www.wimjongman.nl

(homepagina)

Imminentie, normaliteit en de opkomst van het Beest in het licht van het Coronavirus

Gary - 5 april 2020

()

Gegroet, broeders en zusters! Er is zoveel te doen deze week dat heb ik besloten om nog een video te maken om dit artikel te complimenteren. Ik bid dat dit u zal zegenen en bemoedigen naarmate we de dag zien naderen.


Openbaring 6:2 (LSV):

 En ik zag, en zie, een wit paard, en hij die erop zit heeft een boog, en er werd hem een krans gegeven [στέφανος], en hij ging verder met het overwinnen, en dat hij moge overwinnen.

Stéphanos - goed, een krans (slinger), toegekend aan een overwinnaar in de oude atletiekwedstrijden (zoals de Griekse Olympische Spelen).

Corona (van het Latijnse corōna) - slinger, kapel, lauwerkrans, of krans; uitgereikt aan atleten, de goden, of de doden.

()

Het embleem en de vlag van de Verenigde Naties wordt officieel beschreven als:

 Een kaart van de wereld die een azimuth-equidistante projectie voorstelt, gecentreerd op de Noordpool, gegraveerd in een krans bestaande uit gekruiste conventionele takken van de olijfboom... [bron]

()

Zou het Coronavirus, in combinatie met de Verenigde Naties, de krans kunnen vormen die na de opname van de Gemeente aan de Antichrist wordt gegeven om hem te laten opstaan voor een wereldwijde overheersing (Openb. 13:7)? Houd in gedachten dat een belangrijke speler temidden van de pandemie de Wereldgezondheidsorganisatie is geweest, die dezelfde corona/aarde/krans op haar vlag en embleem heeft staan, maar dan zelfs nog meer: een slang (Openb. 12:9):

()

Satan, de huidige vorst van de machten van de lucht (Efeze 2:2) en de god van deze eeuw (2 Kor. 4:4), die momenteel de koninkrijken van de wereld regeert vanuit de hemelse gewesten (Matt. 4:8-9; vgl. Efeze 6:12), zal binnenkort worden neergeworpen volgens Openbaring 12, waarbij hij voor altijd de macht en het prestige verliest die hij ooit had. Hij zal voor altijd uit de hemel worden verbannen. Eenmaal verzwakt door zijn verbanning naar de aarde zal hij proberen de controle over de koninkrijken van de aarde snel terug te krijgen door zijn macht en gezag te concentreren op één man, de Antichrist (Openbaring 12:13; 13:1-4; vgl. 2 Thess. 2:9). Terwijl Christus, toen hij geconfronteerd werd met de verleiding van de duivel om de koninkrijken op aarde te beheersen, "Nee" zei (Matt. 4:10), zal de man van de wetteloosheid "Ja!" zeggen

Vergeet niet dat er in feite een sterrenbeeld is met een ruiter op een paard (Boogschutter) die een boog vasthoudt en die een krans krijgt (Corona Australis). De krans die hij krijgt is vaak afgebeeld, net als de krans op de vlaggen van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie. In de loop van de laatste weken is er een reeks van conjuncties van Mars, Jupiter en Saturnus in Boogschutter geweest die lijkt op de strijd die in Openbaring 12:7-9 is afgebeeld. Daarover heb ik: hier geschreven.

()

- - -

Ik geloof dat 3 en 4 april (4/4) de laatste periode heeft geopend dat uiteindelijk zal leiden tot het echte werk: de opstanding en de opname van Gods kinderen. Het thema van het schuilen is op dit moment erg sterk, zoals ik in de video heb besproken, maar het thema van een open deur is net zo sterk. Het hangt allemaal samen met Openbaring 4. In vers 1 ziet de apostel Johannes een open deur naar de hemel en wordt erdoorheen opgenomen naar Gods troon:

 Na deze dingen zag ik, en zie, een deur geopend in de hemel, en de eerste stem die ik hoorde - als van een bazuin die met mij sprak, zei: "Kom hierheen op, en ik zal je laten zien wat er na deze dingen moet gebeuren".

