www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het coronavirus is een heimelijk virus dat gedragen kan worden door mensen die GEEN koorts of hoestsymptomen vertonen... detectie is bijna onmogelijk onder de huidige richtlijnen van de overheid.

()

Mike Adams - 25 januari 2020

Het Coronavirus verspreidt zich onder mensen die geen zichtbare symptomen vertonen. Dit betekent dat het opsporen van de dragers van het virus uiterst moeilijk zal zijn, aangezien bijna alle gezondheidsfunctionarissen over de hele wereld op zoek zijn naar ademhalingssymptomen zoals hoesten, niezen en ademhalingsmoeilijkheden.

Sommige dragers van deze zich snel verspreidende stam van het coronavirus vertonen geen koorts en geen hoest, maar vertonen in plaats daarvan symptomen van diarree, braken en pijn op de borst.

"Tot nu toe zijn de officiële aanwijzingen voor de symptomen van het Wuhan-virus beperkt gebleven tot koorts en symptomen van aandoeningen van de luchtwegen, zoals hoesten, ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid", meldt The Epoch Times:

Echter, volgens de lokale media een rapport van artsen en deskundigen van het Renmin Ziekenhuis van de Universiteit van Wuhan op vrijdag waarin nota is genomen van de verschijning van de eerste symptomen die niet gerelateerd zijn aan de luchtwegen.

Het zei dat veel patiënten die het virus hebben opgelopen geen koorts hadden. Daarom is het simpelweg nemen van de temperaturen van passagiers op vervoersknooppunten niet genoeg om te screenen op het virus.

Drie bevestigde gevallen in de VS, met een totale geheimhouding betreffende in welke ziekenhuizen de patiënten zijn

De overdracht van dit nieuwe coronavirus van mens op mens is al bevestigd, en volgens meerdere bronnen zijn er nu drie bevestigde gevallen in de Verenigde Staten.

Zoals we hadden verwacht, weigeren de CDC en lokale gezondheidsambtenaren de namen vrij te geven van de ziekenhuizen waar deze met coronavirus besmette patiënten worden behandeld en in quarantaine worden gehouden.

De geheimhouding is begonnen.

Ondertussen weigert de Wereldgezondheidsorganisatie tot nu toe om dit tot een wereldwijde pandemie uit te roepen, ook al hebben ze in het verleden wel in hoog tempo nep-pandemieën zoals het "Zika virus" aangegeven.

Wat de Amerikanen moeten weten is dat deze coronavirus-situatie veel erger is dan wat er door de gecontroleerde media wordt gemeld, en dat dragers zelfs aan de beste opsporingsmethoden zullen ontglippen, omdat die methoden allemaal gebaseerd zijn op het zoeken naar koorts en ademhalingsproblemen.

Blijf bij de les.

Bron: BREAKING: Coronavirus a stealth strain that can be carried by people who show NO fever or coughing symptoms… detection almost impossible under current government guidelines | The Common Sense Show