www.wimjongman.nl

(homepagina)

Angst, Apathie of Liefde

()

Door Hal Lindsey - 28 mei 2020

In tijden van crisis of gevaar reageren mensen op verschillende manieren. Dit zijn drie van de vele mogelijke reacties. Sommigen worden bang, sommigen doen alsof het gevaar niet echt is, en sommigen wenden zich tot God voor diepere, rijkere manieren. Ik hoop dat je dat laatste hebt meegemaakt.

De huidige wereldwijde pandemie heeft sommigen zo bang gemaakt dat ze verlamd raken. Ze zijn bang om hun huis te verlaten, bang om diep adem te halen, bang voor vrienden en familie, en bang in het algemeen. Dit moet niet het antwoord zijn van de volgelingen van Christus.

1 Johannes 4:18-19 zegt: "Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft."

Anderen doen alsof er geen probleem is. Wanneer je wijst op de vervulling van profetie├źn die rechtstreeks door Jezus zijn gegeven, beschuldigen ze je ervan dat je probeert angst aan te wakkeren. Maar de COVID-pandemie is echt. Het is een van de plagen waarvoor de Heer ons heeft gewaarschuwd in de laatste dagen. Ik ben het ermee eens dat sommigen het hebben overdreven, en dat sommigen hebben geprobeerd het uit te buiten voor politiek gewin. Maar het heeft geen zin om te doen alsof het niet echt of niet belangrijk is.

Degenen die het best toegerust lijken voor de huidige crisis, zijn degenen die wisten dat het eraan zat te komen - degenen die de Bijbelse profetie bestuderen en deze serieus nemen. Zij zijn degenen die zeggen: "Ja, het probleem is echt, maar ik zal niet bang zijn. Dezelfde God die van tevoren over deze ziekte heeft verteld, zegt me ook dat ik op Hem moet vertrouwen als het in de buurt komt".

Hoe beter we Hem kennen, hoe beter we Zijn liefde, Zijn zorg en Zijn kracht kennen. Hem kennen betekent vertrouwen hebben dat Hij altijd de waarheid vertelt.

Kijk naar de 23e Psalm. Het dal van de schaduw van de dood klinkt als een enge plek. Maar niet als de Heer je herder is - niet als Hij je ziet. Hij herstelt je ziel en leidt je op de weg van de gerechtigheid. Als Hij je bijstaat, is er geen reden om zelfs maar het echte kwaad te vrezen. In Johannes 10:14 zei Jezus: "Ik ben de goede herder."

In de aanwezigheid van vijanden (inclusief onzichtbare virale vijanden) bereidt Jezus zelf een tafel voor jou voor. Het doet me denken aan Jezus die een vismaaltijd bereidt voor Zijn discipelen aan de oever van het Meer van Galilea na Zijn opstanding. Hij zei tot hen: "Kom en eet." Hij zegt hetzelfde tegen ons.

Hij geeft je hoofd een oliezalving. Een goede gastheer in die tijd zou zorgen voor een zalvende olie voor zijn gasten. Jezus geeft ons de olie van de Heilige Geest. Je beker loopt over. Goedheid en barmhartigheid zullen met je meegaan. Nu en voor altijd.

Dus, neem geen stoere houding aan ten opzichte van het virus en doen alsof het niet echt is. Snoeven is niet het antwoord. Aan de andere kant, alleen omdat een pandemie echt is, betekent dat niet dat je moet ineenkrimpen van angst. In plaats daarvan, volg de richting van de Romeinen 8:15. "Want je hebt niet opnieuw de geest van slavernij ontvangen om te vrezen, maar je hebt de geest van kindschap ontvangen door wie we zeggen, 'Abba, Vader."

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey