www.wimjongman.nl

(homepagina)


Aanbid de staat of anders

door Cal Thomas - 1 december 2020

()

In totalitaire samenlevingen onderdrukken regeringen de kerk en de religieuze eredienst. Dat komt omdat dictators geloven dat burgers hen moeten aanbidden als het hoogste gezag en niet een Hoger gezag, wat zij zien als een bedreiging voor hun macht en positie.

In de Verenigde Staten wordt de godsdienstvrijheid al enige tijd bedreigd. Het Thanksgiving geschenk van het Hooggerechtshof van vorige week aan de gelovigen is wellicht slechts een tijdelijk uitstel van de aanval van de regering op het geloof en het geweten. Haar krappe 5-4 uitspraak dient als waarschuwing dat de dreiging niet voorbij is.

De meerderheid van het hof oordeelde dat Gouverneur Andrew Cuomo van New York zijn gezag en de grondwet heeft overschreden, toen hij willekeurig verklaarde dat, tijdens de COVID-pandemie, de aanbiddingsdiensten beperkt moesten blijven tot een aantal dat hij uit het niets had geschapen.

Wat is het dat zoveel Amerikanen ertoe brengt hun geloof in de regering te plaatsen boven het geloof in God, of zelfs het geloof in zichzelf? Valse goden van hout, ijzer, brons en goud konden de gebeden van de oude volkeren niet verhoren, dus waarom, als de overheid er vandaag de dag niet in slaagt de "gebeden" van zovelen te verhoren, blijven de mensen er dan wel op vertrouwen?

Wanneer de overheid zich opstelt als de ultieme autoriteit over alle dingen, inclusief het recht om vrijelijk te vergaderen en te aanbidden, kunnen andere vrijheden snel in gevaar komen. Als het eerste amendement moet worden aangevochten, zelfs afgezwakt als het gaat om het geloof en de praktijk, waarom zouden we dan niet strengere controles opleggen aan de meningsuiting en de pers, zoals dat in totalitaire staten gebeurt? Als het beginsel dat de overheid rechten toekent eenmaal is vastgelegd, dan is het een zeer kleine stap voor de overheid om deze rechten geheel weg te nemen.

In China en elders in de wereld zien dictators God als een uitdaging voor hun heerschappij. Zij eisen totale trouw, of anders moeten zij die over hun heen willen gaan met een beroep op de hemel, worden gearresteerd, gevangengezet en in sommige gevallen vermoord om de almachtige staat te behouden.

Een van de basisprincipes die de Pelgrims uit Engeland naar Amerika brachten was de vrijheid om God te aanbidden zoals hun geweten dat voorschreef. De grondwet garandeert dat recht. In meer recente jaren is de term "scheiding tussen kerk en staat", wat Thomas Jefferson in een privé-brief aan een vriend schreef, het recht van de regering geworden om de betekenis van "kerk" te definiëren, waarbij de praktijk van het geloof wordt beperkt tot één uur op zondagochtend en in het geval van Gov. Cuomo en enkele andere gouverneurs en burgemeesters, die dicteren hoeveel mensen er mogen samenkomen om iemand anders dan hen te aanbidden.

Een Wall Street Journal redactioneel commentaar op het besluit van het Hof had het goed: "Het Hof legt uit dat de wet van New York de huizen van aanbidding harder behandelt dan wat de heer Cuomo als 'essentiële' bedrijven beschouwt. Want dat omvatten drankwinkels, fietswinkels, acupuncturisten, advocaten, accountants, en meer."

Preken die ik in de loop der jaren heb gehoord, hebben opgemerkt dat wanneer men in de ogen van God een van de Tien Geboden heeft gebroken, men ze allemaal heeft gebroken. Het overtreden van één wet, zo hebben ze opgemerkt, definieert iemand als een wetsovertreder.

Het is een goede analogie als we kijken naar onze vrijheden. Als er één bedreigd wordt, zijn ze allemaal potentieel in gevaar. Joe Biden heeft beloofd om meer liberale rechters aan federale banken te benoemen. Als hij slaagt, verwacht dan meer uitdagingen voor de godsdienstvrijheid en andere grondwettelijke rechten, waaronder het recht op leven en het recht om wapens te hebben en te dragen. Het is een belangrijke reden waarom de tweede verkiezingen in Georgië volgende maand, de twee Republikeinen moet herverkiezen, zodat een meerderheid van de Senaat de uitdagingen kan blokkeren door een mogelijk Biden-beleid, niet alleen voor de religieuze vrijheid, maar ook voor de andere vrijheden.

[Opmerking van de vertaler: Het bovenstaande is in Europa al volop in werking.]

Bron: Worship the State, or Else