www.wimjongman.nl

(homepagina)

ID2020 & Agenda 2030: Op weg naar een wereldwijde overheid & nieuwe wereldorde

()

Door Todd Hampson - 11 mei 2020

Ik probeer minstens één keer per maand een weldoordacht artikel te schrijven, waarbij ik de tijd neem om verschillende ontwikkelingen die betrekking hebben op de Bijbelse profetie te onderzoeken en door te lichten. Toen ik in het verleden geschreven artikelen nog eens overzag, kwam er iets in me op. Wat betreft Bijbelse profetie en eindtijdontwikkelingen geloof ik dat we op een nieuwe manier zullen gaan kijken en verwachten. We zullen denken in termen van "vóór Covid-19" en "na Covid-19." En er is een groot verschil.

In de wereld van de TV- en speelfilmproductie is er een traditie die gevolgd wordt door de hoofdcrew als er eenmaal de fotografie (het fotograferen van alle scènes) is gedaan. Nadat de laatste opname van de laatste aflevering (of de laatste filmserie) is gedaan, wordt er tijd genomen om de crew, het project en de gevormde vriendschappen te eren.

De regisseur zal normaal gesproken iedereen samenbrengen en elke persoon individueel erkennen bij naam, gevolgd door de zinsnede "het staat er op". Tenslotte, nadat de bijdrage van elke persoon is erkend, zal de regisseur de naam van het project vermelden (of het nu gaat om een TV show of een film) en zeggen: "het staat er op." Het is een bijzonder emotioneel moment voor iedereen die betrokken is bij de productie.

Op dit punt is er nog veel te doen voordat de show wordt uitgezonden of de film wordt uitgebracht. Alle montage en na-productie moet nog gedaan worden, maar de belangrijkste inhoud is opgenomen en zit "in het blik". Alle kritische "noodzakelijke" mijlpalen zijn bereikt.

Ik heb het gevoel dat we daar staan op het profetische schema van de dingen. De gezondheids-, economische en globalistische effecten van Covid-19 hebben ons in een nieuw (en misschien wel definitief) tijdperk van de door Jezus in Matteüs 24 besproken geboorteweeën gebracht. In dat hoofdstuk geeft Jezus antwoord op de vragen van zijn discipelen over het tijdstip waarop Jeruzalem (en de tempel) werd verwoest, het einde van het kerkelijk tijdperk en de terugkeer van Jezus.

Na de beschrijving van de chronologie van de tempelvernietiging van AD70 (24:2), en het grootste deel van de kerkgeschiedenis waarvan Jezus zei "het einde moet nog komen" (24:4-6), schakelt hij over naar een periode die bekend staat als de geboorteweeën (24:8). Ik, en vele andere profetieleraren, geloven dat we het einde van deze geboorteweeën-periode al naderen voordat de wereld "in de verdrukking komt" (24:9). Tussen de geboortepijn en de verdrukkingsperiode zal de opname van de kerk liggen.

Alles wat te maken heeft met Covid-19 heeft me aan het denken gezet: "Het staat er op." Ik zeg niet dat de opname morgen zal plaatsvinden. Niemand kent de dag of het uur. Maar ik zeg dat alle principe-beelden zijn geschoten. Met andere woorden, alle voorwaarden om de beproeving te laten beginnen zijn nu aanwezig. Of die voorwaarden nu geopolitiek, cultureel, spiritueel, technologisch, of bijbels/profetisch zijn, alles zit "in het blik". We zijn nu (met een videoproductie-term) in de na-productie. Het is slechts een kwestie van tijd voor het einde van het Gemeente tijdperk.

Het aantal voorbeelden die ik zou kunnen geven - specifiek als gevolg van Covid-19 - is overweldigend (inclusief draconische machtsgrepen, pogingen om de kerk het zwijgen op te leggen, antisemitische acties van sommige staatsregeringen, profetische geopolitieke ontwikkelingen, valse en tegenstrijdige informatie over het nieuws, en nog veel meer), dus ik zal me beperken tot slechts drie specifieke ontwikkelingen met vreemde getallen.

Als je eenmaal ziet hoe deze met elkaar verbonden zijn, zal het je aandacht moeten krijgen. Laat me vanaf het begin zeggen: geloof me niet op mijn woord. Onderzoek ze zelf. Ze zijn 100% waar en legitiem, maar ik wil niet dat je me op mijn woord gelooft zonder er zelf naar te kijken.

