen goede identificatie hebben.

Hun eerste bijeenkomst, die samenviel met de goedkeuring van de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties voor 2030, was gekoppeld aan Global Goal 16 met als subdoelstelling 9 tot "tegen 2030 een wettelijke identiteit voor iedereen te verschaffen, inclusief geboorteregistratie".

 

ID2020 kreeg een meer solide basis op de jaarlijkse VN-top in mei 2016, waar leiders uit de industrie, NGO's, regeringen, opkomende technologische pioniers en brancheoverkoepelende deskundigen bijeenkwamen om "een wereldwijde conversatie te bevorderen en een werkende coalitie op te bouwen om de voorwaarden te identificeren en op te bouwen voor het creëren van een wettelijke digitale identiteit voor alle individuen die gevaar lopen". De sprekers waren afkomstig van de Wereldbankgroep, The European Association for e-Identity & Security, Commonwealth Secretariat, Center for Information Assurance and Cybersecurity, MIT, PSG Solutions, LLC., Verizon. Een aantal van hen heeft ook bijgedragen aan het World Economic Forum, dat sindsdien een belangrijke speler is geweest in de ontwikkeling van een Digital ID.

De belangrijkste onderwerpen die werden besproken waren hoe de identiteit van vluchtelingen kan worden behandeld en hoe de globale doelstellingen kunnen worden bevorderd door middel van publiek-private partnerschappen. De Europese migrantencrisis in 2015 had het probleem van mensen die hun identiteit niet konden bewijzen ("papierloze vluchtelingen") aan het licht gebracht. De oplossing lag voor het oprapen. Een digitale ID zou binnenkort mogelijk zijn met behulp van opkomende technologieën zoals aaneen geschakelde en wereldwijde breedbandconnectiviteit.

De snelle toename van het aantal slimme apparaten wereldwijd, gecombineerd met een steeds groter wordende rekenkracht en een snel groeiende breedbanddekking, maakt nieuwe registratiemethoden mogelijk en vergemakkelijkt de voortdurende interactie tussen individuen en hun identiteitsgegevens.

Nieuwe technologieën, waaronder blockchain, maken het in combinatie met reeds lang beproefde technologieën, zoals biometrie, nu voor alle mensen mogelijk om toegang te krijgen tot een veilige, verifieerbare en duurzame vorm van technologie. (ID2020, "digitale identiteit")

Het jaar daarop, tijdens de jaarlijkse topconferentie 2017 in de ECOSOC-kamer van de Verenigde Naties, nam ID2020 "het platform voor verandering" aan en startte de ID2020 Alliantie - met financiering van de grote donor Rockefeller Foundation en het digitale-technologieconsultant Accenture. Andere oprichters waren GAVI - The Vaccine Alliance, Microsoft en IDEO.org (een ontwerp- en adviesbureau met partners als The Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation en The Bezos Family Foundation). Deelnemers waren onder andere Intel, IBM, Verizon, Samsung, NEC en SAP. De Alliantie had een zeer nauwe band tussen grote technische bedrijven, stichtingen en vaccin- en gezondheidsbelangen.

 

De alliantie begon een plan te ontwikkelen om nieuwe identificatieoplossingen te testen, en samen te werken met overheden en instanties om deze te implementeren:

Tegen 2030 wil de Alliantie de schaalvergroting van een veilig, verifieerbaar en duurzaam digitaal identiteitssysteem hebben vergemakkelijkt, in overeenstemming met doelstelling 16.9. Van 2017 tot 2020 zullen de werkzaamheden van de alliantie zich richten op twee gebieden: het ontwikkelen en testen van de beste technologische oplossingen voor digitale identiteit; en het samenwerken met regeringen en bestaande, gevestigde agentschappen om deze oplossingen te implementeren.

Tot de sprekers behoorden vertegenwoordigers van de genoemde partners en van organisaties van de Verenigde Naties zoals het UNDP, het VN-vluchtelingenagentschap en het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA). Op de top was een belangrijke vraag wat hen ervan weerhield "deze uitdaging op te lossen." Ze hadden echter het ultieme probleem voor hun oplossing al op zak. In een rapport dat het World Economic Forum datzelfde jaar publiceerde, stond:

In de huidige wereldwijde geopolitieke en veiligheidscontext staat het veiligheidsvraagstuk voorop. Vanwege terrorisme, tot aan de angst voor pandemieën maken zowel overheden, bedrijfsleiders als reizigers zich zorgen over veiligheid en beveiliging bij het overschrijden van grenzen. (WEF, Digitale Grenzen, Een veilige, naadloze en persoonlijke reis mogelijk maken)

Onder de leden van het bestuur van ID2020 bevond zich Dr. Seth Berkley, CEO van The Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), lid van de Council on Foreign Relations en eerder betrokken bij het International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), de Health Science Division van Rockefeller Foundation, Center for Infectious Diseases, en de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC). Seth Berkley was/is ook al lange tijd actief geweest als bijdrager en deelnemer aan het World Economic Forum. Andere bestuursleden hadden ervaringen van het ministerie van Defensie, JP. Morgan Chase, UBS, Microsoft, Accenture en Morgan Stanley.

