www.wimjongman.nl

(homepagina)

Coronavirus luidt het einde van de globalisering in

De Frans-Israëlische filosoof en socioloog Shmuel Trigano ziet de pandemie als een sterke herinnering aan de beperkingen van de naties en de mensheid zelf.

door Rona Tausinger - 4 juni 2020

( )

Shmuel Trigano. Foto: Yossi Zeliger

Een van de meest vruchtbare intellectuele geesten van het hedendaagse jodendom is weinig bekend in Israël. Shmuel Trigano, een Joods-Frans-Israëlische socioloog en filosoof, onderzoekt het Joodse denken in de wereld en de Joodse wereld in de context van metafysica, filosofie, politiek en sociale wetenschappen. Hij heeft 25 boeken geschreven, waarvan er vier in het Hebreeuws zijn vertaald.

In een speciaal interview met Israel Hayom deelt Trigano zijn gedachten over wat de coronaviruspandemie voor de mensheid betekent.

Vr: Uw laatste boek, The Jewish State Beyond Normalization, wees op de cyclische aard van rijken en wees op het rijk van de Europese Unie. Wat zal het post-corona-tijdperk inluiden voor dat rijk?

"Ik denk dat het tijdperk van de corona de dood van het Europese Rijk betekent. Vanaf het begin van de 21e eeuw worden we geconfronteerd met het verschijnen van een nieuw imperium: de EU, een nieuw regime dat de geldigheid van een natiestaat in twijfel trekt. Dat werd gecombineerd met een nieuw autoritair geloof: dat van het postmodernisme, een ideologie die leidde tot de teloorgang van de moderne beschaving en de ontmanteling van de werkelijkheid. Ik dacht altijd al dat het een creatie was die niet lang kon duren - volkeren die elkaar niet begrijpen, op een manier die de lokale afspraken vernietigde, en ook op het gebied van de mensenrechten".

Vr: Wat is volgens u de bron van het coronavirus?

"Ik zie het coronavirus als een ziekte die geworteld is in de globalisering en die ook de globalisering zal vernietigen. Het is het einde van de globalisering. Als het om de overheid gaat, zien we een antiglobaal fenomeen waarbij alle [EU-]landen terugvallen op hun natiestaten, op de grenzen, op het politieregime, op de sluitingen.

De volkeren barricaderen zichzelf achter de grenzen. Elk land houdt zijn middelen voor zichzelf. Dit zijn tekenen van een terugtrekking uit de globalisering. We zagen dat de verzwakking van de natiestaat leidde tot de verwaarlozing van de hulp en dat het niet mogelijk is om afhankelijk te zijn van een mondiaal orgaan. Praktisch gezien zijn het de nationale kaders die actief zijn.

"De collectieve identiteit van elk volk wordt versterkt. Corona betekent de terugkeer van naties en staten, een terugkeer naar de nationale structuur en een daadwerkelijke levendige grens. Er is een betekenis aan verbonden, een enorme boodschap uit de hemel. Het is mogelijk dat we dachten dat we elke grens in de natuur konden overbruggen, en dat de mensheid nu ineens ter verantwoording wordt geroepen en terugkeert naar onze kleine gestalte. Ik denk dat de 21e eeuw nu begint. We zijn een nieuw tijdperk binnengetreden.

Vr: Welke uitdagingen voorziet u voor de tijd van de corona?

"Corona vormt een grote uitdaging voor de democratie, bijvoorbeeld. In elk land zijn er deskundigenpanels opgericht: artsen, wetenschappers, statistici - een kring van mensen die niet democratisch gekozen zijn, en waarop geen toezicht is, en die de regeringen 'charmeren'. Politici rusten op een externe autoriteit om beslissingen van groot belang te nemen, zoals persoonlijke vrijheid, lockdowns, inperking van de economie.

Er is sprake van paradoxale spanningen als aan de ene kant duidelijk is dat we een sterke staat en activiteit nodig hebben van een regering die alle macht en instrumenten concentreert, maar aan de andere kant is de staat zwak en afhankelijk van het gezag van deskundigen om haar weg te bepalen. Dit is een grote schande voor de moderne mensheid, die dacht alles te kunnen controleren."

Vr: Beschrijft u de overmoedigheid van de kant van de mensheid?

"Correct. Als het coronavirus een spiritueel of symbolisch aspect heeft, dan is dat het idee dat er een grens is aan waar de mensheid over kan heersen. Globalisering is een droom van potentie, een gevoel van directheid en verbondenheid. Corona illustreert het principe van de beperkingen van het menselijk bestaan. Niet alleen de "mens" in "mensenrechten", maar ook de mens als referentie voor alles.

"Corona waarschuwt ons voor het te dicht bij de afgrond komen. Neem bijvoorbeeld de trans-humanistische benadering, die de mens zozeer wil vergoddelijken dat hij de Schepper wordt. Volgens die benadering kunnen de biologische beperkingen van de mens worden overwonnen, en ook al bevinden we ons zogenaamd in een bijzondere situatie van wetenschap en technologie, zelfs in die mate dat het mogelijk is om een mens te creëren. Corona trekt die moderne theorie in twijfel, die een mens wil herscheppen door middel van gendertheorie, biotechnologie en bio-humanisme".

Bron: 'Coronavirus heralds the end of globalization' - www.israelhayom.com