www.wimjongman.nl

(homepagina)

WAT IS HET WESTEN PRECIES VERSCHULDIGD AAN MOSLIMMIGRANTEN?

Voor de Britse politieke en media-elites is het antwoord "alles".

26 augustus 2019 - door Robert Spencer

Sky News had woensdag een orgie van klaagzangen met de titel: "Kinderen 'beroofd van hun kindertijd' als gezinnen gehuisvest worden in omgebouwde zeecontainers en kantoren". Hiermee vernemen we dus dat moslimmigranten in Groot-Brittannië te lijden hebben onder slechte huisvesting, en het is natuurlijk allemaal de schuld van Groot-Brittannië. Het was echter een verhelderende blik, niet op de wreedheid van de Britse autoriteiten, maar op de rampzalig ontaarde staat van de Britse journalistiek.

Sky News vertelt ons dat Lulu Abubaker en haar familie "in een voormalige zeecontainer in Ealing wonen. Ze zegt dat het niet geschikt is voor mensen om in te leven. Duizenden kinderen worden zo 'beroofd' van een fatsoenlijke jeugd om op te groeien in omgebouwde zeecontainers en kantoorgebouwen, aldus de campagnevoerders.

In een begeleidende video zegt Abubaker over haar omgebouwde zeecontainer tot huis: "Hierheen komen is gewoon een mentale marteling. Het is een gevangenis. Dit is verkeerd. Wat ze met mensen doen is verkeerd. Geloof me, het is niet juist om te doen. Want hoe kan het een thuis zijn als je niet eens kunt leven zoals thuis. Drie kinderen slapen in een kleine kamer, ik kan het je laten zien. Ik en mijn baby, wij slapen daarbinnen. Deze plek is gewoon een belachelijke plek die ze nooit aan iemand zouden kunnen aanbieden. Dit is een plek voor dieren. Niet voor mensen. Omdat mensen het verdienen om in een huis te zijn. Dit is een container. Het is iets waar mensen hun opslag bewaren. Wij zijn geen dieren, wij zijn geen goederen.".

Let wel, Lulu Abubaker heeft niet betaald voor een huis, en heeft in plaats daarvan een zeecontainer gekregen. Ze heeft helemaal niets betaald. Haar onderdak wordt gratis ter beschikking gesteld, met dank aan de Britse belastingbetaler. Sky News legt uit dat "de stalen containers, die een kitchenette, doucheruimte en slaapkamer bevatten, een huis is voor mensen die anders in B&B's of andere tijdelijke woningen zouden zitten". Dat klinkt niet zo slecht voor tijdelijk onderdak, en er staat één twistzieke opmerking in deze lange weeklacht over de zogenaamd onmenselijke omstandigheden die de moslimmigranten met een uitkering in Groot-Brittannië moeten doorstaan: "Ze zei zelfs dat het erger was dan toen ze in een 'normaal huis' in Eritrea en Soedan woonde".

Inderdaad. En dan is daar de wrijving. De Britse regering was niet verplicht om haar op te nemen en haar een huis te geven, maar het wel deed. Kindercommissaris Anne Longfield zei hierover: "Er is iets misgegaan met ons huisvestingssysteem als kinderen opgroeien in B&B's, scheepscontainers en oude kantoorgebouwen.

Misschien. Of misschien is er een probleem met het Britse immigratiebeleid.

Ondertussen klaagt Lulu Abubaker zo verbitterd over haar huisvesting dat het duidelijk is dat zij vindt dat de Britse autoriteiten haar een betere huisvesting moeten bieden. Waarom heeft ze zo'n rechtsgevoel? Een van de redenen kan zijn dat er een Koran-dictaat is dat niet-moslims voor het onderhoud van moslims moeten betalen:

"Bestrijdt hen die niet in Allah noch de laatste dag geloven, noch in datgene wat verboden is, wat door Allah en Zijn Boodschapper verboden is, noch erkennen zij de godsdienst van de waarheid, (ook al zijn zij dat) de mensen van het Boek, totdat zij de Jizya met gewillig gehoorzaamheid betalen en zich onderworpen voelen." (Koran 9:29)

De kalief, Umar, zei dat de jizya-betalingen van de dhimmis de bron waren van het levensonderhoud van de moslims:

"Juwairiya bin Qudama at-Tamimi vertelde: We zeiden tegen Umar bin Al-Khattab: "O hoofd van de gelovigen! Adviseer ons." Hij zei: "Ik adviseer u om de Overeenkomst van Allah (welke met dhimmis wordt gemaakt) te vervullen aangezien het de overeenkomst van uw Profeet is, en de bron is van levensonderhoud van uw afhankelijke personen (d.w.z. de belastingen van dhimmis.)" (Bukhari 4.53.388)

De Britse jihadpredikant Anjem Choudary zei in februari 2013:

“We hebben de Jihad Seekers Allowance, we nemen de Jizya (beschermingsgeld betaald aan moslims door niet-moslims) wat in ieder geval van ons is. De normale situatie is om geld van de Kafir (niet-moslim) te nemen, nietwaar? Dit is dus een normale situatie. Ze geven ons het geld. Jij werkt, geeft ons het geld. Allah Akbar, we nemen het geld. Hopelijk luistert er niemand van de DSS (Afdeling Sociale Zekerheid). Ah, maar je ziet dat mensen zullen zeggen dat je niet werkt. Maar de normale situatie is dat je geld van de Kuffar (niet-moslim) neemt. Dus nemen we de toelage voor de Jihadzoeker."

Er zijn geen aanwijzingen dat Lulu Abubaker een jihadi is, maar haar gevoel van verontwaardigd over recht komt ermee overeen. Tenslotte is te betalen voor haar en haar kinderen de plaats van de ongelovige.

Voor meer foto's van het onderkomen, zie Sky News

Bron: What Exactly Does the West Owe to Muslim Migrants? | Frontpage Mag