www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Abraham Akkoorden

Door Hal Lindsey - 22 september 2020

Op 13 augustus van dit jaar hebben de Verenigde Staten, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin zij een overeenkomst aankondigden die de betrekkingen tussen Israël en de VAE normaliseert. Ze noemen hun overeenkomst de Abraham Akkoorden. De aankondiging legde hun keuze voor die naam uit. "Erkennend dat de Arabische en Joodse volkeren afstammelingen zijn van een gemeenschappelijke voorouder, Abraham."

Minder dan een maand later, op 12 september, kondigde het Witte Huis aan dat Bahrein ook had ingestemd met normalisatie van de banden met Israël.

De reacties van andere Arabische landen zijn gemengd. Een groep van de Koeweitse vergadering die Liberalen, sjiieten, islamisten en Arabisten vertegenwoordigt, veroordeelde het Verdrag. Belangrijk is echter dat de regering van Koeweit zwijgt. Dat betekent dat ze hun opties open lieten. Oman steunde de overeenkomst. Saudi-Arabië zei dat ze de betrekkingen met Israël niet zouden normaliseren tot de oprichting van een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad.

De akkoorden vertegenwoordigen een opmerkelijke wending van de gebeurtenissen en een enorme diplomatieke overwinning voor de Verenigde Staten. Sommigen hebben gezegd dat de akkoorden van Abraham geen "vredesakkoord" kunnen worden genoemd omdat de betrokken naties niet officieel in oorlog waren met elkaar. Hoewel technisch waar, dat het niet de diepte erkent van vijandigheid die deze moslimlanden tegenover Israël hebben getoond gedurende de zeven decennia van het bestaan van het moderne Israël.

Na jaren van bloedige dreiging en extreme woede, waarom dan nu vrede? We moeten veel krediet geven aan de President en zijn team, vooral zijn schoonzoon, Jared Kushner. Maar de belangrijkste factor is Iran. Die natie maakt iedereen in de regio bang. Het heeft een groot en groeiend kernwapenprogramma. Het is snel raketten aan het ontwikkelen om die kernwapens te vervoeren, waar ze die ook maar heen willen sturen. Het heeft banden met Rusland en China. En haar militaire bemoeienis in de regio laat zien dat het geen respect heeft voor de soevereiniteit van de buren. Israël maakt een sterke vriend in zo'n gevaarlijke tijd.

Zelfs de Golfstaten die de overeenkomst hebben veroordeeld, blijven blijk te geven van een verlangen naar vriendschap met Israël. Ook dat komt door de ernstige en onmiddellijke dreiging van Iran. Nog maar een paar jaar geleden leek een vriendschappelijke toenadering tussen deze naties en Israël onmogelijk. Vandaag is alles veranderd.

Al voordat Israël zijn onafhankelijkheid verklaarde, toonden deze naties niets anders dan haat voor Israël. Toch leert de Bijbel dat een vredesakkoord tussen Israël, zijn buren en de Antichrist het uitgangspunt zal zijn van de zeven jaren van verdrukking die over de wereld zal komen. Tot voor kort leek zo'n vredesverdrag volkomen onmogelijk. Maar het is volkomen logisch.

Het vredesverdrag van de Antichrist zal als wonderbaarlijk worden begroet, maar de vrede die het zal brengen zal zowel kort als zwak zijn. We zien nu al dat de naties zich in de richting van vrede bewegen. Maar we zien ook de inherente zwakte van dat toekomstige Verdrag. Er blijft een fundamenteel vooroordeel tegen de Joden wat is geschreven in de Koran en andere leringen geassocieerd met Mohammed.

De breuklijnen die het uiteenvallen van het vredesverdrag van de Antichrist zullen markeren, zijn ook duidelijk. We zien al dat de naties van de "koning van het zuiden" zich op één lijn stellen, waaronder de meeste Golfstaten. We zien ook dat de Ezekiel 38 groep zich begint te vormen.

Je vraagt je misschien af hoe de Antichrist Iran kan overtuigen om vrede met Israël te sluiten. Dat zal waarschijnlijk worden bereikt door de Russische macht over Iran en de noodzaak van Rusland om deel uit te maken van de Wereldhandelsorganisatie die de Antichrist zal controleren. Maar Ezechiël 38 zegt dat Rusland, Turkije, Iran en bepaalde Afrikaanse naties zich zullen vormen in een andere coalitie die zal breken met het Vredesakkoord van de Antichrist en zich tegen Israël zal verzetten.

De wereld neemt snel de plaats in die de Bijbel in de laatste dagen beschreef. Het is ontzagwekkend om te zien. Duizenden jaren geleden schreven profeten Gods woorden op en wat Hij toen zei, komt vandaag uit. Dat geeft een sterke reden om Hem en zijn woord te vertrouwen. In een tijd waarin het moeilijk is om te weten wie je kunt geloven, kun je nu weten dat God gesproken heeft en Hem geloven.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey