www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deze wereld zal veranderen - escalatie in Syrië

Door Daymond Duck | 3 februari 2019

Sommigen zeggen dat de Oorlog van Gog en Magog steeds dichterbij komt; sommigen zeggen dat hij zo dichtbij is dat het niet meer vermeden kan worden; anderen zeggen dat het al begonnen is, en zo verder.

Hoe de timing van de Oorlog van Gog en Magog te beschrijven, is een kwestie van mening, maar de recente gebeurtenissen laten duidelijk zien dat Israël in oorlog is; en als deze oorlog blijft escaleren, zal de Oorlog van Gog en Magog spoedig geschiedenis worden.

Op 12 januari 2019 heeft Israël verschillende Iraanse wapenopslagfaciliteiten in Syrië getroffen en met succes vernietigd.

Verschillende hooggeplaatste Iraanse, Hezbollah en Syrische officieren werden gedood en veel troepen raakten gewond.

Op 13 januari 2019 werd door Premier Netanyahu de aanval van Israël op de Iraanse wapenopslagfaciliteiten in Syrië bevestigd en waarschuwde hij dat Israël harder zal toeslaan als het nodig is om te voorkomen dat Iran een militaire voet aan de grond krijgt in Syrië.

Op 14 januari 2019 ontkende Iran nog het hebben van troepen in Syrië en zei dat de Iraniërs militaire adviseurs zijn, die kwamen op verzoek van Syrië om de terroristen te bestrijden.

Op 15 januari 2019 reageerde Premier Netanyahu aldus op de bewering van Iran met deze verklaring: "Dus laat me hen (Iran) adviseren om er snel weg te gaan, want we gaan door met ons krachtige beleid van aanvallen, zoals we beloofd hebben en zullen doen, onverschrokken en meedogenloos."

Over 17 januari 2019 werd gemeld dat Iran reageerde op Premier Netanyahu's advies om uit Syrië weg te gaan door 10.000 manschappen naar Irak te sturen om posities in te nemen bij de grens van Irak met Syrië.

Ongeveer op diezelfde tijd werd gemeld dat de V.S. aan Irak hebben meegedeeld dat het niet tussenbeide zal komen als Israël de Iraanse troepen in Irak aanvalt.

Op 20 januari 2019 werd gemeld dat Rusland Israël heeft laten weten dat Rusland van plan is om de internationale luchthaven van Damascus in Syrië te renoveren en dat Rusland geen Israëlische aanvallen meer zal tolereren in de buurt van de internationale luchthaven van Damascus in Syrië.

Op 20 januari 2019 (dezelfde dag) negeerde Israël de waarschuwing van Rusland en viel het doelwitten aan op de Syrische luchthaven Damascus International Airport.

Het is de gewoonte van Israël om 's nachts Iraanse doelen in Syrië aan te vallen, maar deze keer viel Israël overdag aan.

Op 20 januari 2019 (dezelfde dag), ongeveer een uur na de aanval van Israël, vuurde Syrië twee raketten af op Israël, maar het Israëlische Iron Dome antiraketsysteem schoot deze neer.

Op 20 januari 2019 (dezelfde dag) legde een Iraanse ambtenaar een verklaring af die de profetie van de Bijbel bevestigt: "Een toekomstige oorlog met Israël zou duizenden strijders uit landen kunnen aantrekken, incl. Irak.

Op 21 januari 2019 lanceerde Israël een venijnige aanval op doelen rondom Damascus, inclusief doelen op de internationale luchthaven van Damascus.

Israël waarschuwde alle bondgenoten van Iran in Syrië om uit de strijd te blijven, anders zouden ze ook worden aangevallen.

Op 22 januari 2019 gaf een Israëlische denktank, genaamd het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies, zijn jaarverslag vrij, en zei dat Israël in 2019 een oorlog op drie verschillende fronten onder ogen kan zien (Syrië, Libanon en de Gazastrook).

De leiders van Israël werden aangespoord om zich voor te bereiden op een mogelijke escalatie van de gebeurtenissen, waaronder een totale oorlog.

Op 23 januari 2019 vertelde de Ambassadeur van Syrië bij de VN dat de VN de aanvallen van Israël op Syrië moest tegenhouden of Syrië zal de Luchthaven Ben Gurion van Israël bij Tel Aviv aanvallen.

Op 24 januari 2019 werd gemeld dat er in Israël een groeiende bezorgdheid bestaat over het feit dat Iran van plan is om de aanvallen op Israël te escaleren aan de noordelijke grens van Israël en in het zuiden bij de Gazastrook.

Israël zette extra Iron Dome antiraketsystemen in en riep reservetroepen op om ze te bemannen voor het geval Syrië de luchthaven Ben Gurion van Israël aanvalt.

Het is ook mijn MENING dat de nederlaag van al deze islamitische radicalen de vraag naar een wereldregering zal stimuleren en de weg vrijmaken voor de opkomst van de Antichrist.

Op 25 januari 2019 werden er vanuit Syrië schoten afgevuurd op Israëlische troepen in Israël en de Israëlische troepen schoten terug.

Op 27 januari 2019 zei één van de hoogste militaire ambtenaren van Iran dat Iran haar beleid van defensie zal veranderen in aanval en Israël als eerste zal aanvallen als Iran bewijsmateriaal ziet dat zij onder een aanval zou kunnen komen.

Op 28 januari 2019 zei de plaatsvervangend bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde: "Wij kondigen aan dat als Israël iets doet om een nieuwe oorlog te beginnen, het duidelijk de oorlog zal zijn die zal eindigen met haar eliminatie. En de bezette gebieden zullen worden teruggegeven. De Israëliërs zullen niet eens een begraafplaats in Palestina hebben om daar hun eigen lijken te begraven".

De nederlaag van Rusland en haar islamitische bondgenoten zal de massa's laten weten dat Jehovah God is (Ezechiël 39:7, 13); en het is mijn MENING dat het de vraag naar een vredesverdrag in het Midden-Oosten zal vergroten, als dat nog niet bestaat.

Het is ook mijn MENING dat de nederlaag van al deze islamitische radicalen de vraag naar een wereldregering zal stimuleren en de weg vrijmaken voor de opkomst van de Antichrist.

Niet iedereen is het daarmee eens, maar ik geloof dat de Opname en de Oorlog van Gog en Magog allebei pre-Verdrukkingsevenementen zijn die dicht na elkaar op Gods kalender kunnen plaatsvinden.

Als we dicht bij de Oorlog van Gog en Magog zijn, zouden we ook dicht bij de Opname en een dramatisch veranderde wereld kunnen zijn.

Hier zijn twee gebeurtenissen die niets met elkaar te maken hebben, voordat ik afsluit:

Eerst, op 21 januari 2019, zei media-lievelinge en socialiste, Alexandria Ocasio-Cortez: "De wereld gaat binnen 12 jaar eindigen als wij niets aan de klimaatverandering doen."

Ik vroeg me af waarom ze 12 jaar zei, totdat ik me herinnerde dat dit het doel van de VN is, om in 2030 een wereldregering te hebben.

In wezen zei Alexandria drie weken nadat 2018 eindigde, dat als de wereld de klimaatverandering niet accepteert en het doel van een wereldregering tegen 2030 niet haalt, zal de wereld drie weken later eindigen.

Ten tweede, op 22 januari 2019 meldde een Joodse rabbijn dat verschillende Joodse rabbijnen, waaronder een van de meest prominente rabbijnen van deze generatie, zeggen dat de tekenen dat het proces dat leidt tot de komst van de Messias al is begonnen.