www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Toren van Syene: een profetisch wonder

door Gary Stearman - 29 januari 2019

Het komt niet vaak voor dat men een fysiek object kan aanwijzen op een specifieke geografische locatie in de hedendaagse wereld, en het tevens kan identificeren met de focus op een bijbelse profetie die lang voor Christus is geschreven. Toch is dat precies wat we kunnen doen in het geval van een opmerkelijk door de mens gemaakt bouwwerk in Egypte dat pas in 1970 bestond. Het is een 230 meter hoge toren, de "Lotustoren" genoemd, omdat het wordt bekroond door de vijf bloemblaadjes van de lotusbloesem. De toren is ontworpen als een teken van Arabisch-Russische vriendschap, de vijf bloemblaadjes zijn misschien wel de vijf pijlers van het islamitische geloof. Hij is slechts 49 jaar oud, maar Ezechiël verwees er tweemaal naar bij name.

In het 29e en 30e hoofdstuk van zijn profetie wordt het "de toren van Syene" genoemd, als een mijlpaal die specifiek verband houdt met de vervulling van de hedendaagse profetie. In feite is deze profetie diepgaand krachtig en klinkt als de doodsklok voor Egypte.

We hebben geschreven over de huidige crisis in Egypte, die begon met de straatrellen in 2010, gevolgd door het aftreden van Hosni Mubarak begin 2011. Dit werd gevolgd door een nieuwe staatsgreep, de machtsovername door de Moslimbroederschap met meer islamitische rellen, die uiteindelijk resulteerde in de machtsovername door Abdel Fattah el-Sisi in juni 2014. Egypte blijft, net als andere landen in het Midden-Oosten, te maken krijgen met opstanden en interne onenigheid. Terwijl dit geschreven staat, omringen de oorlogswolken Egypte vanuit alle richtingen.

In deze context hebben we in Ezechiël 29 en 30 lang een grafische profetie bestudeerd die een duistere visie oproept op de toekomstige vernietiging van Egypte door een grote overstroming, die op zich verbonden is met een aantal eindtijd-profetieën.

EEN STAF VAN RIET

Deze Egyptische profetie gaat direct in op deze ontwikkelingen. Daarin stelt Ezechiël dat Egypte, omdat het Israël niet steunt, in de toekomst zwaar zal worden geoordeeld. Dat oordeel zal er een woestenij van maken. Dit staat duidelijk vermeld in de inleidende woorden van de volgende profetie:

"En al de inwoners van Egypte zullen weten dat Ik de HEERE ben, omdat zij voor het huis van Israël een rietstaf geweest zijn. Toen zij u bij uw hand grepen, knakte u, maar u scheurde heel hun schouder open. Toen zij op u steunden, brak u, maar u liet alle heupen op zichzelf staan. Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga een zwaard over u brengen en Ik zal mens en dier onder u uitroeien. Het land Egypte zal een woestenij en een puinhoop worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, omdat hij heeft gezegd: De Nijl is van mij, ik heb die zelf gemaakt. Daarom, zie, Ik zál u, met uw Nijl! Ik zal van het land Egypte puinhopen maken, puin in een woestenij, vanaf Migdol tot Syene, tot aan de grens met Cusj. Geen mensenvoet zal erdoor gaan, geen dierenpoot zal erdoor gaan: het zal veertig jaar onbewoond blijven. Ik zal van het land Egypte een woestenij maken te midden van verwoeste landen, en zijn steden zullen een woestenij zijn te midden van verwoeste steden, veertig jaar lang. Dan zal Ik de Egyptenaren verspreiden onder de heidenvolken en Ik zal hen over de landen verstrooien." (Ezech. 29:6-12).

DE RIVIER VAN DE DRAAK

Egypte sloot zich een tijd lang aan bij de legioenen van islamitische terroristen die gericht zijn op de vernietiging van Israël. Momenteel heeft de regering van Sisi de situatie gestabiliseerd. Maar in de komende dagen zal deze militante houding zich als een lopend vuurtje verspreiden en uiteindelijk uitmonden in een kritische massa, op welk moment de Broederschap zal geloven dat het op een historisch moment is aangekomen. Dan zal het zijn invasie tegen Israël lanceren.

