www.wimjongman.nl

(homepagina)

COVID-19

Door Anthony Patch Juni 2020

* Definitie: Een virus is een niet door de microscoop te ziene ziekteverwekker die zich alleen in de levende cellen van een organisme vermenigvuldigt.

* Voorheen waren er 7 à 8 eerdere coronavirusstammen zoals MERS en SARS.

* De genetische rij van COVID-19 werd gegenereerd door wetenschappers in januari 2020, die documenteerden dat CRISPR gentechnologie werd gebruikt om een topvorm genetische bewerking te vormen van de coronavirus viruscel op zijn DNA-niveau.

 

Splitsing
CRISPR (geclusterde regelmatige korte palindromische herhalingen)

CRISPR-genbewerking is een gentechniek in de moleculaire biologie die het genoom van levende organismen kan wijzigen. Het is gebaseerd op een vereenvoudigde versie van het bacteriële CRISPR-Cas9 antivirale verdedigingssysteem. Door het leveren van de Cas9-nuclease(enzym), gecompliceerd met een synthetisch geleide-RNA in een cel, kan het genoom van de cel op een gewenste plaats worden doorgeknipt, daarmee de bestaande genen te verwijderen zijn en/of nieuwe genen eraan toe te voegen zijn. -Wikipedia

Hoewel, de 4 'inzetstukken' discontinue korte uittreksels zijn van het aminozuur spike glycoproteïne van 2019-nCoV vertegenwoordigen, suggereert het feit dat alle drie van hen aminozuur identiteit delen of gelijkenis met HIV-1 gp120 en HIV-1 Gag hebben (onder alle geannoteerde viruseiwitten), dat dit geen toevalstreffer is. Prashant Pradhan et al. (2020)

 

Figuur 2: Meervoudige sequentie-uitlijning tussen de spike eiwitten van 2019-nCoV en SARS. Deze hoeveelheden spike eiwitten van 2019-nCoV (Wuhan-HU-1, Accession NC_045512) en van SARS.CoV (GZ02, Accession AY 390556) zijn uitgelijnd met behulp van MultiAlin software. De plekken van het verschil worden in vakjes gemarkeerd.

 

Messenger RNA (mRNA) draagt kopieën van instructies voor het samenstellen van aminozuren in proteïnen.

Met andere woorden, men kan sporadisch een toevallige match verwachten voor een reeks van 6-12 aaneengesloten aminozuurresiduen in een ongerelateerd eiwit. Het is echter onwaarschijnlijk dat alle 4 de inserts in de 2019-nCoV spike glycoproteïne toevallig overeenkomen met 2 belangrijke structurele eiwitten van een ongerelateerd virus (HIV-1). Prashant Pradhan et al. (2020). (noot van de schrijver: De volgende link opent naar dit document, met het watermerk "Withdrawn". De originele, niet van een watermerk voorziene versie is bewaard in het archief van deze auteur, en beschikbaar voor Patrons). Bron

Daarom:

Waar 5G in het elektromagnetisch spectrum past

 

DNA-vaccin:

 

Elektrisch veld induceert een spanning over celmembraan

 

Vaccin Tattoo: (Octrooi)

* Patentfragment: "De huidige uitvinding levert een levend, verzwakt coronavirus op dat bestaat uit een variant van reagerende genen die polyproteïnen coderen..."

* De vaccinatietatoeage bestaat uit microneedle rangschikking die zowel een op DNA gebaseerd vaccin als een op kwantumdots gebaseerde record in het lichaam afleveren.

* Tegelijkertijd codeert het onzichtbaar de vaccinatie/medische geschiedenis direct in de huid;

* Grafieken zijn rechtstreeks afkomstig uit de medische literatuur waarvoor een patent is aangevraagd;

Niet gefotoshopt.

Afbeelding #1. Micronaalden zijn ontwikkeld op basis van de giftanden van een adder:

 

Afbeelding # 2: Drie weergaven die als micronaalden worden weergegeven, worden ingevoegd en dan opgelost: 

* 1e beeld toont de micronaalden die op het punt staan om op de huid te worden aangebracht;

* 2e beeld toont hoe de micronaalden in de huid zitten;

* 3e beeld laat zien dat de kwantumstippen door de holle micronaalden worden aangeleverd, nu opgelost zijn (naaldverschuiving).

 

Afbeelding # 3: Micronaald stempel is al op de markt:

* 1e beeld: Toont Micron "Oplossende Micronaald Stempel":

 

* 2e beeld: Laat zien hoe het stempel wordt verwijderd en als een pleister wordt aangebracht:

 

Quantum stippen:

* De micronaalden leveren de quantumstippen via het vaccin in het lichaam af.

* De kwantumstippen zijn niet zichtbaar op het oppervlak van de huid voor het blote oog.

* De kwantumstippen zijn samengesteld uit nanokristallen en zijn alleen zichtbaar wanneer ze worden gescand door bijna-infrarood licht (bijv. iPhone of Androidapplicatie).

* Het lichtpatroon dat door de kwantumstippen wordt weergegeven, is uniek voor elk persoon, net als bij een vingerafdrukpatroon.

Opmerking: Deze unieke identificatie wordt ook wel "het merkteken van het beest" genoemd.

* Afbeelding #4: Toont de bijna-infrarode lichtstraal die wordt weergegeven over het gebied van de kwantumstippen die nu zijn ingebed onder het oppervlak van de huid; Verschijnt als een "X" (paarse kleur - genaamd "Luciferase").

 

Vaccin Tattoo: (Algemeen)

 

Vaccin Tattoo (Functie)

https://www.smithsonianmag.com/

Vaccine Tattoo (Locatie)

* The tattoo/stempel wordt aangebracht of in de hand of voorhoofd.

* Dit is een zaak van persoonlijke voorkeur:

* Momenteel nemen mensen hun temperatuur voor een gebouw in te gaan (winkel, school, warenhuis) en het voorhoofd is het het makkelijkst.

* Een persoon draagt een bescherming (bijv. handschoenen) moet de handschoen iets terugtrekken om de hand te tonen. Misschien is kiezen voor het voorhoofd beter.

 

* Zodra de vaccin tatoeage is aangebracht, wordt dit het enige bewijs dat het vaccin is ingebed in de huid; Dit wordt geverifieerd door middel van opvragen door 5G (bijv. telefoon-app)

* Het is belangrijk om te begrijpen dat:

* de volledige medische geschiedenis van de persoon niet zal worden ingevoegd;

* de volledige medische informatie van de persoon en alle andere privatedata zullen worden opgeslagen in cloud-based servercentra die met blockchains werken.

* De "tatoeage" fungeert als een antenne om 5G signalen te
ontvangen/verzenden;

* Door de overdracht van de 5G golf naar de cloud, is dit dan verzonden naar de blockchain en staat het de blockchain toe om de informatie te verifiëren.

Voorbeeld patent: GENOMISCHE EN OMGEVINGSBLOKKADE SENSOREN

 

5G-gerelateerde gezondheidsproblemen:

* Het is belangrijk om te vermelden dat de energiedichtheid van 5G tot 30 % maal hoger kan bedragen dan eerdere systemen van 1G tot 4G.

* Gezien het hoge pulsatie-niveau van 5G-straling, kunnen zelfs korte blootstellingen ernstige biologische gevolgen hebben.

Voorbeelden van 5G-straling gezondheidsgerelateerde symptomen:

* Metabole verstoringen: kanker;

* Reactieve zuurstof soortige generatie; Sensorische stoornis;
Neurodegeneratie;

* Genotoxiciteit en Kankerverwekken; Slaapstoornissen;
Immunotoxiciteit en ontsteking;

* Onvruchtbaarheid;

* Aangeboren afwijkingen;

* Apoptose (celdood), en necrose (weefseldood);

 

5G-blootstelling vs. Coronavirus Infecties: (Gelijksoortige symptomen)

* Onvruchtbaarheid; Sperma-/Testiculaire schade;

* Neuropsychiatrische schade;

* Cellulaire DNA-schade; Genetische schade;

* Apoptose (celdood);

* Hart-/Bloeddrukverstoringen.

