www.wimjongman.nl

(homepagina)

Coronavirus genezing: Franse onderzoekers voltooiden nieuwe aanvullende studie op 80 patiënten, de resultaten tonen aan dat een combinatie van Hydroxychloroquine en Azithromycine effectief is bij de behandeling van COVID-19.
 

TechStartups Team gepubliceerd op 27 maart, 2020

Op 19 maart publiceerden we een verhaal over een proefstudie uitgevoerd door Franse onderzoekers die aantoonden dat een combinatie van Hydroxychloroquine (merknaam Plaquenil) en Azithromycine effectief is bij de behandeling van COVID-19 patiënten. De studie, die werd geleid door de bekende Didier Raoult M.D/Ph.D. in Marseille, Frankrijk, toonde aan dat 100% van de patiënten die een combinatie van de twee anti-malariamedicijnen kregen, negatief testten en virologisch werden genezen binnen 6 dagen na de behandeling.

Bij de eerste voorstudie waren in totaal 36 COVID-19 patiënten betrokken. Amerikaanse gezondheidsinstanties zoals FDA en CDA zijn echter nog steeds zeer voorzichtig met de effectiviteit en veiligheid van de twee geneesmiddelen vanwege de kleine omvang van de studie en het gebrek aan voldoende gegevens.

Vandaag hebben Prof. Didier Raoult en zijn team de resultaten van hun nieuwe studie online gepubliceerd. De studie, die gesteund werd door het Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection, volgt de vorige op die een twintigtal patiënten behandelde. In tegenstelling tot de vorige kleine studie heeft de nieuwe observatiestudie een grotere steekproefomvang van 80 COVID-19 patiënten. Het doel van de studie was om een effectieve behandeling te vinden om COVID-19 patiënten te genezen en om de duur van de virustransporten te verminderen.

In 80 patiënten die een combinatie van hydroxychloroquine en azithromycine kregen, vond het team een klinische verbetering bij op één na alle 86 jarige patiënten die stierven, en één 74-jarige patiënt die nog steeds op de intensive care zat. Het team ontdekte ook dat ze door het toedienen van hydroxychloroquine in combinatie met azithromycine in alle gevallen een verbetering konden waarnemen, behalve bij één patiënt die met een gevorderde vorm aankwam, en ouder was dan 86 jaar, en bij wie de evolutie onomkeerbaar was, volgens een nieuwe krant die vandaag in IHU Méditerranée Infection werd gepubliceerd.

"Voor alle andere patiënten in het cohort van 80 personen resulteerde de combinatie van hydroxychloroquine en azithromycine in een klinische verbetering die significant leek in vergelijking met de natuurlijke evolutie bij patiënten met een definitief resultaat, zoals beschreven in de literatuur. In een cohort van 191 Chinese patiënten, waarvan 95% antibiotica kreeg en 21% een associatie van lopinavir en ritonavir, was de mediane duur van de koorts 12 dagen en die van de hoest 19 dagen bij de overlevenden, met een 28% casestudy (18)," zei het onderzoeksteam.

Het team ging verder met te zeggen: "Dus, naast haar directe therapeutische rol, kan deze associering een rol spelen bij het beheersen van de ziekte-epidemie door het beperken van de duur van de virusverspreiding, die bij gebrek aan een specifieke behandeling enkele weken kan duren. In ons instituut, dat 75 individuele kamers bevat voor de behandeling van zeer besmettelijke patiënten, hebben we momenteel een omloopsnelheid van 1/3, waardoor we een groot aantal van deze besmettelijke patiënten met vervroegd ontslag kunnen opnemen. Chloroquine en hydroxychloroquine zijn uiterst bekende geneesmiddelen die al aan miljarden mensen zijn voorgeschreven."

"Tot slot bevestigen we de doeltreffendheid van hydroxychloroquine in verband met azithromycine in de behandeling van COVID-19 en de potentiële doeltreffendheid ervan in de vroege aantasting van de besmettelijkheid. Gezien de dringende therapeutische noodzaak om deze ziekte met effectieve en veilige geneesmiddelen te behandelen en gezien de verwaarloosbare kosten van zowel hydroxychloroquine als azithromycine, zijn wij van mening dat andere teams deze therapeutische strategie dringend moeten evalueren, zowel om de verspreiding van de ziekte te voorkomen als om patiënten te behandelen voordat er ernstige onomkeerbare ademhalingscomplicaties optreden," concludeerde het team.

28 maart Update: In een Twitter-posting, zei Prof. Raoult: "Onze studie betreft 80 patiënten, zonder controlegroep, omdat we ons protocol aanbieden aan alle patiënten zonder contra-indicatie. Dit is wat de Eed van Hippocrates, die we hebben afgelegd, ons dicteert."

Didier Raoult

Hieronder staat een grafiek met de resultaten van hun tests.

 

SARS-CoV-2 PCR van de nasofarynx monsters gedurende een tijd. Zwarte balken: aantal patiënten met beschikbare resultaten, grijze balken: aantal patiënten met PCR Ct waarde.

Bron: Coronavirus cure: French researchers completed new additional study on 80 patients, results show a combination of Hydroxychloroquine and Azithromycin to be effective in treating COVID-19 | Tech News | Startups News