www.wimjongman.nl

(homepagina)

'Amerika is officieel een Burgeroorlog ingestapt waar het niet van zal herstellen', waarschuwen verborgen blijvende Rabbijnen.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 3 juni 2020.

"Ik zal Egyptenaar tegen Egyptenaar opzetten. Ze zullen oorlog voeren met elkaar, elke man met zijn collega, stad met stad en koninkrijk met koninkrijk." Jesaja 19:2 (De Israëlische Bijbel™)

De hele VS is in shock omdat de rellen in het hele land nu de achtste dag ingaan. Er zijn minstens 14 mensen gedood, zwarten en blanken, politie en burgers. Onder zulke erbarmelijke omstandigheden heeft Breaking Israel News zich tot twee gerespecteerde rabbijnen gewend voor uitleg over de profetische bronnen en implicaties van de gebeurtenissen.

Rabbijn Aryeh Weingarten, de oprichter van Karmei Chesed, zag de gebeurtenissen in Amerika als gerelateerd aan soortgelijke gebeurtenissen in Israël.

( )

Aryeh Weingarten (Foto: Breaking Israel News)

"De rellen in Amerika lijken heel veel op een Intifada zoals we die in Israël hebben meegemaakt," merkte rabbi Weingarten op. "Het is alsof God een waarschuwing geeft, maatregel voor maatregel, om het Amerikaanse volk te laten zien hoe vreselijk het is als de wereld verwacht dat Israël zal lijden. Als eerste zaten ze vast in hun huizen, net als de Israëli's die vanuit Gaza onder vuur liggen. We werden in schuilplaatsen gedwongen met angst, en met de dood in de buitenlucht. Nu heeft het Amerikaanse volk daar een voorproefje van gekregen."

"Zodra ze naar buiten mochten, klinkt de sirene, en zitten ze vast door het geweld van hun eigen buren, net als Israëliërs tijdens de Intifada.

"Heel Israël bidt dat het geweld stopt en we willen niet dat iemand lijdt of gekwetst wordt. Maar misschien kan het volk van Amerika nu begrijpen wat we doormaken als er vanuit Gaza raketten op ons af komen, of als een Israëli op elk moment op straat kan worden aangevallen".

Rabbijn Weingarten merkte op dat als het tijd is om het Vredesplan uit te voeren, het duidelijk wordt dat Israël gedwongen zal worden om het land te verdelen, en dat in directe strijd met de Bijbelse wet.

"En nu wil de Amerikaanse regering dat Israël wegloopt uit het land waar God ons zei te beschermen, het land waar we na 2000 jaar eindelijk naar mochten terugkeren," zei Rabb Weingarten. "God verhoede het, maar als de VS ons daartoe dwingt, zal er dan een andere maatregel zijn om hen te leren wat het betekent om hun land te moeten verlaten? Ik kan het me niet voorstellen, maar wie had zich het coronavirus kunnen voorstellen en dan deze rellen?"

Rabbijn Yosef Berger, de rabbijn van Koning Davids graf op de berg Zion, was het ermee eens, en merkte op dat dit inderdaad een maatregel was.

"Maimonides leerde dat zodra de ballingschap begon en profetie de wereld verliet, een van de weinige manieren waarop God rechtstreeks tot ons kan spreken, door middah k'negged middah (maat voor maat) is. Hij laat ons boodschappen zien door middel van wat er in de wereld gebeurt."

Het is duidelijk dat er historische redenen kunnen worden gevonden om te verklaren wat er gebeurt en deze moeten worden herkend. Maar vanuit Bijbels perspectief is het niet verwonderlijk dat Amerika lijdt onder een burgeroorlog, wat het ook echt is, niet meer en niet minder.

"Verschillende verborgen tzaddikim (rechtvaardige Joodse mystici) waarschuwden dat dit zou gebeuren. Dit is het proces dat voorafgaat aan de uiteindelijke verlossing, waarbij de boze delen van Edom worden onthuld om te worden weggebrand. Edom kan zich niet meer bij Israël voegen totdat het gezuiverd is, totdat de haat en de bloeddorstige aspecten geopenbaard en verworpen zijn".

Rabbi Berger had het over een profetie in Jesaja met betrekking tot een aspect van de Exodus uit Egypte dat zal terugkeren voor de uiteindelijke verlossing.

 Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat zij zullen strijden, eenieder tegen zijn broeder, en eenieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden. Ik zal hun plannen in de war brengen. Dan zullen zij hun afgoden raadplegen, de dodenbezweerders, de geesten van doden, en de waarzeggers. Jesaja 19:2-3

"Zoals de naam al aangeeft, is de grootste kracht van de Verenigde Staten in hun eenheid. Het coronavirus, en nu deze burgeroorlog, heeft dat vernietigd. Ik heb met verschillende verborgen tsaddikim (heiligen) in Jeruzalem overlegd en zij waren het er allemaal over eens dat de Verenigde Staten hier zich niet van zullen herstellen.

( )

Rabbijn Yosef Berger kijkt toe hoe zijn Torah betreffende de Messias is voltooid. (Foto: Davids graf/Rabbi Yosef Berger)

"We zitten in een tijdperk waarin de macht niet van de regering komt, maar van de Ene Ware Heerser: Hasjem. Het hele punt hiervan is dat het volk het hele concept van een menselijke heerser verwerpt. Amerika moet zich bekeren en dat geldt ook voor Israël, net zoals het berouw van Egypte de Joden omvatte. Toen Abraham zijn verbond met God sloot, als onderdeel van het verbond, beloofde God dat hij het oordeel in Egypte zou brengen. Het berouw was voor Farao om de Joden weg te sturen. Niet alleen om ze te laten gaan, maar ook om ze actief weg te sturen. Hetzelfde gold voor Cyrus.

"De Joden in Amerika zijn nog slechter af dan de niet-Joden. De niet-Joden kunnen zich bekeren waar ze zijn, de vloek afwenden en gezegend worden door Israël te zegenen. Maar de Joden in Amerika moeten hierheen komen als ze enige hoop willen hebben."

Bron:America has Officially Entered a Civil War it won't Recover from' Hidden Rabbis Warn - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.