 

Biosensoren:

* Definitie: Een biosensor is een analytisch apparaat dat gebruikt wordt om een chemische stof op te sporen, die een biologische component combineert met een aphysicochemische detector.

* Biosensoren, die samen met het vaccin worden toegediend, worden volledig ingebed en maken deel uit van het DNA van een persoon.

* Biosensoren worden in de hele omgeving geplaatst en sturen de resultaten naar de cloud.

 

ID 2020 (Digital Identity Alliance):

* Doel: Het creëren van universele digitale identiteiten voor iedereen ter wereld, de gehele bevolking, zonder welke de gecontroleerde bevolking geen toegang kan krijgen tot goederen en diensten.

* Vaccinaties moeten een belangrijke rol spelen bij het invullen van de ID 2020 digital identiteit programma's, waarbij iedereen een permanente digitale ID krijgt.

* Ze zijn echter niet bedoeld voor het beheer van een feitelijke microchip-achtig apparaat in het lichaam.

* Maar eerder om te dienen als de kans om biocompatibele bijna-infrarode quantum stippen, afgeleverd in de huid door micronaalden reeks toe te passen als een verslag van de vaccinatie.

 

Het is de moeite waard om op te merken dat dit verbeterde systeem verder gaat dan microchipping.

* Het plan is om ID 2020 te combineren met quantum stippen-technologie via de vaccinatietatoeage.

* In deze tatoeage zit digitale technologie ingebouwd die registreert en verifieert of een persoon het vaccin heeft ontvangen.

* De microneedle array/patch/tattoo: Voldoet aan de eisen van ID 2020.

Blokketen:

Een blockchain is een alleenstaande openbare grootboek, waarin iedereen kan schrijven en lezen.

De kern van de blokketen is een consensusmechanisme dat het mogelijk maakt dat knooppunten het eens worden over veranderingen in het grootboek, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat veranderingen die eerst werden bevestigd, niet kunnen worden gewijzigd.

Blockchain-technologieën winnen aan populariteit omdat ze de privacy, veiligheid, het gemak en het wantrouwen ten opzichte van de gangbare bancaire systemen bevorderen.

Al uw medische, persoonlijke en financiële informatie wordt gekoppeld aan het blokketensysteem.

 

Cryptocurrencies:

* Definitie: Crypto valuta is een digitale waarde die ontworpen is om te werken als een medium van uitwisseling met behulp van cryptografie om de transacties te beveiligen, de creatie van extra eenheden te controleren, en om de overdracht van activa te verifiëren. Crypto valuta worden geklasseerd als een subset van digitale valuta's en worden ook geklasseerd als een subset van alternatieve valuta's en virtuele valuta's.


W02020060606 - CRYPTOCENTRISCH SYSTEEM MET BEHULP VAN LICHAAMSACTIVITEITSGEGEVENS

* Patent van Microsoft waarbij mensen, menselijke lichamen, via Wi-Fi verbonden zijn met de blockchain en de bio-sensor ketens die de bewegingen van het lichaam oppikken, inclusief de ogen die hersen-activiteiten oppikken die bedoeld zijn om een taak te vervullen, toegewezen door een computer, door een server, als een taak toegewezen aan een mens.

* Microsoft's hangende Cryptocurrency Patent kreeg het volgende toegewezen getal:
W02020060606 - Wereldorde 2020 > 06060606

Libra Blokketensysteem:

* Alle bestaande cryptocurrency's werken met het doel om te speculeren over toekomstige waarden, niet over transacties.

* De huidige cryptocurrency's zijn alleen ontworpen voor speculatieve beleggingsdoeleinden.

* Elk ervan, samen met de soevereine valuta's, zijn gepland voor veroudering met de komst van Libra medio-2020.

 

* Libra is ontworpen om de enige mondiale munt te zijn als gevolg van de wereldwijde economische ineenstorting en de komende schuld-reset als een jubeljaar;

* Verwacht wordt dat Libra snel alle wereldwijde transacties zal omvatten, met inbegrip van die van individuen, dit is iets waartoe de bestaande crypto valuta niet in staat zijn om te doen.

* Eindpunt: Om alle cryptocurrency's achterhaald te maken en het de enige vorm van wereldwijde valuta te maken...

* Concordia staat achter Libra.

Achtergrond:

* Het vaccin dat moet worden gebruikt om te immuniseren tegen het nieuwe COVID-19-virus, moet een DNA-gemodificeerd vaccin zijn om aan te vallen op het DNA-niveau van het thegenetisch gemodificeerde virus.

* Hoewel een specifiek vaccin nog moet worden geïdentificeerd, zijn er verschillende octrooien voor DNA-gemodificeerde vaccins in behandeling, waarvan sommige in fase 1 zijn.

* Het afgiftesysteem (spuit versus stempel) moet nog worden geverifieerd, maar het Micron-stempel zal naar verwachting worden gebruikt.

* Het is het enige afgiftesysteem dat aan alle eisen voldoet, en

* Het is al op de markt verkrijgbaar.

 

De Vaccin tatoeage is veelzijdig: Fysiek; Geestelijk; Spiritueel.

* Men kan het fysieke niet scheiden van het spirituele.

* De geestenwereld beïnvloedt onze fysieke wereld, en onze fysieke wereld is slechts tijdelijk.

* Het nemen van het DNA-gemodificeerde vaccin verandert het brandpunt van wat maakt ons wie we zijn:

* Fysiek: Ons DNA bestaat uit de infrastructuur van ons lichaam: Als we de vaccinatietatoeage nemen, zijn we niet langer volledig menselijk. (Menselijk 1.0)

* We behoren nu tot de categorie Menselijk 2.0.

* Geestelijk: Ons DNA weerspiegelt dat we zijn gemaakt naar het beeld van God

* We zijn niet langer Gods schepping als we het DNA aanpassende vaccin en deze vaccinatie-tatoeage accepteren.

HSV-versie: Openbaring 13:17-18: Merkteken van het beest

"en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig."

Er zijn drie componenten in het beestachtige systeem: Merk, Naam, Nummer:

#1. Merk: Alleen hij die het merk (technologie) had;

#2. Naam: Of de naam van het beest (technologie registreert en identificeert) uw naam);

#3. Nummer: Of het getal van zijn naam.

 

Zodra je de Vaccin Tattoo/Merk van het beest neemt:

* U wordt met name geïdentificeerd als iemand die zich nu in het beest-stelsel bevindt.

* U wordt geïdentificeerd als iemand die los van God staat.

* Nu zijn de twee afzonderlijke onderdelen van het merkteken persoonlijk:°

  • Uw persoonlijke naam: wordt nu in het beest-stelsel ingeschreven.°

  • Uw persoonlijk nummer: Uw persoonlijk nummer (Sociale Zekerheid #; Persoonlijk #) is nu opgenomen in het beest-stelsel.

* Het systeem voor de levering van vaccins/tatoeages vormt het complete pakket van de beest-systeem:

* Het vaccin-tattoo verenigt (verenigt) elk van de componenten van het beest-systeem.

* Merkteken van het beest: Vaccin-tatoeage: Kwantumstippen die alleen zichtbaar zijn met een beetje infrarood licht.

* Beest-systeem: Alle aanwezige technologieën.

Op 24 maart 2020 werd Bill Gates geïnterviewd door Chris Anderson, de curator van non-profit die de populaire TED Talks voert. In een discussie over hoe de toekomst eruit zou zien in een post COVID-19 wereld, verklaarde hij: "Uiteindelijk moeten we certificaten hebben van een genezen persoon, die een gevaccineerd persoon is... Omdat je niet wilt dat mensen zich over de hele wereld verplaatsen waarbij je een aantal landen hebt die het niet onder controle hebben, helaas.

 

Als een persoon bereid is om het vaccin/de tatoeage te nemen:

* Het gemodificeerde DNA-vaccin wordt via de aangebrachte micronaaldenreeksstempel aan de arm of het voorhoofd toegediend. (Merkteken van het beest)

* De gegevens van de persoon (medisch, persoonlijk, financieel) worden dan automatisch via 5G naar de cloud gestuurd.