GAVI werd opgericht door Bill en Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, UNICEF, The World Bank en WHO tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Davos in 2000 met de missie om kinderen in de armste landen ter wereld te vaccineren. Het was voortgekomen uit het door Rockefeller ondersteunde The Children's Vaccine Initiative (opgericht in 1990). Controle van vaccinatie en besmettelijke ziekten moest een van de pijlers worden om tot een digitaal ID-regime te komen.

Een ander intrigerend toeval is dat een van de adviseurs van ID2020 de futurist Peter Schwartz is. Een specialist "in scenarioplanning, die samenwerkt met bedrijven, overheden en instellingen om alternatieve toekomstperspectieven te creëren en robuuste strategieën te ontwikkelen voor een veranderende en onzekere wereld" en is momenteel werkzaam als Senior Vice President voor Global Government Relations en Strategic Planning bij Salesforce. Schwartz leidde het scenario-team van Royal Dutch Shell in de jaren tachtig, dat de ondergang van de Sovjet-Unie voorspelde. Zijn klimaatveranderingsrapport, geschreven voor het Pentagon in 2004, dat Europese steden onder water en Groot-Brittannië als een Siberische woestenij voor 2020 voorspelde, heeft zijn reputatie echter enigszins te schande gemaakt.

 

Als voorzitter van het Global Business Network was hij betrokken bij het Rockefeller Foundation-rapport Scenarios for the Future of Technology and International Development uit 2010 dat het scenario Lock Step bevatte. Dit scenario beschrijft een wereld die getroffen wordt door een pandemie die leidt tot paniek, strengere controle van bovenaf door de overheid, meer autoritair leiderschap en technologische surveillancemaatregelen. De gelijkenis met wat zich tijdens de Corona-crisis heeft afgespeeld is tamelijk schokkend. Zoals Peter Schwartz in het voorwoord van het verslag schreef:

De Rockefeller Foundation heeft dit project al aangegrepen om de relatie tussen technologie en ontwikkeling te verduidelijken en te bevorderen. Door middel van interviews en de scenarioworkshops hebben ze een gevarieerde reeks mensen - uit verschillende geografieën, disciplines en sectoren - in dienst genomen om de belangrijkste krachten te identificeren die verandering teweegbrengen, om de meest kritieke onzekerheden te onderzoeken en om uitdagende maar plausibele scenario's en implicaties te ontwikkelen. Ze hebben hun denkwijze veel verder ontwikkeld dan de theoretische modellen van technologische innovatie en verspreiding om zich voor te stellen hoe technologie het leven van mensen uit vele lagen van de bevolking daadwerkelijk zou kunnen veranderen.

Het blijkt dat de Rockefeller Foundation de crisis ziet als een kans om het systeem te veranderen. De transformatie kan pijn doen, maar uiteindelijk zal hun beloofde digitale Utopia ontstaan uit de as van het verouderde oude systeem. Wat nu speelt is een onderdeel van een eeuwenoude bevolkingsbeperkingsagenda die is geïnitieerd door de Rockefeller Foundation en nu wordt uitgevoerd door nauwe partners als het Bill & Melinda Gates Foundation (een agenda beschreven en geanalyseerd in mijn boek Rockefeller - Controlling the Game).

Voordat de Corona-crisis een impact begon te krijgen en een ravage aanrichtte op de wereldeconomie, schreef GAVIs CEO Seth Berkley een artikel voor het World Economic Forum (We hebben allemaal een belang als het gaat om wereldwijde gezondheidsbescherming, gepubliceerd op 16 januari 2020) met een indicatie van wat ons te wachten staat:

In een tijd van toenemend nationalisme en een afwijzing van het globalisme herinneren besmettelijke ziekten ons eraan dat we met elkaar verbonden zijn en dat we allemaal belang hebben bij de wereldwijde bescherming van de gezondheid. (Seth Berkely, GAVI)

De COVID19 -uitbraak, met alle tragische gevolgen van dien, was toevallig de perfecte aanleiding om de wereld te wijzen op de noodzaak van een wereldwijde coördinatie en beheer van de planeet, evenals op de noodzaak van een technologisch surveillanceregime om alle mensen en ziekten (en de wereldwijde waardeketens) op te sporen en te monitoren. De remedie komt met een strakkere bewaking en controle. Zoals Bill Gates zei in een gesprek met TED Talk CEO Chris Anderson:

Uiteindelijk zullen we een aantal digitale certificaten hebben om aan te tonen wie er recentelijk is hersteld of getest of wanneer we een vaccin hebben gekregen. (Bill Gates, how we must respond...)

Bill had diepe kennis over hetgeen waar hij het over had. De maatregelen om de pandemie aan te pakken openende een ID2020-certificering en uiteindelijk voor een wereldwijd digitaal burgerschap - een fundamentele pijler in de technocratische slimme samenleving (4IR) die door het World Economic Forum wordt aangespoord om de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Het artikel van Berkley viel samen met de publicatie van het Witboek Reimagining Digital Identity van het World Economic Forum: Een Strategisch Imperatief. Een nototie geschreven met financiële steun van de ID2020 partner Accenture met de boodschap dat de wereld behoefte heeft aan een meer veilige digitale identificatie vanwege "fraude, identiteitsdiefstal en misbruik van persoonlijke gegevens" in de huidige gefragmenteerde systemen.

 

Het white paper [samenvatting] is een onderdeel van "The Platform for Good Digital Identity" dat sinds 2018 loopt om "goede, gebruikersgerichte digitale identiteiten te bevorderen". Partners zijn onder andere ID2020, Accenture, de Bill & Melinda Gates Foundation, Cisco, de Wereldbank, de Europese Commissie, de Verenigde Naties en nieuw opgerichte belangengroepen zoals One World Identity, World Identity Network en Security Identity Alliance. Het is een grote stap voorwaarts dat naast de identificatie van vluchtelingen en ziektebestrijding ook een oplossing wordt geboden voor zaken als mensenhandel en kinderhuwelijken. Maar er hangt een prijskaartje aan. Zoals de partner De Wereldbank het uitlegt:

Digitale technologieën, zoals cloud computing, biometrie, mobiele netwerken en apparaten, en smartcards, kunnen de veiligheid, nauwkeurigheid en het gemak van het identificeren en authenticeren van personen verhogen. Nu publieke en private dienstverleners steeds vaker de overstap maken naar het digitale domein, zal het vermogen om te bewijzen wie je bent essentieel zijn voor deelname aan de digitale omgeving. (De Wereldbank)

In de utopische slimme samenleving die momenteel wordt opgebouwd, zal digitale identiteit nodig zijn om toegang te krijgen tot alle menselijke basisdiensten zoals gezondheidszorg, e-commerce, reizen, financiële diensten en sociale platforms. Zonder dat kan je niet meedoen. Dit systeem kan dan worden aangesloten op de "Blockchain enabled citizen loyalty and reward platforms" die het World Economic Forum heeft voorzien. Dit zal volgens hen "vrede en orde" in de wereld brengen... net als het Social Credit systeem in China.

De implementatie van een wereldwijd dataplatform om het "risico" van reizigers te beoordelen, zo niet door middel van feitelijke gegevens, dan wel door middel van een soort "creditscore", zou overheden meer accurate informatie geven over passagiers om hun grenzen en burgers beter te beschermen.

De mogelijkheid om de meerderheid van de passagiers effectief voor te lichten, zou de overheid en de grensbewakingsdiensten in staat stellen om de personen die verder onderzoek nodig hebben, gemakkelijker te kunnen identificeren. (Economisch Wereldforum, Digitale Grenzen Een veilige, naadloze en gepersonaliseerde reis mogelijk maken)

Sommige landen, zoals Zweden en Estland, worden in dit opzicht als goede voorbeelden gezien, omdat bijna alles digitaal wordt gedaan met zeer kleine hoeveelheden contant geld in omloop. In Zweden wordt het steeds moeilijker om deel te nemen aan diensten en te betalen voor parkeerkaarten of treinkaartjes zonder een smartphone en digitale identificatie. De communistische dictatuur China heeft ook het voortouw genomen met het gebruik van biometrische betaalsystemen (wordt nu ook in Denemarken ingevoerd). In de nasleep van de Corona-crisis worden mensen over de hele wereld (en in delen die ver achterblijven op het gebied van digitalisering) nu plotseling aangespoord om over te stappen van contant geld naar digitaal geld om "besmetting te voorkomen".

