www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een muziekvideo kan de manier waarop de wereld bidt veranderen

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 13 februari 2019

 "Laat alles wat ademt Hasjem prijzen. Hallelujah". Psalm 150:6 (De Israëlische Bijbel™)

Rabbi Jeremy Gimpel (Bron: YouTube screenshot)

Een nieuwe videoclip wil de manier waarop de wereld bidt veranderen. Het klinkt misschien ongelofelijk of fantasievol, maar het maakt echt een punt en kan gewoon slagen.

Het is meteen duidelijk dat de nieuwe videoclip van Rabbi Jeremy Gimpel bijzonder is. De muziek is een genot om naar te luisteren, maar er is veel meer dat duidelijk bijdraagt aan die ervaring. De woorden zijn Hebreeuws, Psalmen 150, en de video is gefilmd met een indrukwekkende achtergrond: Nahal Arugot, precies daar waar koning David die woorden schreef.

 Hallelujah. Prijs Hasjem in Zijn heiligdom; prijs Hem in de hemel, Zijn bolwerk. Psalm 150:1

De video is het hoogtepunt van een lange periode van gebed en introspectie, waarin Rabbi Jeremy Gimpel heeft gewerkt aan een krachtige benadering van het gebed, dat stevig geworteld is in het eigenlijke land Israël, met mediteren over het onderwerp gedurende het afgelopen jaar, en zelfs zijn familie te verplaatsen naar het oosten van Gush Etzion in de heuvels van Judea. Zoals alle grote ontdekkingen kwam zijn openbaring over de essentie van het gebed na een donkere periode.

"Ongeveer vier jaar geleden begon ik naar deze heuvels te komen om te bidden," aldus Rabbi Gimpel tot Breaking Israel News. "Ik had moeite met gebed in synagogen, dus ongeveer vier jaar geleden kwam ik naar deze heuvels om in de vroege ochtend te bidden. Hoewel hij zich niet zelf als musicus identificeert, namen zijn inspanningen om verbinding te maken met het gebed een onmiskenbaar muzikale wending. "Ik wilde mijn gitaar meenemen en gewoon mijn hart uitstorten. Er kwamen woorden en melodieën."

Rabbi Gimpel merkte op dat het joodse gebed gestructureerd is en dat het gebedenboek een siddur wordt genoemd, omdat het woord letterlijk 'orde' betekent. Het ochtendgebed in de siddur opent met verzen uit de psalmen als voorbereiding op het gebed.

"Ik realiseerde me dat het eerste deel van de siddur psukei dzimra was, wat letterlijk zangverzen betekent," zei Rabbi Gimpel. "Helaas is de manier waarop het in veel synagogen vandaag de dag wordt gedaan: 'verzen van mompelen'. Dus ik kwam naar deze bergen en zong ze, zong ze letterlijk met heel mijn hart, en de muziek kwam gewoon naar me toe."

Voor Gimpel was dit volkomen onverwacht:

"Ik had nooit gedacht dat ik een muziekalbum zou uitbrengen, maar ik dacht dat de muziek misschien wel naar me toe kwam omdat de wereld moet leren hoe deze gebeden op de juiste manier op te zeggen, de manier waarop ze afkomstig zijn uit het land waar koning David ze schreef".

Rabbi Gimpel verhuisde uiteindelijk zijn familie naar de regio in Israël die de bron van zijn gebed was. Hij was mede-oprichter van Havat Arugot, de spirituele retraite van zijn organisatie, The Land of Israel Network, gevestigd in de Judese Heuvels in Eastern Gush Etzion.

"Ik merkte onmiddellijk de verandering in mijn leven op," zei hij. "Ik was nooit een ochtendmens, maar plotseling begon ik vroeg naar bed te gaan en werd ik veel eerder wakker."

De rabbijn citeerde het eerste deel van de Shulchan Aruch, het Joodse wetboek, waarin staat: "Men moet zichzelf als een leeuw versterken om 's morgens op te staan om zijn Schepper te dienen, want Hij is het die de dageraad ontwaakt".

"Ik begon dit zo goed mogelijk te beoefenen en zag hoe belangrijk het was," merkte Gimpel op. "Als je je ochtend perfectioneert, verander je je hele dag. Als je de ochtend spiritueel krachtig begint, dan zal je hele dag spiritueel krachtig zijn. En als je je dagen verandert, dan verandert dat je leven.

Hoewel zijn benadering van gebed in Israël centraal staat, stelde Gimpel dat het universeel is.

"Deze benadering van gebed is niet alleen voor Joden. Dit is voor de hele wereld," aldus Gimpel. "Dit album was meer dan alleen muziek om gebeden te begeleiden. Er is echt een Torah, een leer erachter in de muziek. Het is een manier van zijn, een manier om jezelf opnieuw uit te lijnen. Dit is de manier waarop de profeten van Israël het hebben doorgegeven; als een manier om in deze wereld te zijn, omdat dit geen gemakkelijke wereld is om in te zijn. Dit is een techniek, letterlijk een spirituele technologie om jezelf te versterken.

Rabbi Gimpel legde uit hoe het land Israël een integraal onderdeel is van het gebed, zelfs buiten de grenzen. Hij beschreef hoe Daniël in Babylonië bad door een raam te openen naar het land om zich dichter bij Israël te voelen, in het bijzonder Jeruzalem, terwijl hij bad.

 Toen Daniël begreep dat het geschreven was, ging hij naar zijn huis, in wiens bovenkamer hij ramen had laten maken met uitzicht op Yerushalayim, en drie keer per dag knielde hij neer, bad en beleed hij tot zijn God, zoals hij altijd had gedaan. Daniël 6:11

"We leren hieruit dat gebeden geografisch gericht moeten zijn en niet alleen geestelijk," zei Rabbi Gimpel. "En er is maar één stad waar de Bijbel oproept om voor te bidden."

 Bid voor het welzijn van Yerushalayim. "Mogen degenen die van je houden vrede hebben. Psalm 122:6

"Spiritueel gezien is het centrum van de wereld Jeruzalem," legde hij uit. "Dit is niet uitsluitend voor Joden. Dit is duidelijk voor iedereen die in God gelooft, in de Bijbel gelooft en in gebed gelooft. Hier komt de verlossing vandaan. Je moet fysiek en spiritueel op één lijn zitten om deel uit te maken van Gods plan op aarde. Door je gebeden op één lijn te brengen met Jeruzalem, stem je je behoeften, de behoeften van je familie, en zelfs je nationale behoeften af op Gods plan.

Dit is een missie die Rabbi Gimpel serieus neemt.

"Het mandaat van het Joodse volk is om een licht voor de volkeren te zijn. In de afgelopen tien jaar hebben veel Joden gehoor gegeven aan die oproep om Thora te onderwijzen. Maar de tempelervaring was geen intellectuele ervaring. Het omvatte noodzakelijkerwijs lied en gebed. Dat was de ontmoeting met God. Onze missie is niet volbracht, totdat we de hele wereld leren bidden".

"De Moshiach (Messias) zal alleen komen als de hele mensheid zich in gebed verenigt," zei Gimpel. "En overal ter wereld is er één woord dat absoluut universeel is: Hallelujah."

[Opmerking: Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. ...Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. Joh. 4:21 en 23]

Bron: A Music Video May Change the Way the World Prays - Breaking Israel News