www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wanneer verwarring heerst

Door Hal Lindsey - 23 oktober 2019

1 Korintiƫrs 14:33 geeft een diepgaand en inzichtelijk statement. "Want God is geen God van wanorde, maar van vrede."

Toch heerst er op dit moment in een groot deel van de wereld verwarring. Ik bedoel de diepe, fundamentele niveaus van verwarring. Misschien wel het meest voor de hand liggend zouden de miljoenen mensen zijn die verward zijn over hun seksuele identiteit. De wetenschap van het geslacht geldt niet langer. Het is geen kwestie van XX of XY chromosomen, of een van de andere duidelijke wetenschappelijke verschillen tussen man en vrouw. Het gaat allemaal om gevoelens, en die gevoelens zijn opzettelijk verward door opvoeders, entertainers, adverteerders en anderen.

Op school worden jonge mensen gepropageerd om te geloven dat de islam een religie van liefde is en het christendom een religie van haat. Scholen leren kinderen nu openlijk om anderen op basis van ras te beoordelen. Goedheid is iets geworden wat je bij anderen signaleert; niet gerechtigheid of een morele uitmuntendheid. Kinderen worden in lokale bibliotheken onderworpen aan het "travestieverhaaluurtje" en het wordt zelfs gevierd in nationale televisiecommercials.

Goed wordt kwaad, en kwaadaardig goed genoemd. Aanhangers van Jezus worden steeds meer gezien als gevaarlijk voor kinderen. Een belangrijke presidentskandidaat riep nog niet zolang geleden de kerken op om zich aan te passen aan zijn morele overtuigingen of hun belastingvrije status te verliezen. Franklin Graham zei dat er als gevolg van deze druk "veel christenen zullen zijn die helaas zullen buigen en toegeven, en velen hebben dat al gedaan".

En werkt dit alles? Het is geen geheim dat jonge mensen die zichzelf als homoseksueel zien, een groter risico op zelfmoord lopen. Vroeger zeiden de deskundigen dat het was omdat de maatschappij hen schuldig liet voelen. Maar dat kunnen ze niet meer zeggen. De maatschappij bevestigt homoseksualiteit bij elke gelegenheid. Acceptatie is op een historisch hoogtepunt.

Maar met al die acceptatie is de zelfmoord alleen maar toegenomen.

Acceptatie en bevestiging hebben in het geheel niet geholpen. Waarom niet? Omdat de schuld niet extern is. Het komt met de zonde zelf - niet alleen homoseksuele zonde, maar alle zonde. De maatschappij dwingt heteroseksuele kinderen om de seksuele moraal van konijnen te hebben, maar de bevestiging van de samenleving over de zonde stopt de schuld niet. Dat komt omdat de schuld niet is begonnen met de samenleving. Het begon met de zonde.

Als mensen de bijbelse definitie van goed en kwaad loslaten, voelen ze zich dan vrijer? Gaat het psychologisch beter met hen? Nee. Ze doen het slechter. Amerika en de meeste andere landen van de Eerste wereld maken een geestelijke gezondheidscrisis door. De statistieken zijn verbluffend. Een op de vijf kinderen heeft nu last van een geestelijke gezondheidsstoornis. En dat zijn juist degenen die zijn geĆÆdentificeerd.

CNN rapporteerde onlangs: "Het aantal Eerste Hulp-bezoeken met psychoses, bipolaire stoornis, depressie of angst is van 2006 tot 2013 met meer dan 50 procent gestegen, volgens het Federaal Agentschap voor Gezondheidszorg Onderzoek en Kwaliteit. Ruwweg 1 op de 8 bezoeken van de spoedafdeling komt nu voort uit psychische aandoeningen of stoornissen bij het gebruik van middelen, zo blijkt uit de gegevens".

In het hele land stellen meer en meer ziekenhuizen Psychiatrische Eerste Hulp Afdelingen in. Waarom? Omdat we een geestelijke gezondheidscrisis doormaken.

Het eerste hoofdstuk van de Romeinen-brief geeft de waarschuwing voor samenlevingen die zich opzettelijk van God afkeren. Vers 28 vat het samen: "En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen."

De verdorvenheid van de geest gaat veel verder dan geestelijke ziekten. En ik veroordeel mensen niet omdat ze ziek zijn. De veroordeling gaat uit naar de maatschappij zelf. Romeinen 1:21-22 zegt: "Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden."

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey