: The window to close.

www.wimjongman.nl

(homepagina)

Meerdere Joodse bronnen wijzen op de Israëlische verkiezingsimpasse als de poort naar de Messias.

Commentaar/Analyse: We hebben een "blokkade" in de Israëlische verkiezingen. We hebben een "sta in de weg" in het Verenigd Koninkrijk met hun Brexit-initiatief. We hebben een "blokkade" in de VS met de Democraten die nu een "geheime" aanklacht tegen president Donald Trump indienen. Zoals de Israëlische politiek gaat, zo gaat het ook in de naties.

Israël is op dit moment zeer kwetsbaar voor externe vijandelijke troepen (Iran, Hezbollah, Hamas, radicale terroristen) die haar "van de kaart willen zien verdwijnen". Kan Benny Gantz een eenheidsregering vormen tussen Blauw-Wit en Likud? Het lijkt onmogelijk, want Netanyahu had 28 dagen lang de kans en er kwam geen Eenheidsregering. Wat betekent dit alles? Waarom gebeurt dit? Het onderstaande artikel biedt een interessant perspectief:

( )

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kijkt naar een 800 jaar oude Torarol terwijl hij Jemenitische Joden ontmoet die vorige week in de Knesset, het Israëlische parlement in Jeruzalem, in het kader van een geheime reddingsoperatie naar Israël zijn gebracht. (Foto: Haim Zach/GPO)

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 23 september 2019

 "Daarna zal Ik Mijn Geest uitstorten over alle vlees; uw zonen en dochters zullen profeteren; uw oude mannen zullen dromen dromen, en uw jonge mannen zullen gezichten zien." Joël 3:1 (De Israëlische Bijbel™)

Nadat een bepaalde bron dichtbij Rabbi Kaduri een 40-jarige oude voorspelling van de inmiddels overleden Rabbi Kaduri citeerde, die de huidige politieke impasse van Israël voorspelde, werden verschillende andere profetische bronnen ontdekt, waarvan sommige geloofwaardiger waren dan andere, die deze voorspelling bevestigden. Men geeft aan dat de impasse bij de verkiezingen zal leiden tot een hemelse strijd die het lot van de hele mensheid zal bepalen.

Rabbi Kaduri's voorspelling

In juni publiceerde Breaking Israel News een artikel waarin een 40 jaar oude voorspelling van Rabbi Yitzchak Kaduri, de beroemdste Kabbalist (mysticus) in Israël tot aan zijn dood in 2006, werd geciteerd. Volgens een ooggetuige voorspelde rabbijn Kaduri dat de Messias zal worden onthuld na een verkiezing-stop in Israël. Op een kleine bijeenkomst werd Rabbi Kadur gevraagd wanneer de Moshiach (Messias) zal komen. Hij antwoordde: "Wanneer er verkiezingen zullen zijn, maar er geen regering zal zijn".

[Opmerking vertaler: Let erop dat de Kabbalah een mystieke bron is. Dat eerst de anti-christ zal komen die word aangenomen als messias en halverwege de verdrukking zal worden verworpen. Dat de opname geen wederkomst is.]

Die voorspelling is nog krachtiger na de tweede ronde in de verkiezingen van vorige week, waar de beide grote partijen veel moeite hebben om een coalitieregering te vormen.

Een artikel in Yisrael Hayom, een Hebreeuwse nieuwsdienst, bevestigde de voorspelling van Rabbi Kaduri en voegde er nog meer details aan toe. Yisrael Hayom berichtte maandag dat er een boek werd gevonden in de yeshiva (Tora-leerinstelling) Nahalat Yitzhak, opgericht in Jeruzalem door de zoon van Rabbi Kaduri, Rabbi David Kaduri, met een focus op de studie van de Kabbala (mystiek). Het boek, getiteld "O'Shvuato L'Yischak" ('en een eed aan Jitschak' uit Psalmen 105:9), is geschreven door Rabbi Jitschak Kadouri toen hij nog vrij jong en niet bekend was.

In het boek staat een verrassend gedeelte dat luidt:

"Aan de avond van de vijfde cyclus van duizend jaar is het jaar 5780 een jaar van fixatie. Er zal geen regering in Israël zijn voor een langere periode, en de verschillende kampen zullen veel strijden en argumenteren zonder enige conclusie op deze of gene manier. Dan zal op Rosj Hasjana (het Joodse Nieuwjaar dat volgende zondagavond zal plaatsvinden) de kant van de heiligheid strijden tegen de kant van de duisternis in de hemel totdat God zelf en zijn Legerscharen over de kwestie zullen beslissen".

"En dat is alles wat ik over deze kwestie kan zeggen," schreef Rabbi Kaduri. "Ik heb gezworen geen geheimen meer te onthullen".