En drie verzen later ziet hij de opgenomen en verheerlijkte Kerk rond Gods Troon:

 En rond de troon [zijn] vierentwintig tronen, en zittend op de troon zag ik vierentwintig ouderlingen, gekleed in witte gewaden, en op hun hoofden gouden kransen. - Openbaring 4:4 (LSV)

Het getal vier is expliciet verbonden met de betekenis van de deur, in die zin dat de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet de dalet is, wat etymologisch is afgeleid van een glyf die een deur symboliseert. In het moderne Hebreeuws is het woord voor deur namelijk geschrapt. Bovendien heeft een deur vier zijden. Het is geen vergissing dat dit open-deur-beeld in het vierde hoofdstuk van de Openbaring is afgebeeld.

()

Precies vijf jaar eerder, op 4-4-2015, merkte ik voor het eerst dat dit thema van een open deur begon te ontstaan tijdens de derde bloedmaan van de 2014-2015-Bloedmaan Tetrad. Op deze specifieke bloedmaan stond het nummer vier geschreven:

Dit thema leek tot voor kort een beetje te haperen, toen het plotseling weer op het toneel stond. Om te beginnen bereikten een heleboel dingen hun hoogtepunt op vrijdag en gisteren, 4/4, de Grote Sabbat, Nisan 10, waarvan niet in de laatste plaats de Venus-Pleiaden-conjunctie die het astronomische aspect van Openbaring 12:5 zou kunnen zijn geweest. Venus was zo helder dat het eigenlijk de Almanak) maakte. Venus staat voor Christus (Openbaring 22:16).

Over een periode van 24 uur, werd het gecompleteerd op de dag van de samenstand, en waren er vier aardbevingen over de hele wereld met een magnitude van precies 4,7. Nogmaals, vier staat voor een deur, en het getal zeven staat voor voltooiing, volmaaktheid en volheid. Niet lang na de vierde 4,7 was er een 4,6 voor de kust van Syrië. De dichtstbijzijnde stad, Qastal Ma'af, was 44 kilometer verderop. De naam van die stad betekent letterlijk "Fort of Kanaal van Vergeving". Christus, de deur naar de hemel, is onze vesting van vergeving!

Drie dagen eerder werd Idaho opgeschrikt door zijn grootste aardbeving in 36 jaar, toen een aardbeving met een kracht van 6,5 magnitude toesloeg. De breedtegraad van de aardbeving was precies 44,448°N, en precies 44 mijl ten westen van Challis.

Zondag de 10e Abib, op de dag dat we de triomfantelijke intocht van Christus vieren, trof een aardbeving Israël met een kracht van 4,3 magnituden, waardoor de meest zuidelijke stad van Israël-Eilat werd opgeschud. Vergeet niet dat de Venus-Pleiaden-conjunctie, die symbool staat voor het samenkomen van Christus in zijn kerk, op 3/4 begon. Het gebeurde om precies 5:04:05 UTC op 5/4. Twee maanden eerder, slechts anderhalve week na de onthulling van de Deal of the Century, net toen het Coronavirus de krantenkoppen uit de hele wereld begon te overspoelen, schudde een andere grote beving het noorden van Israël voor de kust van Haifa.

Aardbevingen schijnen op het hoogtepunt te zijn geweest, met meer dan 800 bevingen van opmerkelijke grootte, en die in één enkele dag worden gemeld, zoals broeder Barry gisteren vermeldde. Een van de opmerkelijkste bevingen van de laatste tijd was de 5,7 (5 - genade; 7 - voltooiing) die Salt Lake City en de belangrijkste mormoonse tempel ter wereld trof op 18 maart - de grootste beving in de staat in 28 jaar. Deze sloeg de bazuin precies uit de hand van de nepengel Moroni:

()

Door deze schade worden ze gedwongen om de bedrieglijke engel van zijn voetstuk te halen. De engel valt (vgl. Openbaring 12:3-4, 7-9). Laten we ook de enorme beving van 7,7 niet vergeten die Mar-a-Lago deed schudden op het uur dat de Deal van de Eeuw werd onthuld. Dit alles omdat de wereldbevolking juist deze maand de 7.777.777.777.777 kan halen. Deze thema's worden met de dag sterker en duidelijker:

NEEM DE SCHUILPLAATS. DE DEUR STAAT OPEN, MAAR NIET VOOR LANG. HET TIJDPERK VAN GENADE LOOPT TEN EINDE. DE VOLHEID VAN DE HEIDENEN IS GEKOMEN. DE DAG VAN DE HEER BREEKT AAN.

Bron: Imminency, Normalcy, and the Rise of the Beast in Light of Coronavirus - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates