www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van de profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

Hoe het Coronavirus het podium voor de EU in de eindtijd instelt

De huidige uitbraak van het coronavirus is geen gebeurtenis die in de Bijbel wordt voorspeld voor de zevenjarige Verdrukking. De wereld is gewoon nog niet in die periode gekomen. Het is echter wel belangrijk voor de bijbelse profetie, omdat het de weg vrijmaakt voor de vervulling op korte termijn van vele eindtijdprofetieën. Dat is niet verwonderlijk. Politici maken gebruik van tijden van onrust, rampen en angst om veranderingen door te voeren die mensen anders niet zouden accepteren. Hier zijn slechts een paar dingen om te verwachten in de komende dagen:

1) Oproepen om een sterke leider van de Europese Unie

Vanaf dit moment heeft het coronavirus de Verenigde Staten harder getroffen dan welk ander land dan ook. Maar als je de Europese Unie als één natie beschouwt en het totaal van de gevallen en de dodelijke slachtoffers van alle lidstaten bij elkaar optelt, dan heeft het coronavirus de Europese Unie harder getroffen dan wie dan ook. In een vroeg stadium hebben de leiders van de EU en veel individuele naties het idee van het sluiten van de grenzen weer opgepakt. Aanvankelijk konden de infecties in Italië zich over het hele Europese vasteland verspreiden. Velen geloven dat dit vermeden had kunnen worden met een sterk uitvoerend orgaan. Met gecentraliseerd gezag had één enkele Europese leider de grenzen kunnen sluiten en veel eerder tot sluiting kunnen overgaan. In plaats daarvan voerde elk land zijn eigen beleid. Wanneer de coronaviruspandemie ten einde loopt, zullen velen wijzen op het falen van het leiderschap van de EU en dit gebruiken als excuus om aan te dringen op de oprichting van een sterk uitvoerend orgaan om de EU te leiden. Dit is het standpunt dat veel profetiedeskundigen denken dat de Antichrist zal innemen. Als dat zo is, zal hij waarschijnlijk de leiding nemen over een meer verenigde en machtige EU. Waarom? Omdat het coronavirus waarschijnlijk zal leiden tot een verdere eenwording van de EU.

2) Oproepen tot verdere integratie van de Europese Unie

Het coronavirus heeft Italië verwoest. De op drie na grootste economie van de Europese Unie en de achtste grootste ter wereld, de Italiaanse economie, is sinds 9 maart daadwerkelijk gesloten. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, die geld kunnen drukken voor zakelijke reddingsoperaties en stimuleringscheques, heeft Italië zijn eigen munt niet in handen. Net als andere EU-landen gebruikt Italië de euro, en dat betekent dat ze hun staatsschuld in euro's hebben. De enige manier waarop Italië zijn schulden kan betalen is door belastingen te innen. Als de economie inzakt, dan doet de belastinginning dat ook. Dit betekent dat Italië binnenkort het epicentrum van een enorme schuldencrisis zal zijn.

Herinnert u zich de Griekse schuldencrisis? In 2010 had Griekenland een reddingsoperatie van 110 miljard euro nodig. Ze konden hun schuld niet betalen, en ze konden geen euro's bijdrukken. Het vooruitzicht van wanbetaling veroorzaakte bijna een tweede financiële crisis, die de recessie van 2008-2009 op zijn kop zette. Toch blijft de Griekse schuld op een onhoudbaar niveau. Vanaf het derde kwartaal van 2019 bedroeg de Griekse schuld 178% van het bruto binnenlands product (bbp) - de slechtste schuldquote in de EU. De op één na slechtste? Italië met 137%. Maar de Italiaanse economie is tien keer zo groot als die van Griekenland. Als Italië zijn staatsschuld niet nakomt, zullen enkele van de grootste banken in Italië en Europa insolvent worden. De gebeurtenis zal een wijdverbreide financiële besmetting veroorzaken in het wereldwijde financiële systeem. De daaropvolgende ineenstorting van de wereldmarkten zal een van de grootste economische depressies in de geschiedenis veroorzaken. Een manier om deze catastrofe te voorkomen? Doe iets wat veel EU-landen hebben gezworen nooit te doen - deel de schuld. Met andere woorden, verdere integratie en de oprichting van een Verenigde Staten van Europa. Ik geloof dat dit onvermijdelijk is, en ik geloof dat dit het uiteindelijke wereldrijk zal creëren dat Daniël voor ogen had (Daniël 2, Daniël 7).