Velen hebben er bezwaar tegen om de bovenstaande passage in Ezechiël 29 te interpreteren als een eindtijd-profetie. Zij zeggen dat de context van dit hoofdstuk in het verleden plaatsvond, tijdens de dagen van de Babylonische gevangenschap. In feite kan het gedeeltelijk op die manier worden geïnterpreteerd. Maar juist de aard van Ezechiëls woorden plaatst het uiteindelijke resultaat van de Syene-profetie in de laatste dagen. Egypte is nooit verlaten en onbewoond geweest gedurende een periode van 40 jaar, zoals hierboven beschreven. Deze profetie moet eigentijds van aard zijn, want toen Ezechiël het voor het eerst schreef, was er geen "toren van Syene". In feite ontstond hij zelfs pas in 1970, bij de inwijding van de Aswan Dam, die de Nijl overspant op de plaats van de eerste waterverval, de zuidelijke grens van Egypte. Het eigenlijke zelfstandig naamwoord "Syene" van de Hebreeuwse S'veneh [vbux] betekent "opening" of "sleutel". Deze naam is naar verluidt de oude benaming voor de opening naar Egypte, als men vanuit het zuiden nadert, of vanuit de richting van Ethiopië.

Uit verschillende bronnen is het vrij eenvoudig te bevestigen dat het bijbelse Syene echt Aswan is. Een daarvan is het Keil & Delitzsch Commentaar op het Oude Testament, voor het eerst gepubliceerd in 1866. Het bevestigt het verband, van de Griekse Septuagint: "[Suhnh], Syene, in de inscripties volgens Brugsch [was] de meest zuidelijke grensstad van Egypte in de richting van Cush, d.w.z. Ethiopië, op de oostelijke oever van de Nijl, waarvan enkele ruïnes nog te zien zijn in de moderne Assuan (Aswan) ....". (Vol. 9, Ezechiël 29-48, blz. 8).

Toen Keil en Delitzsch in 1866 hun commentaar schreven, was er geen spoor van de voorspelde toren bij Aswan. En toen Ezechiël zijn profetie rond 570 voor Christus schreef, was er ook geen toren. In feite, totdat het enorme hydro-elektrische project daar werd voltooid door de Russen en Egyptenaren in 1970, was er geen toren in Aswan. Vandaag de dag is deze dam het meest indrukwekkende kenmerk van het gebied, door bijbelse profetieën verordend om op een bepaald moment tussen nu en de Verdrukking te worden weggevaagd.

Met behulp van Russische technologie voltooiden de Egyptenaren de dam en plaatsten zichzelf in de positie dat ze konden zeggen: "De rivier is van mij, en ik heb hem voor eigen gebruik gemaakt".

"Mensenkind, richt uw blik op de farao, de koning van Egypte, en profeteer tegen hem en tegen heel Egypte. Spreek, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, farao, koning van Egypte, groot zeemonster, dat in het midden van zijn rivieren ligt, dat gezegd heeft: Mijn Nijl is van mij en ik heb die zelf voor mij gemaakt! Ik zal haken in uw kaken slaan en de vis van uw rivieren aan uw schubben hechten. Ik zal u uit het midden van uw rivieren omhoogtrekken, ja, al de vis van die rivieren van u zal zich aan uw schubben hechten. Ik zal u neerwerpen, woestijnwaarts, u en al de vis van uw rivieren. Op het open veld zult u vallen, u zult niet verzameld worden en niet bijeengeraapt worden. Aan de wilde dieren van de aarde en aan de vogels in de lucht heb Ik u tot voedsel gegeven." (Ezechiël 29:2-5).

Op het eerste gezicht lijkt deze profetie generiek gericht te zijn op 'Farao, koning van Egypte'. Maar bij nader onderzoek is het werkelijke doelwit: "...de grote draak die midden in zijn rivieren ligt". Dit geschubde schepsel lijkt het overblijfsel van de macht van Egypte te vertegenwoordigen, dat al sinds de dagen van Mozes achter de schermen op de loer ligt. In Ezechiël 28, het hoofdstuk dat onmiddellijk voorafgaat aan dit hoofdstuk, wordt Satan, als de "gezalfde cherubijn", als verslagen weergegeven. Deze profetie in hoofdstuk 29 kan dus mogelijk worden opgevat als een verlengstuk van die voorafgaande profetie.

Hier worden de vissen van de Nijl figuurlijk aan de schubben van de draak gehecht, omdat ze allemaal van de rivier uit op de oevers worden geslingerd om te rotten en te drogen in de zon. Zijn macht wordt vernietigd. De Nijl, die sinds de bouw van de Hoge Dam bij Aswan jaarlijks overstroomd wordt met een klokachtige voorspelbaarheid, is sinds de bouw van de Hoge Dam bij Aswan niet meer overstroomd. De totale vernietiging van deze dam is de enige manier waarop deze zo catastrofaal zou kunnen overstromen als beschreven in de Schrift.

HET RUSSISCHE PROJECT

Interessant is dat de enorme dam zo groot is dat deskundigen hem onverwoestbaar hebben verklaard... behalve door het gebruik van kernkracht. Dit feit alleen al maakt het meer dan duidelijk dat dit een eindtijd-profetie is. Met het voorgaande in gedachten is het interessant om twee verschillende bijbelse profetieën te onderzoeken. Zoals we zullen zien, zijn ze verwant aan elkaar. Maar ze roepen een mysterie op. Zij suggereren dat Egypte binnenkort een enorme verwoesting zal ervaren die uniek is voor zijn geografie. En blijkbaar zal deze gebeurtenis, om redenen die duidelijk zullen worden, dateren van vóór de bliksemoorlog van Gog op Israël.

We hebben uitvoerig geschreven over de eerste van de twee profetieën die in Ezechiël 29 wordt gevonden. Als het begint, lijkt deze gericht te zijn op een specifieke farao, misschien wel die op de troon zit op het moment dat Ezechiël zijn profetie schreef. Maar als men zorgvuldig leest, wordt het duidelijk dat "Farao" echt een literaire titel is die aan de boze geest van Egypte in het algemeen wordt gegeven. Het is vrij gemakkelijk om dit te zien, aangezien deze specifieke "Farao" een draak is die in de rivier de Nijl leeft. Door een uitgebreide blik te werpen in de verzen die volgen, beweert de draak dat hij eigenaar is van de Nijl, zelfs opscheppend dat hij deze heeft geschapen. Zijn arrogantie staat op het punt uitgedaagd te worden:

"En al de inwoners van Egypte zullen weten dat Ik de HEERE ben, omdat zij voor het huis van Israël een rietstaf geweest zijn. Toen zij u bij uw hand grepen, knakte u, maar u scheurde heel hun schouder open. Toen zij op u steunden, brak u, maar u liet alle heupen op zichzelf staan. Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga een zwaard over u brengen en Ik zal mens en dier onder u uitroeien. Het land Egypte zal een woestenij en een puinhoop worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, omdat hij heeft gezegd: De Nijl is van mij, ik heb die zelf gemaakt. Daarom, zie, Ik zál u, met uw Nijl! Ik zal van het land Egypte puinhopen maken, puin in een woestenij, vanaf Migdol tot Syene, tot aan de grens met Cusj. Geen mensenvoet zal erdoor gaan, geen dierenpoot zal erdoor gaan: het zal veertig jaar onbewoond blijven. Ik zal van het land Egypte een woestenij maken te midden van verwoeste landen, en zijn steden zullen een woestenij zijn te midden van verwoeste steden, veertig jaar lang. Dan zal Ik de Egyptenaren verspreiden onder de heidenvolken en Ik zal hen over de landen verstrooien." (Ezech. 29:6-12).

In de laatste decennia is dit arrangement radicaal veranderd. Het Russische hydro-elektrische project was verbluffend in zijn omvang. Het is enorm, met een hoogte van 100 m, en ruim 3 km lang en 1 km breed aan de basis. Daarachter opgeslagen het enorme Nassermeer, en de wateren van de Nijl, een basin dat reikt tot in Ethiopië. De afmetingen van de dam zijn zo groot dat het als onverwoestbaar wordt beschouwd. Saboteurs met gewone explosieven zouden er geen deuk in kunnen maken. Deskundigen hebben echter gezegd dat een of twee goed geplaatste atoombommen het wijd open kunnen blazen.

