www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zullen de Israëlische verkiezingen het echte Pesachoffer terugbrengen?

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 25 maart 2019

 Zij zullen het vlees dezelfde nacht nog eten; zij zullen het geroosterd op het vuur eten, met ongezuurd brood en met bittere kruiden. Exodus 12:8 (De Israëlische Bijbel™)

Een altaar wordt klaar gemaakt voor het Paaslam bij de heropvoering van het Korban Pesach (Pesachoffer). (credit: Adam Propp)

Een week na de Israëlische verkiezingen van volgende maand zal er een heropvoering plaatsvinden van de Pesach Tempeldienst. Verborgen in de verkiezingen is er een Tempelberg-agenda die kan bepalen of de ceremonie een heropvoering of een daadwerkelijke dienst zal zijn die het belangrijkste element van de Joodse Tempel zal terugbrengen.

Op maandag 15 april zal het Sanhedrin toezicht houden op een spectaculaire heropvoering van het Pesachoffer, het belangrijkste offer dat een individu aan de tempel brengt. De ceremonie zal worden gehouden in het Davidson Center naast de tempelberg.

Toen de Tempel er stond, kwamen alle Joodse mensen naar Jeruzalem en organiseerden zich in groepen om het Pesach te vieren. Elke groep stuurde een vertegenwoordiger naar de Tempel om een lam mee te brengen. Dat werd ritueel door de priesters klaargemaakt en het bloed werd op het altaar gesprenkeld. Het lamsvlees zou dan mee naar huis worden genomen om bereid en gegeten te worden. Het ritueel was zo belangrijk dat elke jood die het niet volbracht, werd veroordeeld tot een karet (afsnijding van het Joodse volk).

Pesachoffer heropvoering (Bron: Adam) Propp

De heropvoering zal worden uitgevoerd door de Kohanim (Joodse mannen die afstammen van Aaron, de priester) in bijbels gemandateerd gewaad en met gebruiksvoorwerpen die voor het gebruik in de Derde Tempel werden voorbereid. Zilveren trompetten worden geblazen zoals in de Tempel. De organisatoren hebben de juiste vergunningen geregeld om een lam ter plaatse te kunnen slachten en bereiden. Het vlees zal worden uitgedeeld aan het publiek.

Dit zal het achtste jaarlijkse Pesachoffer zijn, waarbij de opkomst elk jaar toeneemt. Vorig jaar waren er meer dan 1500 mensen aanwezig.

Het is belangrijk om op te merken dat de Israëlische verkiezingen zullen plaatsvinden op 9 april, slechts zes dagen vóór de heropvoering en tien dagen vóór de vooravond van het Pesach, wanneer, als de regering dat toestaat, het eigenlijke Pesachoffer zal worden gebracht.

"Het Pesachoffer kan slechts op één plaats worden aangeboden: op de Tempelberg," vertelde Rabbi Weiss Breaking Israel News. "Het vereist geen eigenlijke tempelstructuur, maar wel een altaar dat gebouwd is om aan de Bijbelse eisen te voldoen. Dit altaar hebben we, en het kan in enkele uren worden vervoerd en neergezet."

Het Sanhedrin heeft onlangs een intensieve studie uitgevoerd naar de huidige status van het Pesachoffer en kwam tot de conclusie dat op dit moment één offer op de Tempelberg, gebracht in de naam van het hele Joodse volk, voldoende zou zijn.

"Dit is een essentieel element van het Jodendom," zei Rabbi Weiss. "Er is niets dat in de plaats kan staan, en het is ons verboden om het op een andere plaats te doen."

Er zijn een paar Israëlische politici die pleiten voor Joodse rechten op de Tempelberg, en Rabbi Yehudah Glick van de Likud is ongetwijfeld een van de machtigste stemmen die oproepen tot religieuze gelijkheid op die locatie. Maar Weiss wees erop dat er slechts één Israëlische politicus is die elke heropvoering van de Tempel heeft bijgewoond: Moshe Feiglin, hoofd van de Zehutpartij.

Moshe Feiglin (Foto door Adam Eliyahu Berkowitz/Breaking Israel News)

"De Tempelberg is de belangrijkste plaats voor het Jodendom, de eenwording van Jeruzalem in 1967, en het hoogtepunt van de stichting van de staat Israël," zo legde Weiss uit. "Jeruzalem, in het bijzonder de Tempelberg, is het middelpunt van alle onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël. Het is verbazingwekkend dat geen enkele Israëlische politicus, behalve Feiglin, bereid is om er een standpunt over in te nemen."

Weiss benadrukte dat het Sanhedrin niet specifiek Feiglins kandidatuur onderschrijft.

"Vanwege de centrale rol die het Sanhedrin speelt in het Jodendom zowel als in de politiek, roepen we de kandidaten van alle partijen op om openlijk over de Tempelberg te discussiëren," zei Rabbi Weiss. "De verbinding tussen de verkiezingen en Pascha is duidelijk. Deze verkiezing komt op tijd om de poorten open te stellen voor Joden om de Tora-geboden van Pesach weer volledig na te leven," aldus Rabbi Weiss.

De Tempelberg werd een maand geleden de focus van internationale zorg toen Palestijnen in opstand kwamen op de Tempelberg en inbraken in een gebied naast Sha'ar HaRachamim (Gate of Mercy, ook wel bekend als de Gouden Poort). Ze verklaarden spontaan dat het een moskee was, de vierde moskee op de Tempelberg sinds Israël de plek veroverde. De Israëlische en internationale wetgeving vereisen een gelijkheid van religies op heilige plaatsen, wat Joodse gebeden op de Tempelberg mogelijk zou moeten maken, maar de Israëlische politie haalt veiligheidsproblemen aan om dit te verbieden.

"De Tempelberg is niet alleen een centraal onderdeel van het Jodendom, maar het is ook een politiek struikelblok waar elke Israëlische leider bij betrokken zou moeten zijn," zei Weiss. "Misschien zal het zien van een voorstelling van de hoogte van de Tempeldienst, het Pesachoffer, Israël en zijn leiders en de wereld eraan herinneren dat zij betrokken moeten zijn met de Tempel als een van de centrale kwesties van onze tijd".

De verkoop van herdenkingsmunten die door het Sanhedrin zijn uitgegeven, zorgt voor het geld voor de herdenkingen van de Tempel. Het Sanhedrin heeft onlangs een munt uitgegeven met het beeld van Nikki Haley, de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN, als erkenning voor haar inspanningen om anti-Israëlische vooroordelen te bestrijden. Het Sanhedrin nodigde mevrouw Haley uit om als erevoorzitter van een bijbelse organisatie van 70 Naties te fungeren. De munt kan worden gekocht op de Mikdash Tzion website.

Bron: Will Israeli Elections Bring Back the Real Passover Sacrifice? - Breaking Israel News