3) Oproepen om beter mensen te volgen

Nu overal ter wereld met lockdowns de wereldeconomie tot stilstand wordt gebracht, worden de oproepen om de economie te heropenen en de mensen weer aan het werk te krijgen steeds luider. Maar hoe krijg je mensen "terug aan het werk" zonder een piek te veroorzaken in nieuwe coronavirusgevallen? Sommige mensen dringen aan op een oplossing waarbij meer mensen worden opgespoord. Zij vinden dat de overheid ieders mobiele telefoon moet kunnen traceren. Wanneer iemand het coronavirus krijgt, kan de overheid gemakkelijk zijn gang nagaan en iedereen vinden die binnen een paar meter van de besmette persoon kwam. Dan plaatsen ze die mensen in een verplichte quarantaine. Sommige landen, zoals Zuid-Korea, doen dit al. Andere mensen geven graag een "bewijs" aan hen die hersteld zijn van het coronavirus. Met deze officiële papieren kun je in het openbaar reizen of weer aan het werk. Sommigen waarschuwen dan dat dit de weg naar autoritarisme is, maar dat is het niet. Als we dit eenmaal doen, zijn we er al. Dit niveau van overheidscontrole over het individu is niet anders dan wat we lezen in Openbaring 13.

4) Oproepen om papiergeld te vervangen door een wereld-crypto-valuta

Het gebruik van papiergeld is drastisch afgenomen in dit nieuwe tijdperk van online bestellen en sociale distantie. Papiergeld is een toevluchtsoord voor bacteriën en virussen, en het zou de verspreiding van het coronavirus kunnen versnellen. Zoek daarom naar politici en wegen die oproepen om een einde te maken aan het gebruik van papiergeld. Ondertussen hebben de overheden moeite gehad om snel ondersteunende betalingen aan de werklozen te leveren. Dit biedt de perfecte dekmantel om een door de overheid gesponsorde virtuele portemonnee en cryptocurrency te implementeren. Het zal gemakkelijk zijn voor mensen om zich aan te melden. Ze bieden een paar duizend dollar aan iedereen die zich aanmeldt voor het virtuele portemonneeprogramma van de overheid. Zodra iedereen zich aanmeldt, zal de regering het gebruik van alle valuta elimineren, behalve haar eigen cryptocurrency. Dit zal de overheid gedetailleerde kennis geven van elke verkoop en aankoop waar je bij betrokken bent. Het zal hen ook de mogelijkheid geven om de voorwaarden van al die transacties te controleren. En als ze iets niet leuk vinden wat u doet? Ze kunnen de toegang tot uw virtuele portemonnee afsnijden, waardoor u niet meer in aanmerking komt voor handel. De technologie om dit systeem te implementeren bestaat al, en de Bijbel vertelt ons dat het eraan komt. Het zegt dat de Antichrist dit systeem zal implementeren: "Hij eiste dat iedereen - klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf - een merkteken kreeg op de rechterhand of op het voorhoofd. En niemand kon iets kopen of verkopen zonder dat merkteken..." (Openbaring 13:16-17).

5) Verminderde vraag naar olie

Het coronavirus heeft fabrieken stilgelegd, vliegtuigen aan de grond gezet en een daling van het aantal auto's op de weg veroorzaakt. De wereldwijde vraag naar olie is met 29 miljoen vaten per dag gedaald tot een niveau dat voor het laatst in 1995 werd bereikt. De olieprijs is gedaald van ongeveer 60 dollar per vat aan het begin van het jaar tot ongeveer 25 dollar per vat vandaag. Uiteraard heeft dit een ongekende impact gehad op de wereldwijde olie-industrie.

In maart heeft de OPEC geprobeerd een productieverlaging te coördineren met Rusland. Toen Rusland nee zei, reageerde Saoedi-Arabië met een verhoogde productie. Sommigen denken dat hun doel was om marktaandeel te veroveren, de prijzen te verlagen en Rusland terug te dwingen naar de onderhandelingstafel. Anderen denken dat hun doel was om de Amerikaanse schalieproducenten te schaden, van wie velen niet kunnen overleven bij $25 per vat olie. Ongeacht hun ware bedoelingen, hadden de acties van Saoedi-Arabië een diepgaande en negatieve impact op Rusland. Eerder deze maand stemden ze in met productievermindering, maar je kunt er zeker van zijn dat Vladimir Poetin niet blij is. Het verliezen van een hoog geprofileerde olieprijsoorlog en verlies van miljarden dollars per dag aan oliewinsten zal hij niet snel vergeten.

