www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gedachten over deze verkiezingen in Israël vanuit Daniël 2

Carolyn Hyde - 10 april 2019

()

Gedurende de verkiezingscampagnes hier in Israël ben ik er bijna dagelijks toe getrokken om Daniël 2 te lezen. We lijken een winnaar te hebben (hoewel één ding dat ik heb geleerd van het leven in Israël is, dat er altijd van alles kan gebeuren!

Toen ik vanmorgen weer werd getrokken om Daniël 2 te lezen, voelde ik dat de Heer de verzen 20-22 benadrukte:

Laat de naam van G-d voor eeuwig en altijd gezegend zijn, want wijsheid en kracht behoren Hem toe. Hij is het die de tijden en tijdperken verandert; Hij zet koningen af en stelt koningen aan; Hij geeft wijsheid aan wijze mensen en kennis aan mensen van verstand. Hij is het die de diepe en verborgen dingen openbaart; Hij weet wat er in de duisternis is en het licht woont bij Hem.

Ook Daniël 2:44

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit zal worden vernietigd, en dat koninkrijk zal niet aan een ander volk worden overgelaten; het zal al deze koninkrijken verpletteren en er een einde aan maken, maar het zal zelf voor eeuwig blijven bestaan.

Toen ik het hoofdstuk nog eens doorlas, had ik de indruk dat het ijzer en de klei de religieuze en seculiere systemen van deze natie vertegenwoordigen. Ze verbinden zich zeker niet aan elkaar en zijn zo verdeeld dat het soms hopeloos lijkt dat Am Yisrael ooit één volk zal worden, dat zal verklaren: "Baruch HaBa b'Shem Adonai".

Het lijkt erop dat we in de buurt komen van die tijd, dat de steen die zonder handen uit de berg is losgemaakt, komt aanrollen. We hebben geen andere hoop. Hosea 3:4-5 komt ook in ons op:

Want de zonen van Israël zullen vele dagen lang zonder koning of vorst blijven, zonder offer of heilige steen en zonder efod of afgodsbeelden. Daarna zullen de zonen van Israël wederkomen en de Heer hun God en David hun koning zoeken; en zij zullen bevend komen tot de Heer en tot Zijn goedheid in de laatste dagen.

Carolyn Margolin-Hyde is opgegroeid in een orthodox-joodse synagoge van Chicago. Ze studeerde af aan de Universiteit van Illinois en als RN was ze jarenlang werkzaam in de verpleging. Na het maken van Aliyah Carolyn diende ze als eredienstleider bij K'tsir Asher, The Harvest of Asher Congregation in Akko, en leidde vervolgens de eredienst in Kehilat Poriya, een gemeente in de buurt van Tiberius. Ze heeft veel aanbiddingsliederen geschreven en opgenomen in het Engels en Hebreeuws en haar aanbiddings-cd's omvatten Carolyn Hyde Music | Worship Music from Israel "Just Like Joseph" en "The Latter Rain" - hedendaagse aanbiddings-cd's; "Deep Calls to Deep" - en "Fine Linen" - aanbidding met een vleugje blues.

Bron: Thoughts on this election in Israel from Daniel 2