www.wimjongman.nl

(homepagina)

Kijk omhoog, want uw verlossing komt dichterbij

Door Clay Smith - 29 november 2019

Nou, er zit meer in deze titel dan u met het oog kunt zien. Er is veel meer aan de hand, omdat het deel uitmaakt van de Schrift, Gods Heilige Woord. Laten we eens kijken.

Lukas 21:28 "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is." Jezus spreekt in zijn eindtijd-rede over de vragen van zijn discipel, over wat er aan het einde van deze tijd, vóór zijn wederkomst, zal gebeuren. Deze eschatologische leer is ook te vinden in de evangeliën van Matteüs en Marcus, maar niet dit ene vers. Laten we dit ene vers eens even ontrafelen. Wat zegt Jezus?

Sommige dingen staan op het punt te beginnen, die u zullen opvallen (25-27). Er zullen tekenen en gebeurtenissen zijn die zo duidelijk zijn dat ze niet zonder meer kunnen worden afgedaan.

En dan: kijk omhoog, en hef uw hoofden omhoog. Jezus benadrukt het plotselinge ervan - elke seconde, elke minuut. Dit is een bevel dat elke gedachte of activiteit die aan de gang is of waar u aan denkt, overstijgt. Let nu op! Zoek het uit!

Uw verlossing nadert. Uw verlosser, uw redding, staat op het punt om te verschijnen. Dit zal een glorieuze gebeurtenis zijn die de hele wereld zal meemaken. Maar wat is het?

Dit is de wederkomst van Christus de Heer bij zijn wederkomst zoals in de Bijbel voorspeld, om twee redenen. Om zijn belofte na te komen die Hij ons gaf om terug te keren en duizend jaar lang over de aarde te heersen als koning van Jeruzalem, bestempelde Hij dit als de Duizendjarige Regeerperiode.

De definitie van verlossing is: "te bevrijden door een prijs te betalen". Jezus betaalde die prijs op Golgotha toen hij aan het kruis stierf, en werd de enige die drie dagen later uit de dood opstond. Voor degenen die hun vertrouwen op Hem hebben gesteld voor eeuwige verlossing en die geloven wie Hij is (de Zoon van God), zij zijn voor altijd "verlost" om bij Hem te zijn. Begrijpt u?

Dit vers laat samen met de voorgaande verzen zien dat Jezus aan het eind van de zeven jaren durende Verdrukking terugkeert, maar er zijn vele gebeurtenissen die zullen plaatsvinden voordat hij terugkomt. Het boek Openbaring geeft precieze details over wat er gaat gebeuren. Dit gaat niet over de opname van de Gemeente, de heiligen. Het woord opname staat niet precies zo in de bijbel. De Griekse definitie is: "wegrukken, opnemen, wegnemen". Harpazo is het Griekse equivalent van het woord opname.

Wij (de heiligen, sommigen van ons) wachten nu met spanning op Jezus die ons komt verlossen van de komende toorn (1 Tessalonicenzen 1:10), vandaar: de Verdrukking of Jakobs moeite. We zullen Hem zien, maar we hoeven niet op te kijken naar die glorieuze gebeurtenis als Hij komt. Een reden zou kunnen zijn dat als Jezus 's nachts komt, mensen kunnen slapen waar ze zich wereldwijd bevinden. Misschien merkt de wereld helemaal niets, behalve dat er veel mensen ontbreken. Er zijn veel meningen over hoe dit zich zal ontvouwen, met de Schrift die ons slechts [enkele] details geeft. De twee Schriftgedeeltes waar gelovigen naar kijken:

1 Thessalonicensen 4:17-18 en 1 Korintiërs 15: 51-52.

In een milliseconde worden de gelovigen veranderd ennaar de wolken in de lucht getransporteerd om bij Christus te zijn en dan naar de hemel te gaan. Ons lichaam zal veranderen van een sterfelijk naar een onsterfelijk nieuw lichaam. We weten dat we een roep zullen horen van de Heer, de stem van de aartsengel en de bazuin van God. Vers 16 laat zien dat de gelovigen in Christus die gestorven zijn, ons die nog in leven zijn, zullen voorgaan. Wij zullen hen ontmoeten in de wolken in de lucht. Zoals ik al zei, zijn er veel vermoedens over hoe dit alles in de juiste volgorde zal verlopen, plus vragen of de wereld dit alles zal zien, en de roep zal horen, en de bazuin zal horen. We denken ook dat de Heer onze naam individueel zal roepen, voor of op weg naar boven. We weten het niet. Een parallel vers is waarschijnlijk Openbaring 4:1, waar tegen Johannes de Apostel werd gezegd: "Kom hierheen op."

Opmerking: Na hoofdstuk 2 & 3 en 4 & 5 in het boek Openbaring wordt de kerk pas weer in hoofdstuk 19 genoemd, waarin de heiligen worden getoond die met Jezus terugkomen op aarde bij de tweede komst.

Wij als gelovigen begrijpen dit. Hoe de Heer dit ook wil uitwerken, het maakt ons niet uit. Er zijn geen woorden om de vreugde te beschrijven die we nu al hebben terwijl we erop wachten, maar we zullen zijn met onze "Verlosser die leeft". Als u Christus niet kent als uw Redder, dan kunt u Hem nu leren kennen. Kom en vergezel ons, want u wilt niet wachten tot het einde van de zeven jaren durende Verdrukking voor Zijn tweede wederkomst. U zult het waarschijnlijk niet eens halen, omdat velen gemarteld zullen worden, en velen zullen in die tijd omkomen door de vele gebeurtenissen. Plus, het is onbegrijpelijk hoe alle oordelen te overleven die in die tijd op aarde komen; totale verschrikking en vernietiging. Vergeet wat u in films zou kunnen zien.

Hier zijn enkele extra vertroostende teksten die verwijzen naar de opname van de kerk.

1 Tessalonicenzen 2:19 "Bent ook u niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij Zijn komst?"

2 Tessalonicenzen 2:1 "En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem..."

1 Johannes 2:28 "En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst."

1 Johannes 3:2 "Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is."

Dit zijn er maar een paar - we zullen in staat zijn voor eeuwig in de hemel te leven in volmaakte heiligheid en vrede, God te dienen en met alle andere heiligen te zijn. Het wordt niet beter dan dat. Vergeet uw familie niet; zullen ze ook bij u zijn?

Geef uw leven aan Christus en breng het "goede nieuws van de redding" aan uw familie en vrienden. Geloof in wat de Bijbel zegt. Gods Woord is levend, actief, voortdurend, waar, en kan niet veranderd worden. De mensen van oudsher schreven de woorden die de Heilige Geest hen gaf om op te schrijven, en God bewaarde ze door Zijn goddelijke voorzienigheid en bracht ze op het juiste moment in de geschiedenis van de mensheid op een samenhangende manier. We hebben nu de 66 boeken in boekvorm, en ze zijn nog steeds hetzelfde; Zijn Woord is niet veranderd.

Shalom voor u,

Clay Smith

De Schriftgedeeltes komen uit de HSV.

Bron: Look Up, For Your Redemption Draweth Nigh :: By Clay Smith - Rapture Ready