Terwijl Saoedi-Arabië een voordeel heeft met de oliereserves, heeft Rusland een groter voordeel in het militaire domein. Wat gebeurt er als Rusland Saudi-Arabië binnenvalt? Het Midden-Oosten is de thuisbasis van ongeveer 40% van de bewezen oliereserves in de wereld. Als Rusland het Midden-Oosten zou beheersen, zouden ze de olie van de wereld kunnen beheersen. Slechts twee landen staan Poetin in de weg - de Verenigde Staten en Israël. Als een wereldwijde depressie, de Opname, of een andere grote gebeurtenis het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten verandert, zal alleen Israël tussen Rusland en de volledige dominantie van de wereldwijde oliemarkt staan. De hoge inzet stimuleert Rusland om samen te werken met Iran en zo Israël uit te schakelen. Dit zal hun collectieve greep op de regio veiligstellen.

De Bijbel zegt dat dit zal gebeuren. Meer dan 2600 jaar geleden onthulde Ezechiël dat een alliantie van Rusland, Iran, Turkije en andere regionale landen een verrassingsaanval op Israël zal uitvoeren vanuit het noorden (Ezechiël 38-39). Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 hebben we elk van de genoemde grote spelers hun troepen zien verplaatsen naar Syrië. Rusland en zijn bondgenoten zitten momenteel aan de noordelijke grens van Israël, wat de richting is van waaruit Ezechiël zei aan te vallen (Ezechiël 38:15; Ezechiël 39:2). We kijken al een aantal jaren naar God die het toneel heeft gezet voor dit conflict. De door de coronavirussen veroorzaakte olieprijsoorlog is een reden te meer om te verwachten dat we de vervulling van Ezechiël 38-39 dichterbij zullen zien komen.

De Eindtijd benadering

Het woord "coronavirus" komt niet voor in de Bijbel, en wat we nu zien is niet één van de gebeurtenissen uit de Verdrukking. Echter, het coronavirus is één van de algemene tekenen die Jezus zei om naar uit te kijken, en het maakt de weg vrij voor de Opname van de kerk en de komst van de Verdrukking. Toen Jezus gevraagd werd om de tekenen van Zijn komst te beschrijven, haalde Hij pandemieën aan, net als die welke we nu ervaren als een belangrijk teken (Lucas 21:11). Maar dit was niet het enige teken dat Hij zei naar te kijken. Hij zei om te kijken naar het Joodse volk in het land Israël (Jeremia 23:7-8)... Hij zei om te kijken naar het Joodse volk dat weer in het bezit is van Jeruzalem (Lucas 21:24-28)... En Hij zei om te kijken naar het Evangelie dat gepredikt wordt tot aan de uiteinden van de aarde (Matteüs 24:14).

De profeten zeiden ook dat ze moesten uitkijken naar tekenen. Ze zeiden dat ze moesten kijken naar een tijd waarin reizen en kennis zullen toenemen (Daniël 12:4)... Een tijd waarin Israël "een buitengewoon groot leger" heeft (Ezechiël 37:10)... De opkomst van Gog en Magog (Ezechiël 38-39)... De opkomst van een nieuw leven ingeblazen Romeins Rijk (Daniël 2, Daniël 7, Openbaring 17)... De opkomst van het wereldbestuur (Openbaring 13): 7)... En de opkomst van één wereldwijd valutasysteem (Openbaring 13:16-17)... We zien al deze tekenen vandaag de dag, en Jezus beval ons om ernaar uit te kijken. Hij waarschuwde ons om niet slapend gevonden te worden als de Meester zonder waarschuwing komt (Marcus 13:36). Het coronavirus is Gods wake-up call voor hen die nog sliepen. Het vormt het toneel voor de Opname van de Gemeente, de komst van de Antichrist en de Tweede Komst van Jezus Christus. Zorg dat je niet meer slaapt!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, April 2020