www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Abraham Akkoorden Verklaring

Voor het getekende document zie hier

15 september 2020

Wij, ondergetekenden, erkennen het belang van het handhaven en versterken van de vrede in het Midden-Oosten en over de hele wereld op basis van wederzijds begrip en coëxistentie, alsmede respect voor de menselijke waardigheid en vrijheid, met inbegrip van godsdienstvrijheid.

Wij moedigen de inspanningen aan om interreligieuze en interculturele dialoog te bevorderen om een cultuur van vrede te bevorderen tussen de drie Abrahamitische religies en de hele mensheid.

Wij zijn van mening dat de beste manier om uitdagingen het hoofd te bieden, is door samenwerking en dialoog en dat de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen staten de belangen van duurzame vrede in het Midden-Oosten en over de hele wereld bevordert.

We streven naar tolerantie en respect voor iedereen om van deze wereld een plek te maken waar iedereen een leven van waardigheid en hoop kan genieten, ongeacht ras, geloof of etniciteit.

Wij ondersteunen wetenschap, kunst, geneeskunde en handel om de mensheid te inspireren, het menselijk potentieel te maximaliseren en naties dichter bij elkaar te brengen.

We willen een einde maken aan radicalisering en conflicten om alle kinderen een betere toekomst te bieden.

We streven een visie na van vrede, veiligheid en welvaart in het Midden-Oosten en over de hele wereld.

In deze geest juichen wij van harte de vooruitgang toe die reeds is geboekt bij het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen Israël en haar buren in de regio op grond van de beginselen van de Abraham Akkoorden. We worden aangemoedigd door de voortdurende inspanningen om dergelijke vriendschappelijke betrekkingen te consolideren en uit te breiden op basis van gedeelde belangen en een gezamenlijke inzet voor een betere toekomst.

[Opmerking vertaler: Is dit het begin van het Vredeverbond dat de antichrist zal versterken? Ik denk van wel. Daniël 9:27]

Bron: The Abraham Accords Declaration | The White House