www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hooggerechtshof staat moslims toe een moskee te bouwen op de Tempelberg.

Door David Sidman 13 januari 2020.

 Ik zal ze naar Mijn heilige berg brengen en laat ze zich verheugen in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en opofferingen zullen welkom zijn op Mijn mizbayach; want Mijn Huis zal een huis van gebed voor alle volken worden genoemd." Jesaja 56:7 (De Israëlische Bijbel™)
()

Alsof de massale Al-Aksa Moskee nog niet genoeg was, heeft het Hooggerechtshof van Israël een petitie van de Regavim-beweging om de bouw van een moskee aan de Poort van Barmhartigheid op de Tempelberg te voorkomen, verworpen. Het hof beweerde dat ze "niet betrokken willen raken" bij dit soort geschillen, tenzij het gaat om "extreme omstandigheden".

Het is niet de eerste keer dat de Moslim-Waqf ten koste van oude relikwieën op de Tempelberg illegaal constructies heeft gebouwd die ze uiteindelijk hebben omgebouwd tot moskeeën. In het verleden heeft de Waqf hetzelfde gedaan bij Salomo's Stallen en de Huldah Poorten.

De Regavim-beweging deed een beroep op het Hooggerechtshof en benadrukte dat de staat zelf dit liet gebeuren ondanks het feit dat "de Waqf-raad en Hamas-agenten illegaal ingebroken hebben op de compound en van daaruit vijandige activiteiten hebben uitgevoerd" en vroeg om een gerechtelijk bevel om de compound te sluiten, maar de staat stelde geen dergelijke maatregel vast.

Regavim antwoordde op het besluit zeggend: "Wat betreft de basiswetten van de menselijke waardigheid, heeft het Hooggerechtshof wetten die door de wetgevende tak zijn aangenomen, nietig verklaard. Ze hebben de wet van 'Welkomstcommissies' nietig verklaard die bloeiende joodse steden hebben vernietigd omdat ze geen enkele vorm van discriminatie in Israël zouden toestaan. Maar als er dagelijks sprake is van discriminatie van de menselijke waardigheid tegen Joden op de Tempelberg, dan is dat wat hen betreft prima. Deze keer heeft het Hooggerechtshof besloten geen activisten te zijn en heeft het het Joodse recht opgegeven om op hun heiligste plaats te aanbidden."

Bron: Supreme Court Allows Muslims to Build Mosque on Temple Mount - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.