www.wimjongman.nl

(homepagina)

Beste Mr. President;

Israëlische generaals voor Trump:< br> 'We vertrouwen erop dat u het soevereiniteitsplan van Netanyahu steunt'

Een groep Israëlische generaals schreef een brief aan president Donald Trump waarin men hem bedankte voor zijn steun aan Israël en de bereidheid van zijn regering om premier Binyamin Netanyahu's aanbod te erkennen om de Israëlische soevereiniteit over delen van Judea en Samaria toe te passen.

De open brief werd ondertekend door 18 Israëlische generaals en werd opgesteld door de Habithonistim - de Protectors of Israel-organisatie. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, presenteerde de brief aan president Trump. De brief werd dinsdag ook gepubliceerd in de krant The Hill in Washington DC.

Beste Meneer de President;

Wij schrijven u in naam van meer dan duizend hoge militaire officieren en gevechtssoldaten van de Israëlische Defensiemacht die zich in de afgelopen maanden hebben verenigd om een nieuwe sociale beweging te vormen, genaamd "Habithonistim - Beschermers van Israël".

Wij willen u bedanken voor uw diepe betrokkenheid bij de staat Israël en het Joodse volk.

Wij danken u voor het erkennen van onze soevereine rechten en onze diepe historische en religieuze band met het land Israël, onder andere door te erkennen dat Jeruzalem nu onze hoofdstad is en altijd is geweest, en door de ambassade van de Verenigde Staten naar deze stad te verplaatsen. Wij danken u voor het respecteren van de nationale veiligheidseisen van Israël, onder andere door het erkennen van onze soevereiniteit over de Golanhoogte.

Uw vooruitziende visie op vrede, die een erkenning inhoudt van de soevereine rechten van Israël in Judea en Samaria - de bakermat van de Joodse beschaving - geeft de wind in de rug van duizenden officieren en soldaten van de Israëlische Defensiemacht en bolt de zeilen van de Israëlische natie als geheel.

Meneer de President, dankzij uw vriendschap en visionair leiderschap staan we nu op een historisch kruispunt in de 4000 jaar oude geschiedenis van het Joodse volk in het land Israël. Wij vertrouwen erop dat u zich zult blijven inzetten voor de toekomstige vrede van het volk van Israël en het Midden-Oosten als geheel door samen met premier Benjamin Netanyahu onze soevereiniteit toe te passen op onze oostelijke grens, de Jordaanvallei en op onze steden, dorpen en boerderijen in Judea en Samaria, in overeenstemming met uw visionaire vredesplan.

Zoals de Almachtige God tegen Jozua zei toen hij voor de Jordaan stond, klaar om de Natie van Israël naar het Beloofde Land te leiden, zo zeggen wij u vandaag: "Wees sterk en moedig."

Met diepe dankbaarheid en respect,

Generaal Gershon Hacohen

Generaal Yossi Bachar

Generaal Danny Bitton

Generaal Shalom Kaatabi

Generaal Yossi Kuperwasser

Generaal Zvika Fogel

Generaal Amir Avivi (CEO van Habithonistim - Beschermers van Israël)

Algemene Kledingknafo

Generaal Dovi Yung

Generaal Avigdor Kahalani

Generaal Moshe Sheli

Generaal Nehemia Sokal

Generaal Yitzhak Gershon (Jerry)

Generaal Avi Gur

Generaal Eli Perets

Generaal Amatsia Chen

Generaal Albert Lankry

Generaal Yossi Mikdas

Bron: Israeli generals to Trump | 'We trust you to back Netanyahu's sovereignty plan' - US & Canada - Israel National News