In Ezechiël was Aswan (bijbels Syene) een klein dorp, zo'n 900 km ten zuiden van de Grote Piramide, aan de oever van de eerste waterverval van de Nijl. Het werd beschouwd als het meest zuidelijke deel van Egypte. Toen Ezechiël deze profetie schreef, was het hele gebied geografisch verschillend. Natuurlijk was er daar geen "toren"! Vandaag de dag is er natuurlijk de torenhoge Hoge Dam, die door deze profetie indirect wordt genoemd als de bron van de grote overstroming die Egypte zal verwoesten.

Ezechiël schreef zijn profetie ongeveer 2500 jaar voordat het doelobject zelfs maar bestond, en zei dat hij zal breken, waardoor het overstromingswater bijna 1000 km naar het noorden zou uitlopen tot in de Middellandse Zee.

Als er kernwapens worden gebruikt om deze catastrofe te volbrengen, zouden de overstromingswateren heel Egypte met kernafval bedekken. Zoals we in het verleden al eerder hebben gezegd, zou dit betekenen dat het land voor de door Ezechiël genoemde periode van veertig jaar feitelijk in de steek wordt gelaten. Dit is nog nooit eerder gebeurd.

...toen Ezechiël zijn profetie schreef, was er geen "toren van Syrene." In feite, was hij er niet eerder dan in 1970, met de totstandkoming van de Hoge Aswan Dam....

ISRAELS DESKUNDIGE BEOORDELING

In 2002 kondigde het Israëlische Knesset-lid Avigdor Lieberman aan, een man die controversiële verklaringen heeft uitgegeven, dat Israël een binnenvallend Egypte kon verslaan door de Hoge Aswan Dam te bombarderen. Hij wist dat dit het gebruik van kernwapens zou vereisen, aangezien veel deskundigen hebben getuigd dat de dam te groot is om met gewone explosieven aan te vallen. Lieberman, die als vice-premier van Israël en als minister van Buitenlandse Zaken en Strategische Zaken fungeerde, was uiteraard op de hoogte gesteld van militaire alternatieven. Het lijkt erop dat hij Egypte iets wilde geven om over na te denken.

Ook stond hij niet alleen in zijn mening. Knessetlid Yigal Allon had begin jaren tachtig publiekelijk dezelfde verklaring afgelegd, een vertegenwoordiger van de Arbeiderspartij. Ook hij had zeven jaar als minister in de regering gediend. Deze mannen zeiden wat anderen wisten, maar weigerden om er openlijk over te spreken.

Zij verklaarden eenvoudigweg het voor de hand liggende. Als het bestaan van Israël bedreigd zou worden door een Egyptische invasie, zouden drastische maatregelen in het spel komen, de Aswan-dam houdt de wateren tegen van het enorme Nassermeer, 550 km lang en 35 km breed op zijn breedste punt. Als de dam zou worden doorbroken door een nucleaire explosie, zou het radioactieve water Egypte van de Blauwe Nijl vanuit Ethiopië, via Soedan tot aan de Middellandse Zee overspoelen.

Satellietfoto's onthullen een onthutsende waarheid over Egypte. Vrijwel de hele bevolking leeft in de buurt van de Nijl, van Aswan tot aan Cairo en de Middellandse Zee. Nachtfoto's tonen de Nijl aan als een smalle rivier van licht die uitwaaiert in de Nijldelta. Egypte is misschien wel het enige land op aarde dat zo kwetsbaar is voor totale vernietiging.

VUUR VALT OP SYENE

Als we lezen over de hierboven genoemde gruwelijke gebeurtenis, is onze eerste vraag natuurlijk: wanneer vindt deze dan profetie plaats? In het volgende hoofdstuk van zijn profetie beantwoordt Ezechiël ook deze vraag.

De volgende verzen verbinden de Verdrukkingsperiode (de Dag van de Heer) met de komst van deze rampzalige gebeurtenis. Merk op dat ook nu weer de "toren van Syene" wordt genoemd:

"Het woord van de HEER kwam weer tot mij, zeggende,

"Zoon van de mens, profeteert en zegt: Zo zegt de Heere Heere; Weeklaag gij, Ach die dag!

"Want de dag is nabij, ja de dag des HEEREN is nabij, een bewolkte dag; het zal de tijd der heidenen zijn.

"En het zwaard zal over Egypte komen, en er zal grote pijn zijn in Ethiopië, wanneer de doden in Egypte zullen vallen, en zij zullen haar menigte wegnemen, en haar fundamenten zullen worden afgebroken.

"Ethiopië, en Libië, en Libië, en Lydië, en al het samengesmolten volk, en Chub, en de mannen van het land dat in verbond is, zullen met hen door het zwaard vallen.

"Zo zegt de HEERE: Ook zij, die Egypte steunen, zullen vallen; en de hoogmoed van haar macht zal neervallen; van de toren van Syene zullen zij door het zwaard vallen, zegt de Heere GOD.

"En zij zullen desolaat zijn in het midden van de landen die desolaat zijn, en haar steden zullen zijn in het midden van de steden die verwoest zijn.

"Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik in Egypte aan een vuur prijs geeft, en wanneer al haar helpers vernietigd zullen worden" (Ezechiël 30:1-8).

De taal van deze profetie is onmiskenbaar. Er is een storm aan de gang, de Dag des Heren nadert. Merk op dat niet alleen Egypte, maar heel Noordoost-Afrika erbij betrokken is. Vandaag de dag is Noordoost-Afrika - Ethiopië, Somalië, Soedan, Tsjaad en Libië - een ziedende ketel van islamitisch terrorisme. Deze landen omringen Egypte, dat zelf een zetel van islamitische macht is. Ondanks een interim-vredesverdrag is het nooit afgeweken van zijn wens om Israël uit te roeien.

In de bovenstaande profetie stelt Ezechiël dat al deze landen zullen lijden onder het oordeel... met inbegrip van "Lydia", dat het moderne Turkije vertegenwoordigt. Maar het meest verwoestende oordeel is voorbehouden aan Egypte. Nogmaals, de profetie roept de beeldtaal op van de "toren van Syene", die we hebben aangeduid als de Aswan High Dam. Het lijkt centraal te staan in alle hier genoemde oordelen. De islamitische bondgenoten van Egypte zullen ook veel te lijden hebben als de Heer Zijn vuur in het land Egypte in brand steekt. Het is duidelijk dat dit vuur het instrument is dat de triljoenen aan radioactief water dat door Egypte spoelt, zal ontketenen.

Veel studenten van de Bijbelse profetieën hebben gevraagd waarom Egypte niet wordt genoemd onder de bondgenoten die tegen Israël zijn in de grote invasie beschreven in Ezechiël 38 opkomen. Zeker, Rusland is vertegenwoordigd, samen met Perzië en enkele van de landen van Noord-Afrika. Naties uit delen van Europa en Azië zijn ook vertegenwoordigd, maar Egypte is er niet bij. Onder de huidige geopolitieke omstandigheden zou Egypte aan het hoofd staan van de lijn ter ondersteuning van een dergelijke invasie, zoals in het verleden. We kunnen concluderen dat Egypte, in de tijd dat Gog zijn bliksemoorlog lanceert, al verwoest is.

Dit zou verklaren waarom van Egypte wordt voorspeld onbewoonbaar te zijn voor een toekomstige periode van veertig jaar. Dit verklaart ook waarom Egypte ontbreekt in de voorspelde aanval op Israël door de geallieerde troepen van Gog, in Ezechiël 38.

Het opruimen van het radioactieve puin zou een duizelingwekkende taak zijn. Dit enorme project lijkt zich uit te strekken tot in de beginjaren van het millennium. Maar op de een of andere manier zal het worden uitgevoerd in de jaren na de Verdrukking, waarschijnlijk onder toezicht van de Heer en Zijn volgelingen.

Bron: The Tower of Syene: A Prophetic Wonder - The Prophecy Watchers