www.wimjongman.nl

(homepagina)

Overwinnen we de beproevingen en moeilijkheden

 

Hoe overwinnen we de beproevingen en moeilijkheden van dit leven? Elke trouwe christen die deze vraag hoort, zal snel antwoorden, "... door Christus." Die woorden komen van Paulus, die aan de Filippijnen schrijft: "Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft." (Fil. 4:13).

De gebeurtenissen van de laatste maanden hebben velen doen denken aan de vorige eeuw, met twee wereldoorlogen, de Grote Depressie, meedogenloze epidemieën en communistische revoluties.

Plotseling zijn onze gedachten verschoven naar beelden van politie-staat tactieken, welig tierende ziekten, voedseltekorten, transportproblemen en een door de staat gecontroleerde maatschappij.

We hebben de neiging om ons te richten op de opkomende bedreigingen. Natuurlijk vertelt de Bijbel ons dat we een vijand hebben die dit zal gebruiken om zijn web van controle over ons uit te breiden.

We kijken toe, uit angst dat we op een of andere manier de controle zullen verliezen over de stabiliteit die ons leven in de afgelopen decennia heeft gekend. Kunnen we alles verliezen? Voor Christenen is het antwoord op deze vraag een luid "Nee!".

Denk eens te meer aan de dingen die we bezitten en die nooit van ons afgenomen kunnen worden. Denk ook aan het rotsvaste feit dat we door Christus de uitdagingen van dit leven overstijgen:

"Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?" (1 Johannes 5:5). Het vertrouwen van Johannes is intens. Zijn brieven zijn levendig met hoop en belofte.

In feite verwijst hij in het boek Openbaring van Jezus Christus acht keer naar de trouwe "overwinnaars" - waarbij hij een dozijn beloften opsomt:

1 "Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat" (Openb. 2:7).

2 "Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood" (Openb. 2:11).

3 "Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt" (Openb. 2:17).

4 "En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken" (Openbaring 2:26).

5 "Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen" (Openb. 3:5).

6 "Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam" (Openb. 3:12).

7 "Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb" (Openb. 3:21).

8 "Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn" (Openb. 21:7).

Om te eten van de boom des levens, en niet geschaad te worden door de tweede dood - om te eten van het verborgen manna en een witte steen met een nieuwe naam te bezitten - om macht te krijgen over de naties - om gekleed te zijn in witte kleding en permanent gegraveerd te zijn in het Boek des Levens en aanbevolen te worden door Christus aan de Vader en zijn engelen - om een pilaar te zijn in Gods tempel en zijn naam op ons te laten schrijven - om met Hem in zijn troon te zitten - om alle dingen te beërven en een zoon van God te zijn!

Concentreer je op deze dingen en de uitdagingen van dit leven zullen wegsmelten in het perspectief van Zijn liefdevolle vriendelijkheid. Dat is wat je noemt overwinnen! En binnenkort zullen daarover we spreken over die witte steen!

Bron: How Do We Overcome?