www.wimjongman.nl

(homepagina)

CORONA SLUIT ALLE JOODSE FEESTDAGEN, BEHALVE DIE ENE DIE EEN VOORTEKEN IS VOOR DE KOMST VAN MESSIAS.

door Adam Eliyahu Berkowitz - 17 november 2020

 Want zie! Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de vroegere dingen zullen niet herinnerd worden, ze zullen nooit meer opkomen. Jesaja 65:17 (The Israel Bible)
 

Repetitie van het pascaloffer grenzend aan Tempelberg (bron: Sanhedrin)

 

 

[Opmerking vertaler: Bij het lezen moet men blijven bedenken dat eerst de antichrist als messias zal worden aangenomen, zoals Jezus zei in Johannes 5:43.]

Een ongelukkig en pijnlijk effect van de pandemie is het annuleren van de feestdagen. Maar zelfs dit maatschappelijke verschijnsel werd door de wijzen beschreven als een teken, of misschien wel een noodzakelijke voorwaarde voor het Messiaanse Tijdperk.

ALLE VAKANTIES BEHALVE PURIM GEANNULEERD

De Yalkut Shimoni, een compilatie van rabbijnse Commentaren op de Bijbel, waarvan wordt aangenomen dat ze samengesteld zijn in de 13e eeuw, stelt dat "alle feestdagen zullen worden geannuleerd in de toekomst, maar de dagen van Purim zullen nooit worden geannuleerd". Dit is gebaseerd op een vers in het boek Esther.

Daarom worden deze dagen in elke generatie herinnerd en waargenomen: door elke familie, elke provincie en elke stad. En deze dagen van Purim zullen nooit ophouden onder de Yehudim, en de herinnering eraan zal nooit vergaan onder hun nakomelingen. Esther 9:28

RABBIJN BERGER: CORONAVIRUS BRENGT DE WERELD NAAR "GOD IS ÉÉN"

Rabbijn Yosef Berger, de rabbijn van het graf van Koning David op de berg Zion, merkte op dat we een paar maanden zullen hebben totdat we de juistheid van de profetie kunnen bepalen en of het van toepassing is op onze huidige situatie.

"Nu moeten we wachten en zien of dit Purim zal worden gevierd," zei Rabbi Berger. Purim zal dit komende jaar gevierd worden op 25 februari. "Het kan zijn dat dit jaar, Purim het enige feest is dat we daadwerkelijk vieren."

De rabbi legde uit dat de Messias, net als alle profetieën, gegarandeerd werkelijkheid zou worden. Maar niet per se zoals verwacht.

"Iedereen heeft een beeld in zijn hoofd van hoe de Messias eruit zal zien," zei Rabbi Berger. "Als studenten deze Midrash leren, denken ze dat het betekent dat nadat de Messias arriveert, iets waarvan ze denken dat ze zeker zullen weten wanneer het gebeurt, ze zullen besluiten om te stoppen met het houden van de feestdagen. Wat er eigenlijk gebeurt is dat ze tegen hun wil gedwongen worden precies te handelen zoals de wijzen zeiden dat ze zouden doen in het Messiaanse Tijdperk. Alle tekenen van de Geula (verlossing) die door de Wijzen worden beschreven, inclusief het annuleren van feestdagen, gebeuren allemaal."

Rabbi Berger legde uit dat de coronavirus pandemie de annulering van feesten met zich meebracht om de hele wereld tot één realisatie van verlossing te brengen.

"Er is niets in onze tijd dat duidelijker een gevolg is van goddelijke interventie dan het coronavirus," zei Rabbi Berger. "Het gaat er allemaal om dat God de Koning is die laat zien dat het een teken is van het einde der tijden. Het heeft de hele wereld getroffen, maar tegelijkertijd alle feestvieringen voor alle religies, alle publieke evenementen; en zelfs heeft het veranderd hoe de verkiezingen worden gehouden. Twee mensen kunnen in één kamer zitten en één persoon kan besmet raken terwijl de andere gezond blijft. En hoe kan het dat de beste artsen en wetenschappers deze ene ziekte bestuderen, dit ene virus, en er zijn nog steeds zoveel meningsverschillen en zoveel dingen die ze niet weten. Het brengt regeringen ten val. Dat komt omdat het niet om wetenschap gaat. Het gaat erom dat God de enige ware Koning is."

RABBI SHLOMO KATZ: VERWACHT HET ONVERWACHTE

Rabbi Shlomo Katz benadrukte dat de pandemie van het coronavirus vele religieuze praktijken verandert in incarnaties die verontrustend kunnen zijn maar die in overeenstemming zijn met de profetie.

"Door zonder feesten te leven, krijgen we zeker een voorproefje krijgen van hoe de wereld zal zijn na Moshiach (Messias)," zei Rabbi Katz. "Wat we zien is dat Hashem (God, letterlijk 'de naam') ze kan annuleren, maar als we koppig zijn, en eisen dat onze dienst aan God, onze hele wereld, moet zijn zoals het was, dan verstoppen we het mogelijke nieuwe licht van het binnengaan in de wereld. We krijgen een nieuw licht te zien, maar als we erop staan dat Moshiach moet zijn zoals we willen dat het is, dan stoppen we het af om te komen."

"Het is angstaanjagend om te denken dat we op een dag terug zullen gaan naar het bidden in de synagoge op de feestdagen en alles waar we aan kunnen denken, is dat het geweldig is om terug te zijn in een synagoge," zei Rabbi Katz. "We moeten klaar zijn om verder te gaan, zelfs als we niet weten hoe dat zal zijn, zelfs als het niet is wat we verwachtten."

"We moeten dit zien als een kans op introspectie, herevaluatie, een kans om te groeien en het onverwachte te accepteren."

Rabbijn Katz wees erop dat Chanoeka het laatste feest wat op een normale manier werd gevierd vóór de pandemie er was, afgelopen december werd het gevierd. Hij verwees naar een onderricht van Rebbe Nachman van Breslov, die een Midrash citeerde, waarin stond: "in de toekomst zullen alle offers, met uitzondering van het dankoffer, worden stopgezet. (Midrash Vayikra Rabbah 9: 7)".

"Rebbe Nachman zei dat, aangezien in Chanoekka alles draait om dankzegging, het een voorproefje is van olam haba (de wereld die komt)," zo zei Rabbi Katz. "Het heeft een eeuwig aspect in zich."

Bron: Corona Shut Down all Jewish Holidays except for the One that's an Omen to Messiah's Arrival