www.wimjongman.nl

(homepagina)

BIJBELCODES LATEN ZIEN DAT DE VERKIEZINGEN IN DE VS MOMENTEEL VASTLOPEN - HOE HET KAN LEIDEN TOT DE EINDTIJD-APOCALYPS

Door Adam eEiyahu Berkowitz - 11 november 2020

 Daarna zal ik mijn Geest uitstorten over alle vlees; uw zonen en dochters zullen profeteren; uw oude mannen zullen dromen, en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Joel 3:1 (The Israel BibleTM)
 

Joe-Biden /photo door Gage Skidmore via-Wikimedia-Commons

 

 

Een rabbi die zich verdiepte in de geheime codes van de Thora, ontdekte dat de huidige verkiezingscrisis in de VS wordt onthuld met verwijzingen naar de negatieve spirituele krachten die de linkervleugel voeden en die geworteld zijn in de val van de Hof van Eden. De rabbi waarschuwt dat als de linkse agenda niet wordt gerealiseerd, de coronaviruspandemie het einde der dagen kan worden, dat net als in de bijbelse zondvloed zou fungeren als de vuurproef die het grootste deel van de mensheid zou doden.

2020 VERKIEZINGEN: IN VEEL OPZICHTEN UITZONDERLIJK

Het is acht dagen geleden dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen werden gehouden en ondanks de media, die verklaarden wie zij als winnaar beschouwen, is het onbetwistbare feit dat geen enkele winnaar is uitgeroepen door de daartoe aangewezen regeringsinstanties. De uitslag van de verkiezingen is nog niet officieel. De winnaar wordt officieel gecertificeerd door het Kiescollege en vervolgens door de Senaat, Het Huis van Afgevaardigden en de Nationale archieven. Vertegenwoordigers van het Kiescollege van elke staat komen op de eerste maandag na de tweede woensdag in december in hun respectievelijke hoofdsteden bijeen. Dit jaar valt die datum op 14 december. De laatste stap in het proces vindt plaats op 6 januari wanneer het Congres bijeenkomt om de stemmen te tellen en officieel de winnaar te bevestigen.

En in ieder geval, de stembiljetten worden nog steeds geteld in sommige staten. Dit jaar werd de stemming gekenmerkt door een ongekende hoeveelheid post-stembiljetten als gevolg van de pandemie, een realiteit waar het systeem jammerlijk niet op voorbereid was. Een aantal stemmen die zijn opgestuurd, komen nog steeds aan bij de stembureaus.

Bovendien lijkt het er nu op dat hertellingen onvermijdelijk zullen zijn. De kandidaten waren gescheiden door minder dan een procentpunt in de swingstaten Arizona (11 kiestemmen), Wisconsin (10 kiestemmen), Georgia (16 kiestemmen) en Pennsylvania (20 kiestemmen), en met minder dan twee procentpunten in North Carolina, en slechts iets meer in Florida en Michigan.

De taak is inderdaad ontmoedigend als een ongekend aantal kiezers hun stem uitbrengen. Biden kreeg een record van bijna 77 miljoen stemmen. Maar Trump kreeg bijna 72 miljoen, wat meer was dan welke andere kandidaat, winnaar of verliezer ook bij vorige verkiezingen.

Er zijn momenteel bijna een dozijn rechtszaken in behandeling met betrekking tot de verkiezingen. Het zou ongepast zijn om te speculeren over de aard of de geldigheid van deze zaken voordat ze worden berecht, maar er zijn vele verslagen van onregelmatigheden bij de stemming geweest. Judicial Watch meldde voor de verkiezingen dat een studie van september 2020 aan het licht bracht dat 353 county's 1,8 miljoen meer geregistreerde kiezers hadden dan in aanmerking komende burgers van een kiesgerechtigde leeftijd. Met andere woorden, de registratiecijfers van deze provincies bedroegen meer dan 100% van de in aanmerking komende kiezers. In de studie werden acht staten gevonden met een registratiegraad van meer dan 100% in de gehele staat.

THORA CODES: VERKIEZINGSFRAUDE ONTHULD

Rabbi Matityahu, een expert in Bijbelcodes, maakte een video waarin hij een zeer belangrijke vraag stelde.

"Waren de verkiezingen in de VS frauduleus," vroeg de rabbi. "Trump zei van wel, maar we moeten de Thora controleren die de blauwdruk voor de schepping was. Alles wat er gebeurd is, en gaat gebeuren, is daar te zien.”

 

Rabbi Matityahu Glazerson (Screenshot)

Met behulp van speciale software om verborgen aanwijzingen te vinden in gelijke-afstand letters, vond Rabbi Glazerson een grafiek die overeenkomt met de huidige gebeurtenissen in het boek Numeri, wat de hoofdstukken 7-32 beslaat. Met een kloof van 312, benadrukt Rabbi Glazerson dat dit is zes keer zesentwintig, wat in de gematria (de hebreeuwse numerologie) gelijk is aan de naam van God gespeld als י-ה-ו-ה.

"Twaalf maanden, dat is de Zodiac, en dit vertegenwoordigt een volledige tijdcyclus," zei Rabbi Glazerson in het Hebreeuws.