Agenda 2030

Dit VN-manifest is op 25 september 2015 geratificeerd en aangenomen. Het roept op tot (en heeft zich krachtig ingezet voor) radicale plannen die tegen het jaar 2030 alles zal beïnvloeden. Natuurlijk klinkt het manifest wollig en aardig, maar als je tussen de regels door leest (en als je de menselijke natuur en de goddeloze fundamenten van de VN begrijpt), zul je zien dat dit het hoogtepunt is van een decennia durende drang naar een wereldregering en een nieuwe wereldorde.

Dit is geen verborgen agenda. Het ligt in de openbaarheid. Veel globalisten hebben de afgelopen 10-20 jaar (en langer) deze specifieke termen openlijk en publiekelijk gebruikt. Nogmaals, neem de tijd om dit zelf te onderzoeken als het vergezocht klinkt. Hier is de website 2030 om uw onderzoek te beginnen: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

ID2020

Bill en Melinda Gates hebben 10 miljard dollar toegezegd in een oproep voor een decennium van vaccins. Dat is de titel van een persbericht op de Bill & Melinda Gates Foundation website. Dus, wat is daar mis mee? Als je bent zoals ik, heb je Bill Gates altijd gekend als het computergenie van Microsoft, die rechtstreeks met Steve Jobs en Apple concurreerde. Bill is een globalist. Zijn vader was een globalist.

Nogmaals, controleer wat ik zeg. Vorig jaar nam Bill afscheid van Microsoft om zijn nieuwe initiatieven voort te zetten - onder andere het ID2020 dat iedereen op de planeet een digitale ID wil geven, en vaccinaties. Geen van beide zijn slecht op zichzelf, maar als je kijkt naar het grote geheel, het wereldbeeld van de spelers, en wat de Bijbel zegt dat er zal gebeuren in de toekomstige verdrukkingsperiode - staat alles in de rij.

Dus, laat me een paar puntjes verbinden. Bill Gates (een computerondernemer) is al geruime tijd sterk betrokken bij de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie/W.H.O. (de wereldwijde gezondheidsafdeling van de VN). (Als je je afvraagt waarom een computerondernemer zich bezighoudt met wereldgezondheid en vaccins, sta je niet alleen).

De VN neemt officieel een plan aan om tegen 2030 alles te veranderen met de belofte dat "niemand zal worden uitgezonderd". Bill Gates belooft een "decennium van vaccins" dat eindigt in het jaar 2030, en financiert tegelijkertijd ID2020 met een manifest dat zegt (onder andere): "Iedereen moet in staat zijn om zijn identiteit te bevestigen over institutionele en nationale grenzen, en over de tijd heen," en "een alternatief willen bieden voor individuen die geen veilige en betrouwbare toegang hebben tot de staatssystemen."

Met andere woorden, vaccins en digitale ID gaan samen. Maar hoe?

Treed binnen in de kwantum-dot-technologie. Deze nieuwe technologie is welbekend en wordt vrijelijk besproken in verschillende online technische artikelen, en is de volgende stap na het microchippen. Zoals ik het begrijp, kan zichtbare en onzichtbare inkt op iemand worden getatoeëerd als hij/zij een vaccin krijgt.

In deze tatoeage is digitale technologie verwerkt die verifieert dat hij/zij een vaccin heeft gehad. Vermoedelijk kan dit ook de technologie zijn die gebruikt wordt om iedereen een permanente digitale ID te geven. Vraagt u zich af wie dit project heeft gefinancierd (en geïnitieerd)? U raadt het al: de Bill en Melinda Gates Foundation (zie de 3e link hieronder).

Nogmaals, kijk eens naar wat ik zeg. Onderzoek de termen: quantum-dot-vaccin; quantum-dot-technologie.
https://www.sciencealert.com/an-invisible-quantum-dot-tattoo-is-being-suggested-to-id-vaccinated-kids
http://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
https://bioengineering.rice.edu/news/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record

Ook hier zijn een paar websites (van de bronnen) om u te helpen te beginnen met het doorlichten van wat ik hierboven heb gedeeld: https://id2020.org en https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2010/01/Bill-and-Melinda-Gates-Pledge-$10-Billion-in-Call-for-Decade-of-Vaccines.

WO/2020/060606

Hier het derde - en het vreemdste - nummer dat ik onder uw aandacht wil brengen. Kort nadat Bill Gates uit de raad van bestuur van Microsoft stapte, diende het bedrijf een internationaal patent in voor een "cryptocurrency systeem met behulp van lichaamsactiviteitsgegevens". In lekentaal betekent dit "een contant vrij financieel systeem verbonden met individuele mensen."

Sommigen beweren dat dit gewoon een patent kan zijn voor technologie die het mogelijk maakt om smartphones, slimme horloges en andere draagbare technologie te verbinden met een contant-vrij betalingssysteem. Dat is natuurlijk een logische toepassing. Maar als je dit bekijkt met het oog op de eindtijdprofetieën van de Bijbel, kun je niet anders dan eerst nog een paar puntjes te verbinden. Het komt erop neer dat deze opkomende technologie individuele mensen verbindt met een database en een contant-vrij systeem. Dat is een feit.

Het toekomstige merkteken van het beest dat in de Openbaring wordt beschreven - en dat halverwege de genoemde periode wordt uitgevoerd - vereist noodzakelijkerwijs een contant-vrij systeem, een data-base gedreven digitaal volgsysteem, en een merkteken "op" de huid (niet ingebed eronder) dat gezondheids-/DNA-effecten lijkt te hebben die ermee verbonden zijn. Denk daaraan in het licht van alles wat hierboven is genoemd. Naar mijn mening convergeren al deze details en versnellen zich door de globale effecten van Covid-19.

Nu volgt wat knelt. En je kunt dit zelf nagaan. Het patentnummer is WO/2020/060606. Velen hebben gesuggereerd dat het staat voor Wereldorde, 2020, 666 - wat natuurlijk het specifieke nummer is dat genoemd wordt in de passage over het merkteken van het beest in Openbaring. Toeval? Ik denk het niet.

Voordat je me een samenzweringstheoreticus noemt voor het noemen van die details, laten we eens kijken naar de mogelijkheden van hoe dit nummer tot stand is gekomen.

Mogelijkheid 1- Het gegenereerde nummer was volledig willekeurig. Ik geloof dit niet, maar zelfs als het waar zou zijn, wat zijn de kansen dat een technologie die het bijbelse merkteken van het beest goed weerspiegelt, drie zessen op een rij zou hebben? Om nog maar te zwijgen van een getal dat hetzelfde jaar is als het iD2020 van Gates.

Mogelijkheid 2 - De octrooiaanvragers vroegen om dit specifieke nummer omdat het een inherente betekenis heeft. Ik ben geneigd te geloven dat dit het geval is. Als het verbonden is met iemand die zo machtig is als Bill Gates, is dit niet ver gezocht. En als dit nummer is aangevraagd, heeft het ook duidelijk betekenis voor degenen die het wereldwijde octrooi hebben aangevraagd.

Mogelijkheid 3 - De patentaanvragers vroegen om dit specifieke nummer om Christenen voor de gek te houden en om de Bijbelse profetieleraren bewust uit hun dak te laten gaan. Als dit het geval is, dan past het nog steeds in de bijbelse profetie van de eindtijd wanneer er spotters in overvloed zullen zijn (2 Petrus 3:4) en roept het extra zorgen op.

De kern van dit alles is dat door Covid-19 de eindtijdconvergentie van tekens en condities is verschoven naar een overdrive. De geboorteweeën die door Jezus in Matteüs 24 worden beschreven, nemen met frequentie en intensiteit toe - in het algemeen - direct voor onze ogen. We moeten de volledige effecten van het virus op de gezondheid, rijkdom, de vrijheden en de uitval van de wereld nog gaan zien.

We zouden er klaar voor moeten zijn - niet alleen voor het nieuwe normaal, maar voor een nieuwe wereldorde-normaal. Als "het staat er op" bereikt is, en het enige waar we op wachten is een hemels bazuingeluid - laten we dan de sprint naar de eindstreep volhouden tot Hij terugkeert, en Jezus en andere mensen geduldig dienen en het Evangelie zo ver en zo breed als we kunnen delen terwijl er nog tijd is. Darrom: kom Heer Jezus!

Of de Heer nu terugkeert, tijdens ons leven zoals we vermoeden, of niet, we hebben niets te vrezen en zouden vol hoop, vreugde en moed moeten zijn. Ons nieuwe normaal is net zo veilig als het altijd is geweest. God zit nog steeds op de troon en Zijn Woord is waar.

PS. En alsof die 3 vreemde getallen hierboven niet genoeg waren - hoe zit het dan met deze (die net onder mijn aandacht gebracht is door een lezer):

H.R. 6666 - een wetsvoorstel in het Congres, dat het mogelijk maakt om contacten te traceren en Covid-19 te testen in je huis ("en voor nog enkele andere doeleinden") door verschillende ondersteunde entiteiten. Bekijk het zelf en houd ook die in de gaten.

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text

Todd Hampson is de auteur van The Non-Prophet's Guide to the Book of Revelation: Bijbelse profetie voor iedereen.

Bron: ID2020 & Agenda 2030: Pathway To A Global Government & New World Order