 

Trans-menselijk worden

Smart phone apparatuur, smart cards en biometrie zijn in de meeste eerdere projecten gebruikt voor identificatie, maar omdat een smartphone en kaarten gestolen kunnen worden of verloren kunnen gaan, is het niet vergezocht om uit te leggen dat de vraag ontstaat naar veiliger identificatiemethoden, zoals slimme tatoeages en implantaten, wat zal toenemen naarmate we dichter bij 2030 komen. Dit is een ontwikkeling die het World Economic Forum ook heeft voorspeld in zijn visie op de Vierde Industriële Revolutie. In het komende decennium zullen slimme technologische apparaten met ons lichaam worden geïntegreerd voor gedragsmonitoring, locatiegegevens, gezondheidsfuncties en real-time identificatie (Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, Shift 1: Implantable Technologies).

Slimme tatoeages en andere unieke chips kunnen helpen bij de identificatie en lokalisatie.

Digitale tatoeages zien er niet alleen cool uit, maar kunnen ook nuttige taken uitvoeren, zoals het ontgrendelen van een auto, het invoeren van mobiele telefooncodes met een vingertop of het volgen van lichaamsprocessen. (Klaus Schwab, De Vierde Industriële Revolutie, Wereld Economisch Forum, 2016)

 

In het artikel "Duizenden Zweden ruilen ID-kaarten om voor microchips" (dat in 2018 door het World Economic Forum werd gepubliceerd) zei de oprichter van de Zweedse biohacking groep Bionyfiken, Hannes Sjöblad:

Wie wil er nu een onhandige smartphone of smartwatch bij zich hebben als je hem in je vingertop kunt hebben? Ik denk dat dat de richting is waar het naartoe gaat. (Hannes Sjöblad, Bionyfiken)

Vroege starters zoals het Zweedse Biohax International hebben sinds 2014 RFID-implantaten bij de mens geplaatst en het Deense bedrijf Bichip heeft een chip ontwikkeld die op het internet kan worden aangesloten en een unieke ID heeft voor algemene identificatie. Het kan ook gebruikt worden als een betalingssysteem dat "integreerbaar is met cryptocurrency portemonnees".

BiChip is de eerste en enige op afstand leesbare menselijke microchip met internetverbinding. Bichip heeft een unieke ID voor algemene identificatie en kan uw medische gegevens, rijbewijs en paspoort opslaan. Het kan ook gebruikt worden als een alternatief betalingssysteem dat geïntegreerd kan worden met cryptocurrency portemonnees. (Bichip.com)

 

Deze invasieve technologieën maken echter nog geen deel uit van het ID2020-project en worden meer op vrijwillige basis gedaan voor het "gemak" en de nieuwsgierigheid van vroege adapters en technologieliefhebbers. De biohackersbeweging heeft sinds 2014 conferenties georganiseerd en hun initiatief Chipster zorgt ervoor dat de mensen daar "geüpgraded" worden. Voorlopig zijn ze slechts een kleine randgroep met de grootste aanhang in de vooruitstrevende Scandinavische landen. Maar over een paar jaar kan dat veranderen. Het enige wat nodig is, om The Club of Rome te parafraseren, is een crisis die past bij het doel.

COVID-19 weerspiegelt een bredere trend: er komen meer planetaire crises. Als we elke nieuwe crisis doorkruisen met behoud van hetzelfde economische model dat ons hier heeft gebracht, zullen toekomstige schokken uiteindelijk het vermogen van regeringen, financiële instellingen en corporate crisismanagers om te reageren overstijgen. De "coronacrisis" heeft dat inderdaad al gedaan. (De Club van Rome, 2020)

De drang naar een digitale ID dreigt uiteindelijk onze plaats in de samenleving fundamenteel te veranderen, met een menselijk ras dat min of meer gedwongen wordt om te migreren van het fysieke naar het digitale domein. Als je als individu het ID niet accepteert, loop je het risico dat je de toegang tot basisdiensten en een fatsoenlijk leven wordt ontzegd.

De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties voor 2030 is uiteindelijk een technocratisch plan om de wereld te domineren - een nieuw economisch systeem met een digitaal bewakingsregime dat ernstige gevolgen heeft voor de vrijheid en de toekomst van de mens. Het is in wezen een wetenschappelijk dictatorschap dat vereist dat alle dingen digitaal worden verbonden om te kunnen functioneren. De Corona-crisis van 2020 is een gebeurtenis van een nooit eerder geziene omvang in de geschiedenis van de mensheid; en de ID2020-alliantie en het World Economic Forum hebben er geen tijd aan verspild om hun agenda verder uit te werken.

We moeten ons echt afvragen of dit de toekomst is die we willen? Zo niet, dan is het nu tijd om in actie te komen en NEE te zeggen tegen deze ontwikkeling.

 

Bron: Corona Crisis Control - Digital Identification Für Alle | Pharos