Aan het begin van de grafiek, in Numeri 7:66, ontdekte Rabbi Glazerson de naam Biden (בידן) en met tussenpozen het woord 'president' ((נשיא Nasi, normaal vertaald als prins) expliciet in de tussenpozen.

"Dit is de beste ontmoeting van deze letters in de Thora," legde Rabbi Glazerson uit. "Dus toen realiseerde ik me dat er hier een speciale boodschap was. Dus begon ik naar meer aanwijzingen te zoeken."

Direct daaronder, vond hij de letters ארהב dat is de afkorting die vaak gebruikt is voor de Verenigde Staten (ארצות הברית). Op de bodem van de grafiek, die de boodschap samenvatte, spelde het woord 'frauduleus' (רמאות). Ook aan de basis van de grafiek stond het woord 'verkiezing' (בחירות) en het Hebreeuwse kalenderjaar (תשפא). Het woord 'oordeel' (משפט) werd ook gevonden.

BIDENS BONDGENOTEN EN HUN BIJBELSE WORTELS IN HET KWAAD

Vervolgens vond hij de naam Amalek (עמלק), de eeuwige vijand van Israël, die, als hij achterwaarts gespeld wordt, de naam is van Bidens running mate, Kamala. De omgekeerde spelling wijst op een hoog niveau van misleiding.

In de grafiek stond ook de naam van Bidens voormalige baas 'Obama' Cאובה), ook achterwaarts gespeld, wat wijst op een gebrek aan eerlijkheid. Het benadrukken van deze eigenschap van oneerlijkheid als het thema, is het woord 'slang' (nachash נחש) die expliciet in het midden van de grafiek staat.

Moshe maakte een koperen slang en zette hem op een standaard; en als iemand door een slang werd gebeten, keek hij naar de koperen slang en herstelde. Numeri 21: 9

"Obama heeft zeker veel gepusht zodat Biden gekozen zou worden," zei Rabbi Glazerson. "En we weten dat Obama niet houdt van Israël of de Thora. Hij gaf veel kracht aan abortus en homoseksualiteit wat tegen de Thora en tegen de zeven Noachidische wetten is. Dit waren de zonden die de zondvloed veroorzaakten, alle vlees corrumpeerden."

Ironisch genoeg is de gematria van het woord slang 358, precies gelijk aan het woord Messias (משיח). Dit is een indicatie van het overweldigende wijdverbreid zijn van misleiding welke de wereld zal domineren aan het einde van de dagen, zoals beschreven door Jesaja.

Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen. Jesaja 59:14

LINKSE AGENDA DIE DE BIJBELSE WERELDWIJDE VERNIETIGING TERUGBRENGT

Rabbi Glazerson legde vervolgens een nogal complex mystiek begrip uit dat eindigde met de relatie tussen man en vrouw als de basis voor de creatie en het voortbestaan. Hij legde vervolgens uit dat na de zondvloed God beloofde dat hij de wereld niet opnieuw zou vernietigen door een vloed, maar we weten dat in de dagen voorafgaand aan de Messias, tweederde van de wereld zal vergaan wat een middel van zuivering zal zijn.

Het zal gebeuren, spreekt Hashem, dat in heel het land tweederde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en eenderde ervan zal overblijven. Zacharia 13: 8

"Dit kan door van alles komen, elke vorm van pestilentie, zelfs zoiets als de corona," legde Rabbi Glazerson uit. "Dit moet gebeuren wanneer deze zeer belangrijke dingen, abortus en homoseksualiteit, overtreden worden."

Rabbi Glazerson vond ook de woorden 'Samael' en 'Lillith'. Rabbi Glazerson heeft over de linkse politieke beweging vaak in mystieke termen gesproken.

"Het is geen toeval dat de linkervleugel zo wordt genoemd," zei Rabbi Glazerson tegen Israël365 News in een eerder interview. "In Kabbalistische (mystieke) termen betekent links din (oordeel), dat gekenmerkt wordt door beperking, of samentrekking."

Het woord smole (links) heeft een verborgen betekenis in het Hebreeuws dat het verbindt met 'Samael', de belangrijkste aartsengel van de dood. De rabbi legde uit dat in de Kabbala (joodse mystiek) de letters sin (ש) en samech (ס) verwisselbaar zijn. Door deze letterwisseling is het woord smole ((שמאל) ('links') identiek aan de naam Samael (סמאל).

Rabbi Glazerson zei dat de linkervleugel de krachten van Samael combineert met Amalek.

Samael is de engel van Amalek. De gematria (Hebreeuwse numerologie) van Samael, 131, plus de gematria van Amalek, 240, in totaal 371," zei Rabbi Glazerson. "Dit is precies gelijk aan de gematria van smole (links). Het links haalt haar kracht van zowel Samael als Amalek.”

"Alles wat het leven in de wereld vermindert is tegen de Thora en tegen Moshiach volgens de samentrekkende aard van de linkerkant van din," zei Rabbi Glazerson. "De linkervleugel promoot deze dingen, zoals abortus, homoseksualiteit, en euthanasie. Zij veroordelen het IDF in de strijd tegen groepen die openlijk om de dood vragen. Links beweert dat ze het doen uit liefde en zorg, maar het is echt omdat ze hun essentie van de linkerkant trekken."

Bron: Bible Codes reveal Current US Election Deadlock, How it lead to in Mass Deaths Worldwide