www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zal de inauguratie van Biden het Messiaanse tijdperk laten beginnen volgens het boek Daniël?

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 2 december 2020

 

Philadelphia - 18 mei 2019: Voormalig vice-president Joe Biden lanceert formeel zijn presidentiële 2020-campagne tijdens een 'rally' op 18 mei 2019 in het Eakins Oval in Philadelphia.

 

 

 

 "Ik ga u informeren over wat er zal gebeuren als de toorn is beëindigd, want [het verwijst] naar de tijd die is aangewezen voor het einde." Daniël 8:19 (De Israëlische Bijbel)

Yeranen Yaakov, een Orthodox-Joodse eindtijdblogger, schreef een bericht waarin hij een intense en schokkend precieze interpretatie uitwerkte van de profetie in het Boek Daniël. Volgens zijn berekeningen zal het einde van de Edomitische ballingschap van de Joden, het einde van de pandemie van het Coronavirus, én het begin van het Messiaanse tijdperk allemaal samenvallen met een veelbelovende gebeurtenis; de Amerikaanse presidentiële inauguratie.

Het artikel begon met de 'disclaimer' dat "de berekeningen die in dit artikel worden gemaakt, zuiver giswerk zijn op basis van Tora-bronnen. Er is geen basis om te zeggen dat de dingen op deze manier MOETEN gebeuren." Hij brengt vervolgens een vers in dat nauw verbonden is met de pandemische ervaring.

 Ga, mijn volk, treed je kamers binnen, en sluit de deuren achter je. Verberg je voor een klein moment, tot de gramschap voorbij is. Jesaja 26:20

Volgens Yeranen Yaakov beschrijft het woord זעם (za'am) de boosheid van God en verwijst het ook naar het coronavirus dat een manifestatie is van Gods boosheid. Een vers in het boek Daniël verwijst ook naar za'am.

 En zei: "Ik ga u informeren over wat er zal gebeuren als de woede voorbij is, tot [het verwijst naar] de tijd die voor het einde is vastgesteld. Daniël 8:19

Yeranen Yaakov paste dit gebruik van het woord za'am toe op het einde van de ballingschap van de Joden die door Rome, als agent van Edom/Esav, werd begonnen met de vernietiging van de Tweede Tempel in 70 CE.

"Za'am kan specifiek verwijzen naar de coronavirusperiode, maar kan ook verwijzen naar onze hele periode van Galut Edom in het algemeen," legde de blogger uit. "Misschien is het einde van het ene [het coronavirus] het einde van het andere [de ballingschap van de Joden]."

De blogger merkt op dat met de laatste drie woorden de engel Gabriël aan Daniel vertelt dat het einde wordt aangeduid als מועד (moed; een tijd).

"De Hurban van Bayit Sheni [de vernietiging van de Tweede Tempel] vond plaats in 3828," legde Yeranen Yaakov uit. "We zijn nu in 5781. Dat betekent dat er 1953 jaar zijn verstreken sinds de Hurban of, in ieder geval, dat we in het 1953e jaar zijn."

Hij merkte verder op dat het woord 'moed' (een tijd) daar voor het eerst in de Bijbel werd gebruikt.

 Hasjem heeft de tijd vastgesteld: Morgen zal Hasjem deze plaag in het land doen." Exodus 9:5

Hij stelde vervolgens dat het vers [in Exodus] gaat over de plaag van דבר (dever; pest). Dever wordt ook geassocieerd met een menselijke plaag. Dit wordt verder benadrukt door het woord 'plaag' (דבר davar) in dit vers dat precies als dever wordt gespeld (דבר plaag).

Hij merkt ook op dat 'morgen', in Bijbelse termen, morgen kan betekenen, zoals in 24 uur, maar het kan ook betekenen: op een niet-aangewezen punt in de toekomst.

En het woord 'het woord' (הדבר; ha'davar) wordt in Exodus 9:5 herhaald in Deuteronomium.

 

 Nee, het woord is heel dicht bij je, in je mond en in je hart, om het te doen. Deuteronomium 30:14

Midrash (homiletische leerstellingen gebaseerd op de oude Joodse traditie) verklaart dit vers als een verwijzing naar de verschijning van de Messias. De gematria Hebreeuwse numerologie) van dit vers is 1953, het aantal jaren vanaf de vernietiging van de Tempel tot vandaag.

De blogger gaat dan verder om de precieze dag te achterhalen door te verwijzen naar het vers in Daniël.

Toen hoorde ik de man, gekleed in linnen, die boven het water van de rivier was, zweren bij de Eeuwige, terwijl hij zijn rechterhand en zijn linkerhand naar de hemel hief: "Voor een tijd, tijden, en een halve tijd; en als het breken van de macht van het heilige volk ten einde komt, dan zullen al deze dingen worden vervuld." Daniël 12:7

"Aangezien we nu in het 1953e jaar zijn, beginnen we te tellen vanaf de dag na Tish'a Be'av [de negende dag van de maand Av waarop de Tempel werd verwoest," legde Jeranen Yaakov uit. "Maar hoeveel dagen?

Omdat deze verwijzing naar de tijd in Daniël in het meervoud staat, dus meer dan één, verwees de blogger naar het eerste gebruik van het woord מועדים (moadim; tijden) in de Bijbel.

 

 Hasjem zei: "Laat er lichten zijn in de uitgestrektheid van de hemel om de dag van de nacht te scheiden; zij zullen dienen als tekens voor de vastgestelde tijden - de dagen en de jaren; Genesis 1:14

"Het woord ולמועדים (moadim; tijden) is het 173ste woord in de Torah," merkte Jeranen Yaakov op. Hij merkte toen op dat in de context van dit vers, moadim/tijden kon worden begrepen als een verwijzing naar een aantal dagen.

Hij legde toen uit dat 173 dagen na Tisha b'Av, dat op 31 juli 2020 viel, precies op 20 januari 2021 uitkomt.

Concluderend, volgens deze krachtige interpretatie van Daniëls profetie zal het einde van de Edom-verbanning en het begin van het Messiaanse tijdperk precies samenvallen met de inauguratie van de volgende president van de VS.

Bron: Will Biden's Inauguration kick off the Messianic Era According to Book of Daniel?