www.wimjongman.nl

(homepagina)

Ankerpunt

Door Hal Lindsey - 31 juli 2020

Verwarring en onenigheid lijken overal rondom te zijn. Overal in de media heerst chaos. In april en mei was het optimisme groot dat de pandemie in de zomer zou verbleken. Maar dat gebeurde niet. De hele wereld lijkt de adem in te houden, wachtend op de volgende klap. De wereldeconomie staat op de rand van chaos.

In de Verenigde Staten is de angst bijna voelbaar. Wat gebeurt er met de Amerikaanse welvaart? Wat zal er gebeuren met de Amerikaanse vrijheden? Wat gebeurt er met de omgeving? Wat gebeurt er met onze jongeren? De straten van de Verenigde Staten lijken steeds meer op de Arabische lente van tien jaar geleden. Goed geïnformeerde Amerikanen bidden dat de catastrofale gevolgen van die omwenteling zich hier niet voordoen.

Het zijn op zijn zachtst gezegd ongemakkelijke tijden. Maar we wisten dat ze zouden komen. Ik heb het er al meer dan vijftig jaar over. We moeten niet wanhopig zijn als we dingen zien gebeuren die God ons vertelde dat ze zouden gebeuren. Te midden van de chaos, moeten wedergeboren volgelingen van Jezus niet bang zijn. In plaats daarvan moeten we niet vergeten dat God van ons houdt en dat Zijn plan voor ons uitwerkt.

1 Petrus 1:3-4 zegt: "Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u."

Overeenkomstig zijn grote genade zijn we opnieuw geboren. In Hem hebben we een erfenis die niet kan vergaan en niet verontreinigd kan worden. Niets wat hier gebeurt kan die erfenis op enigerlei wijze verminderen. We leven in deze wereld, en we hebben hier een missie. Maar we zijn niet afhankelijk van deze wereld voor onze hoop of vreugde.

De kennis dat Jezus uit de dood is opgestaan en vandaag leeft, zou ons krachtige zekerheid moeten geven, ongeacht de omstandigheden die we tegenkomen. 1 Petrus 1:5 zegt dat zij die wedergeboren zijn, "bewaakt worden door de kracht van God door het geloof voor een zaligheid die klaar is om in de laatste tijd geopenbaard te worden."

Onze hemelse erfenis wordt beschermd door God, en wij ook. De verlossing die we nu in Christus hebben, zal op een dag volledig geopenbaard worden in Hem. Onze reactie op zulke wonderbaarlijke gedachten zou duidelijk moeten zijn. Vers 6 zegt: "Hierin verheugt u zich zeer, hoewel u nu al een tijdje, indien nodig, door verschillende beproevingen benauwd bent."

Onze beproevingen zijn echt, maar ze doen niets af aan de glorieuze realiteit van onze plaats in Christus! Vers 10 vertelt ons dat de profeten van weleer de schoonheid van de verlossing die we in Christus ervaren, hebben gezocht, bestudeerd en geprobeerd om het te begrijpen. Vers 12 zegt dat de details van het Evangelie "dingen zijn waar de engelen begerig zijn om zich in te verdiepen."

Maar al te vaak richten we ons op de verkeerde dingen. We beven en vrezen over wereldse gebeurtenissen, terwijl we onze eeuwige positie in Christus met weinig meer dan met een geeuw beschouwen.

Vers 13-16 zegt: "Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig."

Die woorden geven ons een checklist voor hoe we moeten leven, vooral in de laatste dagen van deze tijd. "Bereid je voor op actie" en "blijf nuchter in de geest." Wees niet in overeenstemming met je vroegere begeerten, maar leef in Zijn heiligheid.

"Stel uw hoop volledig vast op de genade die u wordt gebracht bij de openbaring van Jezus Christus. Bevestig uw hoop niet aan de dingen van deze wereld - dingen die snel vergaan - maar veranker uw leven in Gods volmaakte genade.

God zegene je,

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey