www.wimjongman.nl

(homepagina)

Abbas' kostbaar geschenk aan Iran: Hamas

door Khaled Abu Toameh - 23 mei 2020

( )

Als de Palestijnse leider Mahmoud Abbas zijn veiligheidsovereenkomst met Israël zou stopzetten, zoals hij herhaaldelijk heeft gedreigd, zou hij zijn eigen doodvonnis ondertekenen. Foto van de Palestijnse Autoriteit-leider Mahmoud Abbas.

De door Iran gesteunde Hamas-beweging heeft het recente dreigement van de Palestijnse Autoriteit president Mahmoud Abbas toegejuichd om af te zien van alle overeenkomsten en afspraken met Israël en de VS, met inbegrip van de samenwerking op veiligheidsgebied.

"We hopen dat de beslissing van Abu Mazen (Abbas) deze keer een serieuze is," zei Saleh Arouri, plaatsvervangend hoofd van het "politieke bureau" van Hamas. Arouri voegde eraan toe dat de terugkeer van het "gewapende verzet" naar de Westelijke Jordaanoever nu mogelijk is "en zelfs dichterbij dan sommigen denken."

De Hamas-functionaris herhaalde de afwijzing van zijn beweging van elk vredesakkoord met Israël, inclusief de Oslo-akkoorden, ondertekend tussen de PLO en Israël in 1993. "Sinds de eerste dag hebben we de Oslo-akkoorden verworpen," legde Arouri uit. "We hebben ons ook sterk verzet tegen alle veiligheidsakkoorden met de bezetting, en daarom zijn we blij met het besluit van Abu Mazen om de veiligheidscoördinatie [met Israël] stop te zetten".

De andere Palestijnse gevolmachtigde, de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), lijkt ook tevreden te zijn met de terugkerende dreiging van Abbas om af te zien van alle overeenkomsten met Israël, inclusief de veiligheidscoördinatie.

"We nemen de aankondiging van Abu Mazen serieus en kijken uit naar de uitvoering ervan," zei PIJ-secretaris-generaal Ziyad al-Nakhalah. "Wat er van de Palestijnse Autoriteit wordt verlangd is een grote stap in de richting van eenheid."

Waarom zijn Hamas en PIJ nu zo blij met de Palestijnse leider?

Abbas' dreigement, dat kwam als reactie op een Israëlisch plan om de Israëlische wet uit te breiden naar delen van de Westelijke Jordaanoever, is ongetwijfeld een kostbaar geschenk, niet alleen aan zijn Palestijnse politieke rivalen in Hamas, maar ook aan Iran, waarvan de leiders blijven praten over de noodzaak om "het zionistische regime uit te schakelen".

Op dezelfde dag dat Abbas zijn aankondiging deed, schreef de hoogste leider van Iran, Ali Khamenei, op Twitter: "Het elimineren van het zionistische regime betekent niet het elimineren van de Joden. We zijn niet tegen Joden. Het betekent de afschaffing van het opgelegde regime, en moslim-, christelijke en joodse Palestijnen kiezen hun eigen regering en verdrijven misdadigers zoals [de Israëlische premier Benjamin] Netanyahu. Dit is 'het elimineren van Israël' en dat zal gebeuren.

In een ander commentaar op Twitter op 19 mei zei Khamenei dat de Westelijke Jordaanoever, waar Abbas en de Palestijnse Autoriteit zijn gevestigd, "gewapend moeten zijn, net als Gaza."

De Iraanse leider zegt in feite dat zijn land de Westoever wil veranderen in een lanceerbasis voor terroristische aanvallen om het doel te bereiken van het elimineren van Israël. Bizar genoeg belooft hij Israël te vernietigen, maar zonder Joden te doden.

Khamenei ziet het besluit van Abbas om af te zien van alle overeenkomsten en afspraken met Israël en de VS blijkbaar als een positieve ontwikkeling die de missie van Iran en Hamas om anti-Israëlisch terrorisme naar de Westelijke Jordaanoever te exporteren, zou vergemakkelijken. De Iraanse leider wil dat de Westelijke Jordaanoever net zo wordt als de Gazastrook, van waaruit Hamas en zijn bondgenoten al enkele jaren raketten op Israël afvuren.

Als Abbas doorgaat met zijn dreigement om de veiligheidscoördinatie met Israël te stoppen, betekent dat het einde van zijn pogingen om de Palestijnse volmachten, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, te weerhouden van hun ambitie om hun controle uit te breiden naar de Westelijke Jordaanoever. Door het veiligheidsoptreden tegen Hamas een halt toe te roepen, zou Abbas de weg vrijmaken voor terroristen om hem en zijn handlangers op de Westelijke Jordaanoever te vermoorden, zoals ze al in 2007 in de Gazastrook begonnen te doen, en mogelijk opnieuw in een staatsgreep in 2014.

In de afgelopen jaren hebben de veiligheidstroepen van Abbas honderden leden van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad op de Westelijke Jordaanoever gearresteerd in het kader van een poging om te voorkomen dat deze groepen zijn regime zouden ondermijnen. Israël van zijn kant heeft Abbas geholpen door routinematig Hamas-leden en -ambtenaren te arresteren die een bedreiging vormen voor zijn regering.

Het is zeldzaam dat een Hamas-leider Abbas prijst. Hamas en Abbas zijn in een machtsstrijd verwikkeld sinds 2007, toen de islamitische beweging Hamas een gewelddadige staatsgreep pleegde in de Gazastrook, leden van de Palestijnse Autoriteit van hoge gebouwen gooide en het regime van de Palestijnse Autoriteit omverwierp, samen met Abbas, die sindsdien niet eens meer in staat is geweest om terug te keren naar zijn huis in de Gazastrook. Net als hun meesters in Teheran geloven de leiders van Hamas nu blijkbaar dat Abbas eindelijk heeft besloten zich aan te sluiten bij de door Iran geleide "as van het kwaad" door de Palestijnse banden met Israël en de VS te verbreken.

Daarom zijn de leiders van Hamas nu bezig Abbas te prijzen en hem aan te sporen om "zijn woorden in daden om te zetten". De boodschap die Hamas naar Abbas stuurt is, "Dank u voor het feit dat u zich eindelijk realiseert dat de gewapende strijd de enige manier is om Israël te vernietigen". Laten we onze krachten bundelen in de Jihad om Israël te elimineren."

Hamas erkent het bestaansrecht van Israël niet. In zijn handvest staat dat "het land Palestina door de generaties heen een Islamitische Waqf is geweest en tot de Dag van de Wederopstanding kan niemand er afstand van doen of van een deel ervan afzien. Geen enkel Arabisch land en geen enkele Arabische koning of president heeft dat recht."

Het handvest maakt ook duidelijk dat [vredes] "initiatieven, de zogenaamde vreedzame oplossingen en de internationale conferenties om het Palestijnse probleem op te lossen, allemaal in strijd zijn met de overtuigingen van de Islamitische Verzetsbeweging [Hamas]. Want afstand doen van een deel van Palestina betekent afstand doen van een deel van de religie - de beweging onderwijst haar leden om aan haar principes vast te houden en het vaandel van Allah over hun vaderland te verheffen terwijl ze hun Jihad strijden. Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem, behalve door de Jihad."

Hamas veroordeelt Abbas al enkele jaren sterk vanwege zijn vermeende steun voor de tweestatenoplossing en de contacten met Israël, waaronder de veiligheidscoördinatie tussen de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit en de IDF op de Westelijke Jordaanoever. Op een gegeven moment, toen Abbas werd geciteerd met te zeggen dat hij niet tegen de oprichting van een gedemilitariseerde Palestijnse staat was, reageerde de woordvoerder van Hamas, Sami Abu Zuhri, daarop met de aankondiging dat de verklaring van de Palestijnse leider niet het Palestijnse volk vertegenwoordigde.

In 2014 ging Hamas verder door op te roepen Abbas uit de macht te zetten en hem te berechten voor "hoogverraad". Yahya Abadseh, een hoge Hamas-ambtenaar in de Gazastrook, zei dat Abbas ten val moest worden gebracht en voor de rechter gebracht, omdat hij "het Palestijnse volk had verraden en haar belangen in gevaar had gebracht door sancties op te leggen aan de Gazastrook en door samen te werken met buitenlandse partijen".

Drie jaar later riep een andere hoge Hamas-ambtenaar, Marwan Abu Ras, op om "de [islamitische] sharia aan Abbas op te leggen door hem voor de ogen van zijn volk op te hangen." Abu Ras beschuldigde Abbas ook van "verraad" en "samenwerking" met Israël.

Bovendien is verbaal eerbetoon bij dode instellingen in de ogen van Hamas hoogverraad. Een jaar geleden beschuldigde de terroristische organisatie Abbas van verraad aan de Palestijnen door de Israëlische president Reuven Rivlin te condoleren met de dood van zijn vrouw in juni 2019. De woordvoerder van Hamas, Abdel Latif Qanou, zei: "De condoleances van Abbas aan de president van de zionistische entiteit over de dood van zijn vrouw is een verraad aan ons Palestijnse volk, een messteek [in de rug van] de families van de [Palestijnse] martelaren, en een veronachtzaming van hun nobele gevoelens".

Wanneer Abbas de veiligheidscoördinatie met Israël opschort, stuurt hij een boodschap naar Iran en zijn Palestijnse volgelingen dat de tijd is gekomen om de Westelijke Jordaanoever te veranderen in een centrum voor Jihad tegen Israël en de "ongelovigen".

Tegelijkertijd zal Abbas zijn eigen doodvonnis ondertekenen: Hamas heeft blijkbaar de wens om, Abbas op te hangen voor de ogen van het Palestijnse volk, niet opgegeven. Het lijkt tijd voor een beslissing: Zal Abbas zich verenigen met degenen die hem beschermen of met degenen die hem als verrader executeren?

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist die in Jeruzalem is gevestigd, is een Shillman Journalistisch Medewerker van het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Abbas's Precious Gift to Iran: Hamas