Het artikel citeerde een interview met de anonieme Moshe N., de assistent van Yossi Kaduri, de kleinzoon van Rabbi Yitzchak Kaduri.

"De handgeschreven manuscripten die we rechtstreeks van Rabbijn [Yitzchak] Kaduri ontvingen en die spreken over de verlossing en het niet vormen van een regering voorafgaand aan de komst van de Moshiach, lijken erg op wat er is gepubliceerd, maar de formulering in de publicaties is onnauwkeurig. Soortgelijke voorspellingen werden geschreven door Rabbi Kaduri's leerpartner, Rabbi Menachem Menashe, die het boek 'Ahavat Chayim' (liefde voor het leven) schreef in zijn commentaar op het gedeelte van de Torah Ki Tavo, dat we vorige week hebben gelezen, waarin wordt beschreven wat er in het einde der dagen zal zijn, en de oorlog tegen de Gemengde Menigte en hoe ze in de meerderheid zullen zijn.

"De voorspellingen in de handgeschreven manuscripten van Rabbi Kaduri zijn vergelijkbaar, behalve dat ze gedetailleerder zijn en hij noemt dit jaar specifiek als een jaar dat een jaar van verlossing kan zijn. Hoewel hij niet de woorden 'verkiezingscampagne' heeft geschreven. Dit is een interpretatie van zijn woorden, maar hij schreef wel over de strijd tussen de verschillende groepen in het volk Israël, en dat dit een stadium is op weg naar het heil en een van de tekenen daarvan. Hoe dan ook, uiteindelijk hangt het heil alleen van ons af, het Israëlische volk en kan het al dan niet worden vervuld."

Een twijfelachtige bron voor dezelfde profetie

Deze voorspelling wordt ook gemeld in een oud boek, "Brit Afarsimon" (kaki's verbond), geschreven door rabbijn Sasson Hai Shoshani, die "de profeet uit Egypte" werd genoemd:

"Er zal een dag komen waarop twee ambtsdragers uit het koninkrijk Israël zullen zegevieren. Beiden zullen 'Benjamin' worden genoemd en geen van beiden zal erin slagen om zijn regering en koninkrijk te vestigen. Op die dag zult u weten en begrijpen dat de koning van Moshiach (Messias) al voor de deur staat en op de Sjabbat die daarop volgt, zal hij geopenbaard worden. Besef het en onthoud het."

Opgemerkt moet worden dat noch Yisrael Hayom, noch deze verslaggever enige verwijzing of informatie kon vinden over rabbijn Sasson Hai Shoshani of zijn boek dat in het artikel wordt genoemd.

Andere gereputeerde bronnen voor dezelfde profetie van politieke voorloper van de Messias

Hadrei Haredim, een ultra-orthodoxe Hebreeuwse nieuwsbron, betwistte het rapport met een dergelijke voorspelling van rabbijn Kaduri, maar merkte op dat andere Joodse bronnen er op wezen dat zo'n politieke situatie zoals de situatie waarmee Israël vandaag de dag te maken heeft, een voorloper van Moshiach zou kunnen zijn. Hadrei Haredim citeerde Rabbi Meir Leibush ben Yechiel Michel Wisser, een 19e-eeuwse bijbelcommentator die bekend staat als de Malbim. In zijn commentaar op het 12e hoofdstuk van het boek Daniël schreef de Malbim:

"Wanneer de heerschappij van de dienaar die aan de oevers van de Nijl stond, eindigt, dan zal de hemelse heerschappij beginnen.

Het artikel suggereert dat het woord voor 'bank' (שפת) verwijst naar het jaar dat op het punt staat te beginnen, 5780, dat is geschreven met de Hebreeuwse letters שפת.

Het artikel in Hadrei Haredim haalt een andere bron aan uit het boek "Maaseh Ish" (de daden van de mens) van de in 2002 overleden rabbijn Chaim Brim. Rabbi Brim citeerde zijn leraar, Rabbi Avraham Yeshaya Karelitz, de leider van het Haredi-Jodendom in Israël in de eerste helft van de twintigste eeuw, bekend als de Chazon Ish.

"Ik hoorde van mijn leraar", schreef Rabbi Brim. "Het lijkt er niet op dat de heilige Messias ons van hen zal verlossen, dat wil zeggen, dat we niet zullen overgaan tot het koninkrijk van de Messias vanuit 'hun' [seculiere] regering.

Dit wordt expliciet verklaard door de Chazon Ish die schreef: "De Messias zal de staat niet uit het zionisme ontvangen.

Bron: Multiple Jewish Sources Point to Israel’s Election Impasse as the Gateway to Messiah - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.