* De gegevens van de persoon worden dan doorgegeven aan de blockchain/blokketen (infrastructuur van het beest-systeem)

* De naam van de persoon wordt geregistreerd in het beest-systeem: (Naam van het beest)

* Het nummer van de persoon wordt geregistreerd in het beest-systeem (nummer van het beest)

* Bewijs van vaccinatie; Bewijs van registratie; Bewijs van markering; Bewijs van DNA-gewijzigd

* 5G stuurt deze informatie vervolgens door naar de cloud, en stuurt het vervolgens door naar de blockchain/blokketen en automatisch gekoppeld aan cryptocurrency. (Beest-systeem)

 

* De persoon is nu volledig ingebed in het complete pakket van technologieën

* De persoon is zich er niet van bewust dat zijn DNA is veranderd.

* De persoon weet niet eens dat hij zijn vermogen om zelfstandig te denken heeft opgegeven, omdat hij verbonden is met de blockchain/blokketen.

* De naam van de persoon staat niet meer in het Boek van het Leven van het Lam.

Openbaring 20:11-15 HSV

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Openbaring 13:8 HSV

En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

Wat betekent "het omgooien van de schakelaar"?

* Wereldwijd is er nu een grote druk op 5G, wat deel uitmaakt van de infrastructuur van het beestenstelsel.

* Niet alleen versnellen ze de inzet van 5G, maar ze zijn ook klaar om de schakelaar te gooien.

* Zodra het vaccin, samen met de biosensoren, het lichaam zijn binnengekomen via de quantum-dot-tatoeage, zijn ze verspreid over het hele lichaam.

 

* Vervolgens worden de lichaamscellen geactiveerd door 5G die het gemodificeerde DNA-vaccin op DNA-niveau in de cellen binnengaat (waardoor DNA wordt verwisseld);

* Vervolgens wordt door middel van 5G een persoon verbonden met de cloud en vervolgens met de blokketen.

* Zo is de persoon nu volledig verbonden met de infrastructuur van het beest-systeem.

* Het is via deze gepulste elektrische signalen (5G) dat de cellen zich openen, wat wordt aangeduid als "het omgooien van de schakelaar".

Verplichte vaccinatie

* Verschijnt aan de nabije horizon (eind 2020/begin 2021);

* Op dit moment wordt het traceren van contacten opgevoerd;

* Contact Tracing Investigators worden momenteel getraind en gaan op zoek naar mensen;

* U.S. Militairen worden ingezet voor testen;

* De volgende stap is de invoering van verplichte tests;

* "Van verplichte tests zal dit leiden tot verplichte vaccinaties".Op dit moment is het een vrije wilsbeslissing om het vaccin/de tatoeage te nemen zodra het beschikbaar is:

Mensen begrijpen de gevolgen van het nemen van een genetisch gemodificeerd vaccin niet, laat staan de impact van de technologie. Mensen hebben geen idee van het gevaar van het nemen van de vaccinatietatoeage, die in werkelijkheid het merkteken van het beest is en eeuwige gevolgen heeft.

Mensen zijn zich er niet van bewust, en als ze er van gehoord hebben, willen ze niet geloven van wat er aankomt.

 

Mensen denken:

* Wat is het probleem? Het enige wat je hoeft te doen is deze vaccine/tatoeage te nemen.

* Geef het gewoon aan mij zodat ik vrij ben om verder te gaan met mijn leven (werk, reizen, winkel, school).

Daarom: Het nemen van het vaccin/de tatoeage is de meest cruciale beslissing in iemands leven:

* Mensen weten niet dat het hun lichaam, geest en geest/ziel zal beïnvloeden.

* Het testen en vaccineren heeft alleen betrekking op het fysieke lichaam (tijdelijk). Het is de ziel waar je je meer zorgen over moet maken (eeuwig).

* Dit vaccin/tatoo is de primaire existentiële bedreiging voor de mensheid, omdat het een genetische modificator is, wat betekent dat het je DNA verandert; je wordt niet meer gevonden in het Boek van Leven, wat betekent tot een eeuwig durende verdoemenis.

