www.wimjongman.nl

(homepagina)

Terwijl de dag nadert

Door Hal Lindsey - 21 augustus 2020

Wereldwijde plagen en ziektes... geruchten over oorlogen... aardbevingen op "diverse plaatsen"... mensen die "vrede en veiligheid" roepen... wetteloosheid... vervolging van christenen... toenemend antisemitisme... toenemend geweld... een wereldwijde geestelijke gezondheidscrisis... de alliantie van Iran met Rusland en Turkije... de afval in de kerken.

Dit zijn allemaal bijbelse tekenen van de spoedige terugkeer van Jezus, en ze verergeren als nooit tevoren. De technologie die de Antichrist zal gebruiken om de wereldeconomie te regeren is uitgevonden en wordt nu uitgevoerd. Een sfeer van wanhoop heeft de wereld rijp gemaakt voor het aannemen van de Antichrist.

De tekenen gaan maar door en door. De nauwkeurigheid van de Bijbelse profeten waar zij spreken over onze tijd is niets minder dan wonderbaarlijk. En toch weigeren de meeste evangelische kerken er op te wijzen. Het is te controversieel. Christenen willen er niet over horen, omdat ze hun hoop en dromen in deze wereld hebben geplaatst. Ze besteden hun tijd niet aan het denken over de dingen van God. Ze denken liever na over wat ze gaan doen als hun loterijbriefje wint - de huizen die ze zullen bezitten, en de auto's waarin ze zullen rijden. Soms dromen ze onbaatzuchtig over wat ze voor anderen gaan doen. Maar het centrum van die dromen is niet Christus en Zijn eeuwige koninkrijk, maar de aarde en haar genoegens.

De meeste christenen willen vandaag de dag niet aan de Opname denken, omdat ze het hier leuk vinden. Ze kunnen nog niet met de Psalmist zeggen: "Uw liefde is beter dan het leven". Ze kunnen nog niet met de apostel Paulus zeggen: "Ketens en beproevingen wachten op mij. Maar geen van deze dingen beroeren mij; ik tel ook mijn leven niet mee, zodat ik mijn weg met vreugde af kan leggen". (Handelingen 20:23-24)

De Bijbel zegt herhaaldelijk te kijken naar de komst van de Heer, maar het is moeilijk om daarnaar te kijken als je opzettelijk de andere kant op kijkt. Toen Petrus zei: "Spotters zullen er in de laatste dagen komen", wie had dan gedacht dat hij het over Evangelischen had? Maar dat had hij wel.

2 Petrus 3:3-4 zegt: "In de laatste dagen zullen er spotters komen, die naar hun eigen begeerten gaan en zeggen: 'Waar is de belofte van Zijn komst? Want sinds de vaders zijn ontslapen, gaan alle dingen zoals ze waren vanaf het begin van de schepping." Hij vertelde ons wat het argument van de spotters in de laatste dagen zou zijn. Vandaag horen we bijna deze exacte woorden van koude preekstoelen elke week en van koude christenen elke dag.

In vers 10 van datzelfde hoofdstuk citeert Petrus Jezus en zegt: "De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht". 1 Tessalonicenzen 5:2-3, Paulus citeerde ook Jezus. "Want u weet zelf heel goed dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: "Vrede en veiligheid", dan zal het verderf hen plotseling overkomen zoals de geboorteweeën een vrouw die een kind verwacht; en zij zullen niet ontsnappen".

Ze spraken profetisch over ons - over deze generatie en onze tijd. Maar voor hen die Christus kennen, houdt de leer daar niet op. Verzen 4-6 zeggen: "Maar jullie, broeders, zijn niet in de duisternis, dat de dag jullie als een dief moet overvallen; want jullie zijn allemaal zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis; laat ons dan niet slapen zoals anderen, maar laat ons waakzaam en nuchter zijn".

Daarom heeft Jezus tekenen uitgezet om te weten dat Zijn terugkeer nabij is - zodat we niet in het donker zullen zijn, en zodat de dag ons niet zal overvallen als een dief. We zullen de precieze tijd van de opname pas weten als we de bazuin van bovenaf horen, maar we kunnen wel weten wanneer we het algemene tijdsbestek zijn binnengegaan. En, vrienden, daar zijn we!

De laatste jaren hebben grote aantallen christenen zich laten verleiden tot zelfgenoegzaamheid. Maar de gebeurtenissen van dit jaar hebben de berekening veranderd. Het is gemakkelijk te zien dat je de wereld en haar systemen niet meer kunt vertrouwen. De kwetsbaarheid van onze steden, grondwetten, rechtbanken, militairen, financiële systemen, enz. wordt met de dag duidelijker. Als je Jezus nooit als je redder hebt vertrouwd... Verspil geen tijd. Doe het nu.

En als je Hem hebt vertrouwd, besef dan dat je nooit in vrede zult leven als je je hoop in deze wereld en haar instellingen stelt. Nu is het tijd om "de geloofsbarrière te doorbreken". Zet je volledige hoop en vertrouwen in Christus. Hebreeën 13:5 vertelt ons waarom: "Want Hijzelf heeft gezegd: "Ik zal u nooit verlaten, noch in de steek laten."

Je kunt volledig op Hem vertrouwen!

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey