www.wimjongman.nl

(homepagina)

De coronapandemie en Zacharia 12

22 maart 2020 - Tiferet Yeshua - door Gil Afriat

We ervaren vandaag de dag een bijna onbegrijpelijke realiteit en de gebeurtenissen om ons heen veranderen in een duizelingwekkend tempo. In een paar weken tijd is Israël, net als veel andere landen, tot stilstand gekomen: iedereen, behalve de mensen in kritieke diensten, wordt bevolen om in hun huizen te blijven. Wij geloven dat God de gelovigen voor deze tijd heeft voorbereid: een maand geleden werd een veertigdaagse wereldwijde vasten (de Jezus-vasten) uitgeroepen door evangelist Lou Engle, die velen van ons hier in Israël, samen met ontelbare anderen over de hele wereld, heeft verenigd. We bevinden ons al in een houding van onszelf ontkennen en het zoeken naar Hem. En nu met de huidige crisis zijn we geroepen om in de positie te staan die God voor ons heeft voorbereid in het licht van een wereldwijde pandemie.

Is God soeverein?

Velen vragen zich af: "Wat is hier aan de hand? Allereerst weten we dat God soeverein is. Hij is op Zijn troon en er gebeurt niets zonder dat Hij het toestaat. De vijand kan deze plaag niet achter Gods rug om in elkaar zetten en God laat het toe terwijl Hij er tegelijkertijd meerdere goede doelen doorheen werkt volgens Zijn volmaakte wil. Welke goede doelen zou God door deze crisis heen kunnen werken? Ik weet dat velen van ons iets daarvan herkennen, en ik zie verschillende positieve doelen die God door deze uitdagende tijd heen werkt. In dit artikel wil ik me op één daarvan concentreren.

Gods doelstellingen

Een belangrijke doelstelling van God is het door deze crisis heen te werken: In Zijn barmhartigheid wil God hen wakker maken die in de duisternis wandelen zonder dat ze Hem kennen, die in apathie leven voor de meest fundamentele en essentiële vraag van hun leven: bestaat God wel of niet, en als Hij dat wel doet, wat betekent dat dan voor mij? We weten dat God crises gebruikt om hen die in apathie leven, die in een eindeloze toekomst leven, wakker te schudden, namelijk hen die geen rekening houden met hun sterfelijkheid en de zin van hun leven. Een van de dingen die deze pandemie heeft gedaan is het verbrijzelen van de illusie dat het dagelijkse leven van de mensen zonder noemenswaardige verstoring zal doorgaan. De druk, de zorgen, de taken en de geneugten van het dagelijkse leven houden de mensen in de duistere vallei van het leven zonder kennis van God. In feite zijn de druk en de taken van het dagelijkse leven een uitstekend hulpmiddel dat de vijand gebruikt om mensen te weerhouden om zich te focussen en na te denken over de diepere vragen van hun bestaan.

()

Alle vlees is als gras

Het is duidelijk te zien dat God door deze crisis heen werkt om de mensen wakker te schudden voor het feit hoe fragiel hun bestaan is, voor het feit dat onze dagen op aarde eindig zijn. Meer nog, God geeft iedereen de tijd en de ruimte om te stoppen en na te denken over deze vragen, niet voor een moment of twee, maar voor een gezamenlijke periode van tijd om te mediteren over deze vragen, om te zoeken en om uiteindelijk, door zijn genade, de waarheid-verlossing te vinden door middel van onze Heer Jeshua de Messias.

De Zacharia 12-verbinding

Ook al gaat dit hoofdstuk over de laatste strijd om Jeruzalem aan het einde van de Verdrukking voordat onze Heer uit de hemel verschijnt, toch geloof ik sterk dat God vandaag de dag een voorbode van deze profetie doet opstaan. Zacharia 12:9-14 zegt:

Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Geestelijke quarantaine

Merk op hoe in dit vers de nadruk wordt gelegd op het idee dat elk gezin op zichzelf al bij elkaar is. Tot op de dag van vandaag begreep ik niet hoe, of waarom dit zou gebeuren, maar deze passage beschrijft de huidige situatie van gezinnen die samen in quarantaine zitten. Niet alleen dat, deze passage wijst er ook op dat God daar, in hun "quarantaine", zijn Geest van genade en smeekbeden uitstort. Ik geloof dat er nu een speciale genade beschikbaar is die God uitstort op het volk Israël en op alle naties om een openbaring van Jesjoea de Messias te ontvangen. Deze verzen In Zacharia 12 bemoedigen en geven ons hoop dat we in deze moeilijke tijd belangrijke vruchten van de verlossing zullen zien onder het volk van Israël, in de moslimwereld en over de hele wereld.

()

Onze roeping als priesters

God roept ons altijd op om met Hem samen te werken, en vooral in deze situatie: in deze tijd van scheiding roept God ons op om in onze rol als priesters voor God te staan (2 Petrus 2:5) om te bemiddelen voor onze naties, om de genadetroon voor de verlorenen te vragen. Het is ons gebed dat God de druk van deze pandemie zou gebruiken om de mensen naar Hem toe te trekken, om hun hart te verzachten en om hen oren en ogen te geven om de grote verlossing te zien die Hij voor hen heeft voorbereid!

Bron: The Corona Pandemic and Zechariah 12 – Tiferet Yeshua