 

Er moet een prijs worden betaald om uit de quarantaine te komen:

* Een persoon zal zich moeten onderwerpen aan testen voordat hij/zij wordt vrijgelaten.

* Een persoon zal moeten instemmen met een vaccinatie om aan het werk te kunnen gaan, naar school, of te reizen.

Is het aankomende vaccin hetzelfde als het merkteken van het beest?

* Het vaccin is van zichzelf niet het merkteken van het beest.

* Het geplande DNA-gemodificeerde vaccin is gericht op het veranderen van je DNA.

* Het is het DNA-gemodificeerde vaccin in combinatie met alle gerelateerde technologie die al bestaat en wat samengaat in het beestachtige systeem.

 

Moet men zich zorgen maken over het feit dat men wordt getest?

Hoewel men niet vrijwillig een DNA-monster wil laten afnemen, hoeft men zich niet al te veel zorgen te maken of een grote scène over het feit dat men wordt getest.

* Het is het merkteken dat we niet moeten aannemen

* Als we de tatoeage/merkteken niet hebben, zal God voor ons zorgen; God zal naar ons omzien.

* DNA-stalen zijn gemakkelijk te verkrijgen:

* Snot in de neus;

* Een bloedmonster afgenomen.

Moet men zich laten vaccineren? Nee!

* Waarom zou je jezelf laten vaccineren met een DNA-gemodificeerd vaccin met alle kennis die je nu over het onderliggende kwaad is geopenbaard?

* Waarom zou je jezelf bereidwillig toestaan om verbonden te zijn met technologie dat zelfs mogelijk kan leiden tot het merkteken van het beest?

 

Wat gebeurt er met degenen die besluiten de vaccinatietatoeage/markering niet te nemen?

* Zij zullen worden onderzocht; Contact opgespoord; Gevolgd; Bewegingsvrijheid beperken; In quarantaine geplaatst;

* Uiteindelijk worden ze uit huis gehaald en verplaatst naar een andere locatie.

* De opgegeven reden zal zijn: Alles voor het welzijn van de mensheid.

* Niemand wil met geweld uit zijn huis worden verwijderd en worden geplaatst in een of ander detentiecentrum voor een onbekende tijd.

 

Hoe zit het met "Geïnformeerde toestemming" voor het nemen van de vaccinatietatoeage/markering?

*Gelovigen moeten begrijpen dat God nu de waarheid onthult!

* Net zoals het was in de Hof van Eden, vertelde God hen om niet te eten van de vrucht van de boom, maar de slang verleidde haar door te zeggen:

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. - Genesis 3:4-5

 

Alle gelovigen moeten het volgende weten:

* Het vaccin om te immuniseren tegen het COVID-19 virus is een DNA gemodificeerd vaccin.

* Dat door dit genetisch gemodificeerd DNA-vaccin vrijwillig in te nemen:

  • Een DNA-gemodificeerd vaccin resulteert in de modificatie van hun DNA. (Niet langer geschreven in het Boek van het Lam van het Leven)

  • De vaccinatietatoeage resulteert in een persoon die verbonden is met alle technologieën. (Geschreven in het Beest-systeem)

  • De vaccinatietatoeage is het controlemechanisme dat hen controleert, het DNA verandert en bedoeld is om elke levende persoon te controleren die dit "merkteken" op de planeet neemt.

  • Technologieën zijn snel aan het samengroeien naar het onthullen van de Antichrist, kort daarop gevolgd door het merkteken van het beest. (Openbaring)

en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. - Openbaring 13-17 HSV

En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. - Openbaring 14:11

* De reden dat de technologieën zijn gebouwd is om de antichristelijke kracht in te zetten en om de technologie klaar te hebben om de mensen te controleren.

* Uiteindelijk doel: Satan haat het menselijk ras en wil Gods schepping doden.

* Het testen en vaccineren is gerelateerd aan het fysieke lichaam, niet aan de ziel.

* Het is je ziel waar je je meer zorgen over moet maken en dan het menselijke lichaam.

* We moeten standvastig zijn in ons geloof, we zijn niet bang voor de dood.

 

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Psalm 23:4

De Schrift stelt wedergeboren gelovigen gerust:

* Volgens mijn interpretatie van de Schrift, zal de weerhouder worden verwijderd vóór de Antichrist en 7-jarige verdrukking (2 Thessalonicenzen 2:6).

* We gaan absoluut niet in aanraking komen met de technologieën van het beest-systeem.

* Wij, als de tempel van God, die de Heilige Geest in ons hebben, zullen niet het merkteken van het beest hoeven aan te nemen.

* Zoals de Schrift ons vertelt, zullen we worden opgenomen voordat de Antichrist wordt onthuld en het verplichte merkteken en de verplichte aanbidding van het beest wordt ingevoerd.

* Als een wedergeboren gelovige is je DNA al veranderd door het bloed van Jezus Christus en verzegeld door de Heilige Geest.

Zie 2 Tess. 2:1-16

 

Als wedergeboren gelovigen worden we geroepen om waakzaam te staan op de muur:

* We hebben de verantwoordelijkheid om anderen te waarschuwen waarom ze geen geamendeerd DNA-vaccin (niet meer naar Gods beeld gemaakt) moeten nemen, wat de gevolgen zijn van het accepteren van de tatoeage als het merkteken van het beestsysteem en wat dat omvat.

* We moeten anderen waarschuwen dat, aangezien het teken van het beest eeuwige gevolgen heeft voor onze ziel, het accepteren van de vaccinatie tatoeage/merkteken van het beest de grootste existentiële bedreiging voor het menselijk ras vormt en is voor ons van het grootste belang.

 

Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter. - Ezechiël 33:6 HSV

We moeten het doen voor het grootste deel van de tijd die we hebben.

* Blijf de mensen die niet weten wat er aan de hand is, die weigeren, of die niet uit hun comfortzone willen komen, op de hoogte brengen.

* Mensen gaan mee met de kudde-mentaliteit, bang als ze zijn om een sociale outcast te worden.

* Als een persoon bijvoorbeeld geen masker draagt in gebieden waar iedereen zich bevindt, krijgt hij of zij een vreemd uiterlijk.

* Maar als het vaccin eenmaal verplicht is, zal de sociale druk nog groter zijn:

* Er zullen verplichte scanners (bijna-infrarood licht) worden opgesteld bij alle entree's zodat iedereen die naar binnen wil gescand wordt (voorhoofd/hand).

* Een persoon kan niet binnenkomen zonder de vaccinatietatoeage zonder het afgaan van een alarm.

* De mobiliteit van een persoon zal nog beperkter worden bij het weigeren van het vaccin.

* Zodra de weerhouder is verwijderd, wordt de antichrist onthuld, en wordt er een verplichte verering geëist, dan zal de dood de straf zijn voor een weigering.

En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.
- 2 Thess. 2:6-7

Niet-gelovigen:

* Het goede nieuws van Redding van het oordeel

"We hebben vanaf het begin een vrije wil gekregen, maar er is een consequentie voor onze beslissingen.

* Wanneer een mens zijn gezicht van God afwendt, weigert de zonde te erkennen, weigert de gave die vrijelijk door God is gegeven, Zijn Zoon die zich voor onze zonden opoffert, weigert daarmee standvastig die verlossing:

* Daarom komt er een samensmelting van het oordeel.

* Als de weerhouder eenmaal is verwijderd, zal het kwaad op hol slaan.

* God zal het oordeel brengen voor hen die hardnekkig zijn in hun zonde.

Slotgedachten:

* Wij die de kennis hebben, moeten deze kennis delen, want kennis is macht.

* De waarheid maakt ons vrij; Onwetendheid veroorzaakt angst.

* Als er ooit een tijd was om ons te concentreren op het liefhebben van elkaar, dan is dat nu in de eerste plaats door het delen van het Evangelie van Verlossing.

* Nu is het ook de tijd om met anderen te delen de Gezegende Hoop die we hebben ondanks wat er komt.

* Voor de gelovige weten we wat er komt: Onze Gezegende Hoop.

Maranatha! Kom snel Heer Jezus.

Bron: ENTANGLED_MAGAZINE