www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe COVID-19 de Apocalyps voorspelt

4 april 2020 - door Mark Hitchcock

Op woensdag 1 april 33 n.Chr. predikte Jezus zijn laatste grote preek.

Na een lange, gespannen dag van confrontatie in het tempeldistrict met de religieuze leiders, maakten Jezus en zijn belegerde groep van 12 personen zich voor de laatste keer tijdens zijn bediening uit het tempelgebied los. Toen ze vertrokken, pauzeerden de discipelen en wezen ze op de verbluffend mooie gebouwen op de tempelberg. Toen liet Jezus een bom vallen, toen Hij hen vroeg: "Zie je al deze dingen? ... Echt, ik zeg u, er zal hier niet één steen op een andere worden achtergelaten die niet zal worden afgebroken" (Matt. 24:2).

Denk eraan, als iemand de vernietiging voorspelt van een van de iconische gebouwen van de moderne wereld: het Witte Huis, het Empire State Building, Buckingham Palace, het Sydney Opera House, de Sixtijnse Kapel of het Louvre. Je zou geschokt zijn. Je zou wel wat details willen, toch?

Wanhopig op zoek naar meer details over de voorspelling van Jezus, benaderden de vier dichtstbijzijnde discipelen (Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas) Hem persoonlijk en vroegen: "Wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde der tijden? (Matt. 24:3).

"Jezus antwoordde hen: 'Let op dat niemand je bedriegt. Want velen zullen in Mijn naam komen en zeggen: 'Ik ben de Christus', en zullen velen bedriegen. U zult horen over oorlogen en geruchten over oorlogen. Zie toe dat u niet verontrust bent. Want al deze dingen moeten gebeuren, maar het einde is nog niet in zicht. Want natie zal opstaan tegen de natie, en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen hongersnood, epidemieën en aardbevingen zijn op verschillende plaatsen. Dit alles is het begin van het weeën" (Matt. 24:4-8).

Er is geen plaats in de Bijbel die een duidelijker, beknopter overzicht geeft van wat er gaat gebeuren tijdens de laatste dagen in dit tijdperk op de aarde dan het basisschema van de laatste dagen dat Jezus gaf in zijn eindtijdrede. Om die reden wordt het vaak de "mini-apocalyps" genoemd.

Jezus zei veel dingen in dit grote vertoog, maar één groot idee kan niet over het hoofd worden gezien of worden verworpen: Deze wereld wordt geen betere plek om te leven. De dingen zullen slechter worden - echt slecht - voordat ze beter worden. Degenen die geloven dat de wereld beter en beter wordt, zijn klaar voor een ruwe ontwaking.

Tijden van bijna ongelofelijke, unieke rampspoed liggen achter de horizon. Niets in de hele wereldgeschiedenis is te vergelijken met wat er op het einde van dit tijdperk gaat gebeuren. Jezus zei het duidelijk. "Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal." (Matteüs 24:21). Jezus deelde geen plaagstoten uit. Niemand kan Hem beschuldigen van een suikerlaagje over wat in het verschiet ligt.

Bedrog, oorlogen en natuurrampen zullen aan het eind van de dagen exponentieel toenemen en de terugkeer van Christus aankondigen. Jezus noemde dit het "begin van de geboorteweeën" (Matteüs 24:8b). Met andere woorden, dit zijn de eerste tekenen dat het einde nabij is, het begin van het einde.

Veel mensen geloven vandaag de dag dat de uitbraak van het coronavirus een van deze beginnende samentrekkingen is die Jezus heeft voorspeld. Bijvoorbeeld, een Bijbelse profetie-leraar, die ik erg goed vind en die een vriend van mij is, zei: "Ik geloof dat wat we met COVID-19 zien, deel uitmaakt van de geboorteweeën waarover Jezus sprak in de eindtijdrede. In feite denk ik dat het een grote geboortewee is, net als de sprinkhanenplaag die Afrika en het Midden-Oosten teistert; net als het grote aantal sociale opstanden in landen over de hele wereld; net als de toename van de aardbevingsactiviteit; net als de recordbrekende Australische bosbranden; net als ... je begrijpt het beeld. Geboorteweeën nemen toe in frequentie en intensiteit, en blijven dat doen, tot het moment van de bevalling." Ik begrijp zijn sentiment, en het is er een dat wordt aangenomen door vele solide profetie-leraren.

Mijn standpunt is dat ik geloof dat het coronavirus profetisch significant is, maar ik geloof niet dat het één van de geboorteweeën is die Jezus in zijn laatste preek voorzegde. Ik geloof dat de geboorteweeën zullen worden vervuld in de laatste dagen van de beproeving die onmiddellijk voorafgaan aan de terugkeer van Jezus. Ik geloof dat het coronavirus een zwakke, maar wel angstaanjagende, voorbode is van wat er komt.

Denk aan hoe de COVID-19-pandemie de wereld in zo korte tijd heeft veranderd. Vermenigvuldig die weken en maanden vele malen, en je zult een vage glimp opvangen van hoe de geboorteweeën, de plagen, de wereld zullen schokken tijdens de beproeving. Het coronavirus is een kleine blik naar wat er komen gaat. De snelle verspreiding van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende paniek laten zien hoe rijp de wereld is voor de samentrekkingen van de dodelijke pest die de wereld zal overspoelen.

In zijn grote eindtijdprediking versterkte Jezus zijn volgelingen met vooruitziende moed. Hij paste hun perspectief aan. Hij noemde de calamiteiten van het leven, maar wees Zijn discipelen vervolgens op het einde. Hij moedigde hen aan en stimuleerde hen met de waarheid van Zijn komst. De geboorteweeën komen zeker. Maar als die geboorteweeën voorbij zijn, zal de bevalling komen als Jezus terugkeert en de hemel op aarde brengt. "Op dat moment zullen ze de Zoon des mensen zien komen in een wolk van kracht en grote glorie. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan op en til uw hoofd op, want uw verlossing komt dichterbij" (Lucas 21:27).

Er is iets met het weten van de dingen, en dat uiteindelijk allemaal zal uitwerken en dat ons sterkt om sterk te staan en te volharden, zelfs midden in moeilijke, turbulente tijden. Het kennen en vertrouwen in de uiteindelijke triomf creëert een stevige vasthoudendheid.

De wereld staat te trillen, en Jezus wil dat we weten dat het op korte termijn niet beter gaat. Maar voor de gelovigen in Jezus Christus moet het beste nog komen.

Verlies het geloof niet aan het einde van het verhaal. Wat er ook gebeurt. Onze ultieme triomf in Jezus Christus is zeker.

Mark Hitchcock heeft meer dan 30 boeken geschreven die betrekking hebben op Bijbelse profetie. Hij heeft Th.M. en Ph.D. diploma's behaald aan het Dallas Theologisch Seminarie en is daar associate professor. Hij woont in Edmond, Oklahoma, met zijn vrouw Cheryl en dient als senior pastor van Faith Bible Church. Hij en zijn vrouw hebben twee getrouwde zonen en drie kleinkinderen.

Bron: How COVID-19 Foreshadows the Apocalypse — Charisma News