www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat zegt de Bijbel over de Israëls recente vredesakkoorden?

"Getuigen van Jezus is profeteren" Openbaring 19: 10 (NRD)

()

Door Britt Gillette op 17 september 2020

In de afgelopen decennia heeft geen enkel deel van de wereld meer conflicten en voortdurende vijandigheid gekend dan het Midden-Oosten. Een ketel van etnische, politieke en religieuze botsingen, velen geloven dat de vonk die de Derde Wereldoorlog zal laten ontbranden zal komen uit het Midden-Oosten. Centraal in het voortdurende conflict in de regio is de moslimvijandigheid jegens Israël en de geschillen over de controle over Jeruzalem en de Tempelberg. Dit zijn precies de gebeurtenissen waarvan de Bijbel zegt dat ze in de laatste dagen zullen plaatsvinden. De Bijbel zegt dat Jeruzalem als een "bedwelmende beker" is, een "niet te tillen steen voor alle volken" (Zacharia 12:2-3). Dat is precies wat we gezien hebben.

Het herstel van Israël in 1948 leidde ertoe dat de naburige Arabische landen hen de oorlog verklaarden. In de jaren die daarop volgden, vocht Israël niet minder dan vier conventionele oorlogen met zijn buren en was steeds bezig met zich voorbereiden op totale oorlog. Gedurende deze hele 72-jarige geschiedenis hebben de Arabische naties in het Midden-Oosten Israël gezien als een dodelijke vijand. De enige uitzonderingen waren vredesverdragen met Egypte (1979) en Jordanië (1994). Maar ondanks deze verdragen blijven veel van de burgers van deze twee landen vijandig tegenover de Joodse staat. Is dat aan het veranderen? Sommigen zeggen van wel, en zij wijzen op recente gebeurtenissen die beloven het Midden-Oosten te transformeren.

Een van die gebeurtenissen vond vorige maand plaats. Toen Israël zijn eerste vredesakkoord ging sluiten met een Arabische buur sinds het Verdrag van 1994 met Jordanië. Op 13 augustus kondigde president Trump het 'Akkoord van Abraham' aan, een vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Het Abraham Akkoord is opmerkelijk omdat de VAE de eerste Perzische Golfstaat (en slechts de derde Arabische staat) is die volledige diplomatieke betrekkingen met Israël aanknoopt. Uiteindelijk belooft de overeenkomst om nauwere culturele, economische en militaire banden tussen de twee naties op te bouwen. Diplomaten beweren dat het Akkoord een model is voor het creëren van een nieuw tijdperk van vrede en welvaart in het Midden-Oosten.

Minder dan een maand na het nieuws van het Akkoord van Abraham kondigde President Trump een soortgelijk vredesakkoord aan tussen Israël en Bahrein. Net als de VAE zal Bahrein volledige diplomatieke betrekkingen met Israël aanknopen. Alsof dat met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein nog niet genoeg was, heeft Trump intussen een andere deal gesloten waardoor Servië en Kosovo Jeruzalem als de hoofdstad van Israël erkennen.

Wat betekenen deze overeenkomsten? Luiden ze echt een nieuw tijdperk van vrede in het Midden-Oosten in? Sommigen denken van wel. Maar het is waarschijnlijker dat het een groeiende erkenning is van veel Arabische moslimlanden, van hun gemeenschappelijke behoefte om de groeiende invloed van Iran in de regio tegen te gaan. Al deze landen hebben er gezamenlijk belang bij om de regionale ambities van Iran te dwarsbomen, ook al betekent dat samenwerking met Israël. Alleen al om die reden geloven veel mensen dat we binnenkort soortgelijke vredesakkoorden zullen zien tussen Israël en andere Arabische landen, zoals Oman en Saudi-Arabië.

Staat dit allemaal in de Bijbel? En zo ja, wat betekent dat dan?

Het Zevenjarige verdrag

Onderzoekers van Bijbelprofetie hebben onmiddellijk aandacht voor het vredesakkoord met Israël. Waarom? Omdat de Bijbel zegt dat een Israëlisch vredesverdrag een centrale en belangrijke rol speelt in de eindtijd. Meer dan 2500 jaar geleden zei Daniel dat een machtige heerser een verbond of verdrag met Israël zal maken voor een periode van zeven jaar (Daniël 9:27). Dit verdrag start de zeven jaren durende Verdrukking en maakt van de heerser erachter een belangrijke speler op het wereldtoneel. Wie is deze heerser? Niemand anders dan "de man van wetteloosheid" himself (2 Tessalonicenzen 2:3) – de Antichrist.

Geldt een van de recente vredesakkoorden als het verdrag van Daniel 9:27? Sommigen zeggen ja. Zij wijzen erop dat het verdrag van Daniel 9:27 een verdrag is dat "met velen" wordt gesloten, en in dit geval zien we overeenkomsten tussen Israël en vele landen – de VAE, Bahrein, Kosovo en Servië – met het vooruitzicht dat er in de nabije toekomst meer landen zullen toetreden. Maar daar beginnen en eindigen de overeenkomsten.

Het Verdrag dat in Daniël 9:27 wordt beschreven, is vastgesteld voor een specifieke periode – zeven jaar. Geen van de recente vredesakkoorden met Israël noemt een periode van zeven jaar. Maar ook, de man achter het verdrag van Daniël 9:27 is een specifiek individu: de Antichrist. Dit is belangrijk om op te merken.

Want als het gaat om de recente vredesakkoorden met Israël, is de drijvende diplomatieke kracht de Trump-regering geweest, en Donald Trump is niet de Antichrist. Ondanks wat veel van zijn politieke tegenstanders denken of zeggen, past hij gewoon niet in dat profiel. De Bijbel beschrijft het leven en de tijd van de Antichrist. Het geeft details over zijn etnische achtergrond en politieke carrière. Net als Barack Obama voor hem, voldoet Donald Trump niet aan de beschrijving.

Terwijl mensen elke Amerikaanse President van de afgelopen decennia er wel van hebben beschuldigd het beest van openbaring te zijn, zegt de Bijbel dat de Antichrist de leider zal zijn in het herstelde Romeinse Rijk (Daniël 7). Hij zal komen uit het volk van het Italiaanse schiereiland (Daniël 9:26), En Hij zal de Assyriër genoemd worden (Jesaja 10:12; Daniël 8:9). Verder zegt de Bijbel dat de Antichrist uit een groep van tien koningen tevoorschijn zal komen (Daniël 7:7-8), en niet al deze tien koningen zullen hun macht vrijwillig afstaan. Drie zullen zich tegen hem verzetten (Daniël 7:8).

Geen van deze verzen beschrijven Donald Trump.

Dus tenzij er een dramatische verandering plaatsvindt, zijn de recente Israëlische vredesakkoorden niet het verdrag zoals beschreven in Daniel 9:27. Maar dat betekent niet dat ze geen profetische betekenis hebben. Naar alle waarschijnlijkheid leggen zij de basis voor het verdrag dat Israël uiteindelijk zal ondertekenen met de Vorst van de Duisternis.

Een tijd van vrede

Hoewel de Bijbel geen andere eindtijd-vredesakkoorden citeert dan in Daniel 9:27, wordt er wel een tijd van relatieve vrede genoemd die Israël in de laatste dagen geniet. De profeet Ezechiël beschreef deze tijd van vrede als een tijd waarin Israël een onbeschermd land zal zijn met niet-ommuurde dorpen - een tijd waarin Israël zal leven in groot vertrouwen over haar veiligheid (Ezechiël 38:11). Gedurende deze tijd zal een massale coalitie van legers Israël vanuit het noorden binnenvallen (Ezechiël 38:15; Ezechiël 39:2), en Rusland zal hen leiden, bekend als de Gog van Magog Oorlog, de indringende naties zijn als volgt:

Rosh = Rusland
Magog = kazachstan, oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, Tadzjikistan en Afghanistan
Perzië = Iran
Cush = Soedan, Ethiopië
Put = Libië
Mesech, Tubal, Gomer, en Beth-togarmah = Turkije

Hoewel de recente vredesovereenkomsten met de VAE en Bahrein niet het verbond is dat in Daniel 9:27 wordt genoemd, geloof ik dat ze het toneel vormen voor de vervulling van Ezekiel 38-39. De strijdlijnen van het Midden-Oosten worden getrokken, en nergens is dat duidelijker dan in de officiële reactie op de onlangs aangekondigde deals.

Het meest voorspelbaar eronder was de reactie van Iran. Volgens Al Jazeera beschuldigde Ayatollah Ali Khamenei de Verenigde Arabische Emiraten van verraad aan de islamitische wereld en de Palestijnen. Hij beloofde de Emirati's voor altijd te schande te maken, en het stigma van hun verraad zal altijd herinnerd worden.

Het is duidelijk dat Teheran tegen deze alliantie is, maar de meest onthullende reactie kwam van de Turkse President – Recep Tayyip Erdogan. Erdogan dreigde de diplomatieke betrekkingen met de VAE op te schorten en zijn ambassadeur terug te trekken nadat de Golfstaat en Israël overeenkwamen de betrekkingen te normaliseren.

Tot voor kort zou dit een verrassing zijn geweest. Turkije is immers al lange tijd een bondgenoot van Israël. Echter, sinds Erdogan aan de macht kwam in 2003, heeft hij langzaam veel van de Turkse democratische instellingen ontmanteld. Hij neemt een antagonistische houding aan tegenover Israël en versterkt de banden van Turkije met Rusland en Iran. Het enige wat overblijft om Turkije permanent in de Russische/Iraanse invloedssfeer te brengen is een duidelijke breuk tussen Turkije en de NAVO.

Terwijl we op dat moment wachten, werken de strijdkrachten van de drie machtigste leden van de Magog alliantie – Rusland, Iran en Turkije – nu samen in Syrië. Dit zet hun gezamenlijke strijdkrachten nabij de grens van Israël. En niet zomaar een grens, de noordelijke grens van Israël. Dit is waar Ezechiël zei dat de invasiemacht vandaan zal komen – ten noorden van Israël (Ezechiël 38:15; Ezechiël 39:2). Is dit toeval? Ik denk het niet. Nooit in de geschiedenis hebben deze drie landen een alliantie gevormd. Nu ze zijn gelegerd direct boven het noorden van Israël.

God blijft het toneel vormen voor de vervulling van de profetieën van Ezechiël 38-39. Turkije heeft een strategische keuze gemaakt door zich aan te sluiten bij Rusland en Iran. De VAE en Bahrein hebben een strategische keuze gemaakt door zich aan te sluiten bij Israël. Als Oman en Saudi-Arabië hetzelfde doen, als verwacht, verklaart dat waarom deze landen geen deel uitmaken van de Gog van Magog alliantie. Uiteindelijk zullen Rusland, Iran, Turkije en hun bondgenoten een overweldigende invasiemacht tegen Israël lanceren (Ezechiël 38:8-9). Als ze dat doen, zal God hen vernietigen en zijn macht en glorie aan de hele wereld tonen (Ezechiël 38:23).

Conclusie

We zullen moeten wachten en zien welke verdere ontwikkelingen plaatsvinden voordat we zeker weten wat de profetische betekenis van deze vredesovereenkomsten zal zijn. Geen van deze overeenkomsten wordt expliciet genoemd in de Bijbel, en geen ervan komt in aanmerking als het verbond genoemd in Daniël 9:27. Echter, collectief zetten ze het podium op voor een profetische gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden – de Gog van Magog invasie.

Nooit in de wereldgeschiedenis hebben de binnenvallende naties van Ezechiël 38-39 zich samengebonden. Vandaag wel. Nooit eerder hebben Rusland, Iran en Turkije legers op de noordelijke grens van Israël geplaatst. Vandaag wel. Israël geniet van vrede met zijn buren en een vals gevoel van veiligheid is het enige ontbrekende ingrediënt. Als dat eenmaal op zijn plaats is, zal het podium worden ingesteld voor de vervulling van de gebeurtenissen beschreven in Ezechiël 38-39. Het is gewoon het laatste teken dat aangeeft hoe dichtbij we zijn aan het einde van dit tijdperk en de tweede komst van Jezus Christus.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, September 2020